Geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor jong en oud.

Verwijzen in tijden van Covid-19
Als organisatie komen we verwijzers in deze tijd zoveel mogelijk tegemoet en bieden wij patiënten de nodige ondersteuning om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Verwijzers kunnen altijd telefonisch overleggen voor snel en kundig advies en laagdrempelig verwijzen voor een intake en behandeling bij psychiatrische problematiek.

Intakes en behandelingen gaan bij ons door op manieren die voor alle partijen veilig zijn. Ook bieden wij via internet (deel-)behandeling aan door middel van online toepassingen.

Wij bieden specialistische ggz. De verwijskaart (pdf) geeft verwijzers algemene informatie over een ggz-verwijzing.

U kunt uw patiënt bij voorkeur verwijzen via Zorgdomein.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier.
Bij de gegevens per regio hieronder vindt u ook de adresgegevens waar u de verwijzing naar toe kunt sturen.

telefoonnummers en adressen aanmeldfunctionarissen

telefoon 033 4609500

Beschikt u niet over ZorgDomein?
Dan ontvangen wij de verwijzing bij voorkeur per beveiligde e-mail: aanmeldenamersfoort@ggzcentraal.nl.
Vanwege de AVG mag u privacygevoelige gegevens nl. niet onbeveiligd per e-mail verzenden.
U kunt ook de verwijzing faxen naar faxnummer 033-4609513.

Wilt u de verwijzing toch per post sturen? Dan kan dat naar:
GGz Centraal
t.a.v. aanmeldbureau Eemland, gebouw Kastanjehof
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Houd er wel rekening mee dat aanmeldingen per post vertraagd binnen kunnen komen!

telefoon 035 6557555
faxnummer 035 6557414

Beschikt u niet over ZorgDomein?
Dan ontvangen wij de verwijzing bij voorkeur per beveiligde e-mail: aanmeldingengooienvecht@ggzcentraal.nl

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal locatie Rembrandthof
t.a.v. aanmeldbureau Gooi en Vechtstreek
Postbus 219
1200 AE Hilversum

telefoon 088-1340410
fax 036-5353901

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal locatie de Meregaard
t.a.v. aanmeldbureau Flevoland
Postbus 1589
1300 BN Almere

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:

GGz Centraal Landgoed Veldwijk
t.a.v. Steunpunt, hoofdgebouw
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

Telefoonnummers voor meer informatie
Ermelo:

centrum voor ouderenpsychiatrie: 0341 566374
FACT: 0341 566622
HIC (gesloten afdeling): 0341 566780
verslaving & psychiatrie: 0341 566700
herstel: 0341 566855

Overige locaties:
locatie Barneveld en Nijkerk: 0342 411500
locatie Harderwijk: 0341 462300
locatie Wezep: 038 3757010

Regio-overstijgend:
centrum voor psychotherapie: 0341 566555

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal Fornhese
t.a.v. aanmeldbureau Fornhese
Postbus 1232
1300 BE Almere

Centraal Aanmeld Punt (CAP)
bereikbaar voor reguliere vragen en aanmeldingen tussen 10.00  en 15.00 uur. Voor spoedaanmeldingen bereikbaar tijdens kantooruren.
telefoon 088-1340400 (CAP)
faxnummer 036-5495460

Consultatielijn jeugd-ggz Almere: meedenkkracht bij (complexe) casuïstiek
Werkt u als professional met Almeerse jeugdigen en hun ouders? Dan komt u ongetwijfeld situaties tegen waarbij er (mogelijke) psychi(atri)sche problemen in het spel zijn. Het is dan handig als u specialistische expertise op dat vlak kunt inschakelen. Kosteloos, laagdrempelig en met inachtneming van de privacy van het kind of gezin in kwestie. U hiervoor bellen met de consultatielijn jeugd-ggz.
De consultatielijn is bedoeld als service en ondersteuning aan alle uitvoerende zorgverleners in Almere. Bijvoorbeeld als u werkt in een huisartsenpraktijk, in het onderwijs, bij de jeugdgezondheidszorg, een jeugdhulporganisatie of een gecertificeerde instelling. De deskundigen van de consultatielijn kunnen vanuit hun expertise meedenken bij (complexe) casuïstiek. Hierdoor houdt u zelf de regie over de casus of kunt u op tijd doorverwijzen naar de meest passende hulpvorm.

Hoe en wanneer kunt u de consultatielijn bellen?
De consultatielijn is op werkdagen bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088-1340404.

