Omgaan met iemand met psychische problemen kan moeilijk zijn.

Als je hier voor het eerst mee te maken krijgt kun je veel vragen hebben, je zorgen maken en je machteloos of onzeker voelen. Maar ook als je al jaren omgaat met iemand met psychische problemen kan het nog moeilijk zijn. Het is niet eenvoudig om er achter te komen wat de beste manier is om ermee om te gaan. Bovendien hebben mensen die langdurig ziek zijn soms steeds minder sociale contacten. Uiteindelijk blijf jij dan als directe naaste over. Dat kan voor jou een grote belasting zijn.

voorkom overbelasting
Naasten van mensen met psychische problemen hebben een grotere kans dat ze overbelast raken en daardoor zelf psychische klachten krijgen. Die kans neemt af door goede voorlichting. Het kan helpen om meer kennis te hebben over de psychiatrische stoornis. Ook kun je vaardigheden aanleren die het gemakkelijker maken met de situatie om te gaan. Je kunt hiervoor een cursus of training volgen. Bij zulke cursussen is vaak ook aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en tips tussen lotgenoten.

Bij ons kun je als naaste voor informatie en ondersteuning terecht bij:

Maar je kunt ook op andere plekken ondersteuning vinden.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat jij als naaste, d.w.z. als jij degene bent die een mantelzorgfunctie bekleedt voor de cliënt, een klacht kunt indienen als de klacht betrekking heeft op bejegening.

steunpunt voor mantelzorgers
Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, komt op voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Op de website van Mezzo vind je de contactgegevens van een steunpunt bij jou in de buurt,  telefoon 0900 2020469.

naasten in kracht
Bekijk ook eens de website www.naasteninkracht.nl. Dit is een website voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. Naasten in kracht is een initiatief van samenwerkende cliëntenorganisaties waarbij Stichting Zelfbeschadiging betrokken is.

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar hulp bij inkomen, werk, wonen, welzijn en zorg in je gemeente of regio.
DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.

Mind-atlas
De Mind-Atlas is een website waarop patiënten- en familieorganisaties te vinden zijn. Het gaat om zowel landelijke als regionale organisaties die met de ggz te maken hebben. Denk aan belangenorganisaties, medezeggenschapsorganen, zelfregie- en herstelcentra, lotgenotenorganisaties enzovoort.

Klik op onderstaande kaart om de Mind-atlas te openen.

GGz Centraal werkt actief mee aan de ontwikkeling van de Mind-Atlas. Mist u iets op de kaart of wilt u meer weten? Neem contact op met Susanne Schuur.

Naasten van patiënten van ambulante teams (FACT) en de kliniek kunnen – in onze regio Eemland – ondersteuning krijgen in de vorm van familiecoaching. Deze wordt gegeven door getrainde coaches: een familie-ervaringsdeskundige die zelf als familielid ervaren heeft wat er allemaal op je afkomt samen met een medewerker van GGz Centraal. In één of meer gesprekken kun je in alle rust jouw zorgen en vragen bespreken, zodat je beter tegen de situatie bent opgewassen. Beide coaches staan los van het behandelteam, maar zijn altijd gericht op het ondersteunen van de behandeling.
Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden. Je kunt bij de behandelaar/casemanager van jouw naaste aangeven dat je hier gebruik van wilt maken. Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Welmoed Loots, familie-ervaringsdeskundige, telefoon 06-83118424 of Susanne Schuur, familiecoach.

Als iemand in je omgeving psychisch ziek is, gaat veel aandacht uit naar je familielid of naaste. Maar vaak vergeten wij ons zelf als naasten. Daarom bieden wij een cursus aan voor naasten. In deze cursus gaat het over jou zelf. Hoe is het om vader, moeder, broer, zus, dochter, zoon of goede vriend te zijn van iemand die langdurig in de psychiatrie verblijft.
> cursus verlies en verlangen voor naasten

Je kunt als familie en naastbetrokkene veel betekenen in de zorg voor je naaste. Jij kent je naaste het beste en kunt dus veel informatie geven aan de professionals. Bovendien kan jouw aanwezigheid ook rustgevend werken.

wat is de familiekamer?
Wij hebben gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Een goede samenwerking met jou en je naaste (onze patiënt) betekent voor ons gastvrij zijn. Een goede afstemming vinden wij dus heel belangrijk. De familiekamer is een sfeervolle, huiselijk ingerichte kamer die zich bevindt in Kastanjehof, op het terrein van Zon & Schild in Amersfoort. Je kunt het zien als een kamer waar je je rustig kunt terugtrekken.

voor wie en waarom is de familiekamer bedoeld?
Een opname in een ggz-instelling is een ingrijpende gebeurtenis. Patiënten krijgen opeens te maken met verschillende hulpverleners en een onbekende omgeving. Bovendien moeten ze ook nog samenleven met andere patiënten. Dit kan ervoor zorgen dat patiënten het moeilijk vinden om zich op hun gemak te voelen binnen de kliniek. Soms kan iemand uit de naaste omgeving de patiënt hierbij ondersteunen. Langere tijd (bijvoorbeeld een aantal dagdelen, hele dagen of zelfs dag en nacht) bij de patiënt op de kliniek verblijven, kan er voor zorgen dat er voor de patiënt een vertrouwde sfeer ontstaat.
Wanneer het door de ernst van de ziekte van de patiënt nodig is dat naasten in de kliniek blijven, dan kunnen de naasten gebruik maken van de familiekamer. Op deze kamer zijn sanitaire voorzieningen (douche, toilet, en handdoeken) aanwezig. Wij kunnen de familiekamer ook voor andere doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld als gespreksruimte voor de patiënt en de naaste. