Omgaan met iemand met psychische problemen kan moeilijk zijn.

Wie er voor het eerst mee te maken krijgt kan veel vragen hebben, zich zorgen maken en zich machteloos of onzeker voelen. Maar ook als je al jaren omgaat met iemand met psychische problemen kan het nog moeilijk zijn. Het is niet eenvoudig om er achter te komen wat de beste manier is om ermee om te gaan. Bovendien hebben mensen die langdurig ziek zijn soms steeds minder sociale contacten. Uiteindelijk blijven dan de directe naasten over; dat kan voor hen een grote belasting zijn.

voorkom overbelasting
Naasten van mensen met psychische problemen hebben een grotere kans dat ze overbelast raken en daardoor zelf psychische klachten krijgen. Die kans neemt af door goede voorlichting; het kan helpen om meer kennis te hebben over de psychiatrische stoornis. Ook kunt u vaardigheden aanleren die het makkelijker maken met de situatie om te gaan. U kunt hiervoor een cursus of training volgen. Bij zulke cursussen is vaak ook aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en tips tussen lotgenoten.

Naasten van patiënten van ambulante teams (FACT) en de kliniek kunnen – in de regio Eemland – ondersteuning krijgen in de vorm van familiecoaching. Deze wordt gegeven door getrainde coaches: een familie-ervaringsdeskundige die zelf als familielid ervaren heeft wat er allemaal op je afkomt samen met een medewerker van GGz Centraal. In een of meerdere gesprekken  kunt u in alle rust uw zorgen en vragen bespreken, zodat u beter tegen de situatie bent opgewassen. Beide coaches staan los van het behandelteam, maar zijn altijd gericht op het ondersteunen van de behandeling.
Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden. U kunt bij de behandelaar/casemanager van uw naaste aangeven dat u hiervan gebruik wilt maken. Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met Welmoed Loots, familie-ervaringsdeskundige: w.loots@ggzcentraal.nl , 06 83118424.

U kunt als naastbetrokkenen en familie veel betekenen in de zorg voor uw naaste. U kent uw naaste het best en kan dus veel informatie geven aan de professionals. Bovendien kan uw aanwezigheid ook rustgevend werken.

Wat is de familiekamer?
GGz Centraal heeft gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Een goede samenwerking met u en uw naaste betekent voor ons gastvrij zijn. Een goede afstemming vinden wij dus heel belangrijk. De familiekamer is een sfeervolle, huiselijk ingerichte kamer die zich bevindt in Kastanjehof, op het terrein van Zon & Schild in Amersfoort. U kunt het zien als een kamer waar u zich rustig kan terugtrekken.

Voor wie en waarom is de familiekamer bedoeld?
Opname in een psychiatrische instelling is een ingrijpende gebeurtenis. Patiënten krijgen opeens te maken met verschillende hulpverleners, een onbekende omgeving en gaan samenleven met andere patiënten. Dit kan ervoor zorgen dat patiënten het moeilijk vinden om zich op hun gemak te voelen binnen de kliniek. Soms kan iemand uit de naaste omgeving de patiënt hierbij ondersteunen. Langere tijd (bijvoorbeeld een aantal dagdelen, hele dagen of zelfs dag en nacht) bij de patiënt op de kliniek verblijven, kan er voor zorgen dat er voor de patiënt een vertrouwde sfeer ontstaat.
Wanneer het door de ernst van de ziekte van de patiënt nodig is dat familie in de kliniek blijft, dan kan de familie gebruik maken van de familiekamer. De familie kan gebruik maken van de sanitaire voorzieningen op de kamer, douche, toilet, en handdoeken. We kunnen de familiekamer ook voor andere doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld als gespreksruimte voor de patiënt en de naastbetrokkene; ook kunnen patiënten met kleine kinderen hier bijvoorbeeld gaan zitten omdat de afdeling niet geschikt is voor kinderen.

Informatie
Wilt u meer weten over de familiekamer? Bespreek dit dan met de verpleegkundigen of de arts van de afdeling waar uw naaste verblijft. Zij beantwoorden graag uw vragen.
Voor overige vragen kunt u per mail terecht bij de projectleider Familieparticipatie Susanne Schuur, s.schuur@ggzcentraal.nl.

De MIND-Atlas is een website waarop zo’n 300 cliënten- en familieorganisaties te vinden zijn. Het gaat om zowel landelijke als regionale organisaties die met de ggz te maken hebben. Denk aan belangenorganisaties, medezeggenschapsorganen, zelfregie- en herstelcentra, lotgenotenorganisaties enzovoort.

Klik op onderstaande kaart om de MIND-atlas te openen.

GGz Centraal werkt actief mee aan de ontwikkeling van de MIND-Atlas. Mist u iets op de kaart of wilt u meer weten? Neem contact op met Susanne Schuur.

Cursussen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg worden georganiseerd door onder andere Indigo Midden Nederland. Kijk op de site van Indigo voor het actuele aanbod aan cursussen.

Bij GGz Centraal kunt uw als naaste voor informatie en ondersteuning terecht bij:

steunpunt voor mantelzorgers
Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, komt op voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Op de websitevan Mezzo,  vindt u de contactgegevens van een steunpunt bij u in de buurt: www.mezzo.nl,  tel. 0900 2020469.

naasten in kracht
Bekijk ook de website www.naasteninkracht.nl. Dit is een website voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijgt u informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. Naasten in kracht is een initiatief van samenwerkende cliëntenorganisaties waarbij Stichting Zelfbeschadiging betrokken is.