Wie krijgt u aan de lijn?
Belt u met de consultatielijn, dan krijgt u een professional aan de lijn vanuit de specialistische jeugd-ggz (Fornhese, Accare of Molemann Mental Health). Hij of zij heeft brede kennis van psychi(atri)sche problemen en gezinsproblemen bij jeugdigen en van de beschikbare hulp in Almere. Specialistische deskundigheid is op deze manier dichtbij en snel bereikbaar, zonder hoge kosten of langdurige trajecten.

telefoon 0341 566555
faxnummer 0341 566329

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:
GGz Centraal landgoed Veldwijk
t.a.v. aanmeldbureau, gebouw Zonneweide
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

Amersfoort, telefoon 033 4603500
Flevoland, telefoon  036 5383250

Een verwijzing per post kunt u sturen naar:

Emerhese Amersfoort
GGz Centraal Emerhese
t.a.v. aanmeldbureau Eemland, gebouw Kastanjehof
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort

Emerhese Flevoland
GGz Centraal Emerhese
t.a.v. aanmeldbureau Flevoland, gebouw de Meregaard
Postbus 1589
1300 BN Almere

overzicht wachttijden GGz Centraal

wachttijden in de regio Eemland
wachttijden in de regio Flevoland
wachttijden in de regio Gooi & Vechtstreek
wachttijden in de regio Veluwe & Veluwe Vallei
wachttijden van Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie
wachttijden van Emerhese
> wachttijden HYPE (Helping Young People Early)
wachttijden CVP (centrum voor psychotherapie) > deze linkt door naar de eigen website

De wachttijden worden minimaal maandelijks geactualiseerd. In geval van acute crisis is er geen wachttijd!

GGZ Hulp online
Wij hebben ons aanbod uitgebreid met een digitale polikliniek. Online specialistische ggz met behapbare behandeldoelen. Met direct en hoog intensief behandelcontact, uitgevoerd door een multidisciplinair behandelteam. Met resultaat in maximaal drie maanden. Dat zijn de kenmerken van ons nieuwe digitale zorgaanbod! De eventuele wachttijden kunt u terugvinden in de regio’s hierboven.

overige onderwerpen

De regiotafel Midden Nederland voor hoog complexe ggz is gestart om mensen met een hoog complexe zorgvraag in Midden Nederland beter te helpen. Het gaat om mensen voor wie geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals bijvoorbeeld werk en inkomen.

Aanmelden
Patiënten vanaf 18 jaar, zorginstellingen in Midden Nederland het Ministerie van VWS en huisartsen kunnen vanaf nu voor een aanmelding terecht bij het centrale aanmeldloket via
regiotafel-hoogcomplexezorg@ggzcentraal.nl
Deze regiotafel bedient het werkgebied van Altrecht en GGz Centraal.

Patiënten die een integraal maatwerk-aanbod nodig hebben dienen te voldoen aan de onderstaande landelijk opgestelde inclusiecriteria:

 1. Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
 2. Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar (kan ook betekenen: meer care-gerichte behandeling, herstelgericht)
 3. Samenhang meerdere stoornissen i.c.m. systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
 4. Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden
 5. Uitgebreid traject is gelopen van (specifieke) behandelingen
 6. Uitzonderlijk behandelregime is nodig om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
 7. Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal)

Wij vragen u bij aanmelding het aanmeldformulier en het toestemmingsformulier in te vullen en mee te sturen.

Aanvullende vragen kunt u richten aan
regiotafel-hoogcomplexezorg@ggzcentraal.nl

Behandeling op maat
Het belangrijkste doel van de regiotafel is dat patiënten met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Per 1 april 2020 is daarom speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart die zorgen voor een maatwerkoplossing. Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. GGz Centraal heeft de regie over de regiotafel Midden Nederland. Is er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod gevonden of ontwikkeld? Dan treedt de zorgverzekeraar met de betreffende zorgaanbieder in overleg over de financiering.

Download
Aanmeldformulier regiotafel Midden Nederland
Toestemmingsverklaring regiotafel Midden Nederland

Zoals elke regio heeft de regio Eemland ook te maken met wachtlijsten. De wachtlijsten hebben verschillende oorzaken die niet altijd even gemakkelijk zijn te duiden of op te lossen. Een terugkerend probleem is dat de patiënt niet altijd op de juiste plek terecht komt en/of de instelling na of tijdens behandeling niet goed weet waar de patiënt het beste naartoe kan uitstromen. Om dit probleem aan te pakken is in regio Eemland de overlegtafel opgezet.

De overlegtafel is een gezamenlijke digitale plek waar we wekelijks in een half uur patiënten bespreken. De partij die iets ter bespreking inbrengt, wenst dan soms advies of is op zoek naar de plek waar de patiënt de best passende zorg kan krijgen. Dit kan ook in combinatie met de huidige aanbieder zijn. Op deze manier maken we gebruik van elkaars expertise en creëren we kortere lijnen omdat we elkaar leren kennen. Dit zorgt voor beweging in de doorstroom en heeft een positief effect op de wachtlijsten.

