Verwijzers

U bent hier :Home/Verwijzers

Diagnostiek, behandeling en begeleiding: geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jong en oud.

Voor de verschillende vormen van ggz is altijd een verwijzing of een indicatie nodig.

U kunt uw patiënt verwijzen via Zorgdomein. Let op: GGz Centraal heeft op 1 mei 2018 de inhoud op ZorgDomein aangepast. Het kan dus zijn dat uw eigen verwijshistorie niet meer klopt. Als u een specifiek aanbod zoekt, kunt u het beste vanaf het ‘zorgaanbod per aandoening’ een zoekwoord intypen bv. ‘Fornhese’ of ‘Marina de Wolf’.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier.

telefoonnummers aanmeldfunctionarissen

telefoon 033 4609500
faxnummer 033 4609513

telefoon 035 6557555
faxnummer 035 6557500

Almere, telefoon 036 5210230
Lelystad, telefoon 0320 284904

telefoon 0341 566555
faxnummer 0341 566329

Amersfoort, telefoon 033 4603500
Flevoland, telefoon  036 5383250

telefoon 088 1340400 (CAP)
faxnummer 036 5495460
Centraal Aanmeld Punt (CAP) bereikbaar voor reguliere vragen en aanmeldingen tussen 10.00  en 15.00 uur. Voor spoedaanmeldingen bereikbaar tijdens kantooruren.

Ermelo:
centrum voor ouderenpsychiatrie: 0341 566374
FACT: 0341 566622
HIC (gesloten afdeling): 0341 566780
verslaving & psychiatrie: 0341 566700

Overige locaties:
locatie Barneveld en Nijkerk: 0342 411500
locatie Harderwijk: 0341 462300
locatie Wezep: 038 3757010

Regio-overstijgend:
centrum voor psychotherapie: 0341 566555

Is er sprake van een crisissituatie bij uw patiënt, dan kunt u zowel binnen als buiten kantooruren telefonisch contact opnemen met onze crisisdienst. Het nummer van de crisisdienst is alleen beschikbaar voor verwijzers. Bent u verwijzer, dan hebt  u dit nummer per brief van ons gekregen.

U kunt uw patiënt verwijzen via Zorgdomein. Let op: GGz Centraal heeft op 1 mei 2018 de inhoud op ZorgDomein aangepast. Het kan zijn dat dan uw eigen verwijshistorie niet meer klopt. Als u een specifiek aanbod zoekt, kunt u het beste vanaf het ‘zorgaanbod per aandoening’ een zoekwoord intypen bv. ‘Fornhese’ of ‘Marina de Wolf’.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier. Stuur het verwijsformulier per post of fax   – t.a.v aanmeldfunctionaris –  naar de locatie  waar de patiënt behandeld wil worden. Het mag niet per e-mail verzonden worden i.v.m. privacy en informatieveiligheid.

generalistische basis-ggz of specialistische ggz?
voor specialistische ggz kunt u bij ons – GGz Centraal – terecht.
– voor generalistische basis-ggz kunt u terecht bij Indigo Midden Nederland

wie mag verwijzen?
De zorgverzekeraars hebben los van elkaar afspraken gemaakt met GGz Centraal over toegestane verwijzers naar de specialistische ggz. Klik op onderstaande tabel om het overzicht te bekijken.

Bekijk de algemene verwijskaart van GGz Centraal voor meer informatie
Of bekijk de specifieke verwijskaart van de regio Eemland

werkgebied
Bekijk ons werkgebied en een overzicht alle behandellocaties.

gerelateerde informatie
landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz

wachttijden
Bekijk het overzicht van de wachttijden.
Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

De Jeugdwet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulpverlening, dus ook voor de jeugd-ggz. Hoe de jeugdhulp is georganiseerd, verschilt per gemeente. In veel gemeenten regelt een sociaal wijkteam, een jeugdteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de toegang tot jeugdhulp. Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.  Met zo’n verwijzing is jeugdhulp rechtstreeks toegankelijk, ook zonder indicatiestelling door de gemeente.

meer info over

contact

ondersteuning cliënten
Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Jeugdwet, de  Wmo of de Wlz heeft recht op cliëntondersteuning.
voor meer informatie over cliëntondersteuning ga naar de desbetreffende gemeente (Jeugdwet en Wmo) of naar het zorgkantoor  (Wlz).
Meer over advies en ondersteuning van cliënten en hun naasten

Sommige mensen hebben ten gevolge van een psychische aandoening ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, dagbesteding of werk. Deze ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers op deze terreinen. GGz Centraal kan dergelijke begeleiding bieden, maar hiervoor is wel een beschikking van de gemeente nodig.

meer info

Voor vragen aangaande het berichtenverkeer / facturatie kunt u een e-mail sturen naar:
zorgadministratie.fr@ggzcentraal.nl