Welke patiënten komen in aanmerking voor de overlegtafel?
De overlegtafel is in de basis opgezet om juist de patiënten van 18 jaar en ouder te bespreken voor wie de meest passende vervolgzorg en/of begeleiding niet meteen duidelijk is. De patiënt moet daarom wel voldoen aan één van de volgende eisen. Hierbij staat tussen haakjes vermeld welke typen organisaties de patiënten doorgaans ter bespreking voorleggen.

 1. De patiënt is nog niet in zorg bij een ggz-instelling (POH ggz/huisarts/wijkteam).
 2. De patiënt heeft het diagnostiektraject doorlopen en is niet passend bij de huidige instelling (ggz-instellingen).
 3. Gedurende de behandeling is  huidige instelling (alleen) niet voldoende voor de vraag van de patiënt (ggz-instellingen).
 4. In de reguliere verwijsafspraken zijn blokkades (alle partijen).
 5. De patiënt wacht langer dan de treeknorm en heeft nog geen vastgestelde behandeldatum (ggz-instellingen).

Spelregels
De overlegtafel komt elke donderdag online bij elkaar van 15.30 – 16.00 uur.
Wil je een casus inbrengen?

 • vul dan het aanmeldformulier regionale overlegtafel Eemland hieronder volledig in en stuur dit vóór donderdag 9.30 uur naar: RegionaleOverlegtafelEemland@ggzcentraal.nl
 • je krijgt bericht als je op de agenda staat, inclusief een link naar de online vergadering
 • je presenteert je casus tijdens de overlegtafel in 1 minuut
  Iedereen zit goed voorbereid aan tafel en heeft jouw casus al gelezen. Die minuut is om ieders geheugen op te frissen
 • je neemt deel aan het overleg om gezamenlijk passende vervolgzorg/begeleiding te bedenken en afspraken te maken
 • als verder overleg buiten de Overlegtafel nodig is, krijg je de contactgegevens van de juiste personen per e-mail toegezonden.

Vaste deelnemers
De overlegtafel heeft vaste deelnemers. Aan tafel zitten:

 • huisartsen Eemland: Marjolein van den Brink
 • POH-GGZ: Eline Keesmaat
 • Wijkteam Amersfoort: Marijke Versteeg
 • Indigo: Annemieke Verweij
 • MoleMann: Josien van den Berg/ Ellen Landeweer
 • NPI: Annemieke Notenboom
 • i-psy: Parsian Malekzadeh
 • GGz Centraal: Liesbeth Smit en Linda Honig

Aanmeldformulier
Download hier het aanmeldformulier voor de regionale overlegtafel Eemland.

U kunt uw patiënt ook verwijzen naar ggz hulp online.
Om te kunnen starten met deze online behandeling is een verwijsbrief nodig.
Aanmelden kan binnen ZorgDomein.
U kiest daar voor ggz hulp online.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein?
Gebruik dan ons verwijsformulier.
Wij nemen binnen één werkdag contact op met uw cliënt om een afspraak te maken voor de intake.

Heeft uw cliënt al een verwijsbrief? 
Dan kan de cliënt zich direct aanmelden via het aanmeldformulier op de site van ggz hulponline.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op ggzhulponline.nl

Is er sprake van een crisissituatie bij uw patiënt, dan kunt u zowel binnen als buiten kantooruren telefonisch contact opnemen met onze crisisdienst. Het nummer van de crisisdienst is alleen beschikbaar voor verwijzers. Bent u verwijzer, dan hebt  u dit nummer per brief van ons gekregen. Mocht u niet over het juiste nummer beschikken dan kunt u ook bellen met 0341 566911.

U kunt uw patiënt verwijzen via Zorgdomein. Let op: GGz Centraal heeft op 1 mei 2018 de inhoud op ZorgDomein aangepast. Het kan zijn dat dan uw eigen verwijshistorie niet meer klopt. Als u een specifiek aanbod zoekt, kunt u het beste vanaf het ‘zorgaanbod per aandoening’ een zoekwoord intypen bv. ‘Fornhese’ of ‘Marina de Wolf’.

Bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier. Stuur het verwijsformulier per post of fax   – t.a.v aanmeldfunctionaris –  naar de locatie  waar de patiënt behandeld wil worden. Het mag niet per e-mail verzonden worden i.v.m. privacy en informatieveiligheid.

generalistische basis-ggz of specialistische ggz?
voor specialistische ggz kunt u bij ons – GGz Centraal – terecht.
– voor generalistische basis-ggz kunt u bijvoorbeeld terecht bij Indigo Midden Nederland

wie mag verwijzen?
De zorgverzekeraars hebben los van elkaar afspraken gemaakt met GGz Centraal over toegestane verwijzers naar de specialistische ggz. Klik op onderstaande tabel om het overzicht te bekijken.

Bekijk de algemene verwijskaart van GGz Centraal voor meer informatie.

werkgebied
Bekijk ons werkgebied en een overzicht alle behandellocaties.

gerelateerde informatie
landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz

wachttijden
Bekijk het overzicht van de wachttijden.
Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

De Jeugdwet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulpverlening, dus ook voor de jeugd-ggz. Hoe de jeugdhulp is georganiseerd, verschilt per gemeente. In veel gemeenten regelt een sociaal wijkteam, een jeugdteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de toegang tot jeugdhulp. Jeugdhulp is ook mogelijk met een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist.  Met zo’n verwijzing is jeugdhulp rechtstreeks toegankelijk, ook zonder indicatiestelling door de gemeente.

meer info over

contact

ondersteuning cliënten
Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Jeugdwet, de Wmo of de Wlz heeft recht op cliëntondersteuning.
voor meer informatie over cliëntondersteuning ga naar de desbetreffende gemeente (Jeugdwet en Wmo) of naar het zorgkantoor  (Wlz).

Sommige mensen hebben ten gevolge van een psychische aandoening ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, dagbesteding of werk. Deze ondersteuning is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers op deze terreinen. GGz Centraal kan dergelijke begeleiding bieden, maar hiervoor is wel een beschikking van de gemeente nodig.

meer info

Voor vragen aangaande het berichtenverkeer / facturatie kunt u een e-mail sturen naar:
zorgadministratie.fr@ggzcentraal.nl

In 1996 richtte Peter van Harten een landelijke polikliniek op voor psychiatrische patiënten met bewegingsstoornissen.
Sommige patiënten hebben veel last van bewegingsstoornissen. Voorbeelden zijn: trillen, traagheid, scheefstand van het hoofd of een ander lichaamsdeel, voortdurende onrust,  onwillekeurig dichtknijpen van de ogen of kauwende bewegingen van de mond.

Voor wie?
Voor patiënten met bewegingsstoornissen, onder meer bewegingsstoornissen door medicijnen, katatonie, tremor, en andere bewegingsstoornissen die voorkomen bij psychiatrische ziekten.

Hoe?
Na aanmelding wordt de patiënt ingepland. Een consult bestaat meestal uit twee contacten, een diagnostisch gesprek en een adviesgesprek.
Aanmelden: aanmeldenamersfoort@ggzcentraal.nl

Waar?
GGz Centraal, locatie Zon & Schild, Amersfoort, gebouw medisch centrum (zie plattegrond).

Het team van de polikliniek bijwerkingen behandelt alle bijwerkingen die kunnen voorkomen bij gebruik van psychofarmaca. Hierbij betrekken we de invloed van leefstijl en elders voorgeschreven medicatie. We geven een behandeladvies en bewaken de voortgang in de behandeling van bijwerkingen. Voor meer informatie zie pagina poli bijwerkingen.

Voor wie?
De polikliniek bijwerkingen is bedoeld voor mensen die medicatie gebruiken tegen psychiatrische klachten en daarbij last hebben van bijwerkingen.

Hoe?
een huisarts of medisch specialist kan het verwijsformulier (link maken naar verwijsformulier) invullen. Daarbij is het goed de aanmeldingsvraag, een overzicht van de medicatie geschiedenis en een volledig overzicht van de huidige medicatie mee te sturen. Uiteraard moet degene die verantwoordelijk is voor de huidige medicatie het eens zijn met de verwijzing. De patiënt blijft immers onder behandeling bij de huidig behandelaar en/of verwijzer. U kunt het verwijsformulier (alleen beveiligd) verzenden naar polikliniekbijwerkingen@ggzcentraal.nl. Wij houden u dan op de hoogte van het beloop van de aanmelding.

Verwijst u liever via ZorgDomein? Dan is het belangrijk om duidelijk te vermelden dat u rechtstreeks naar de polikliniek bijwerkingen verwijst. Dit om te voorkomen dat uw patiënt wordt geconfronteerd met de reguliere wachttijden en procedures. Kijk voor meer informatie op de pagina van de polikliniek bijwerkingen.

Heeft u vragen?
Stuur dan een e-mail naar: polikliniekbijwerkingen@ggzcentraal.nl.
Of bel met het secretariaat. Telefoon: 036-5210200 of rechtstreeks: 06-83258423.

Waar?
De afspraken vinden plaats op onze locatie in Almere.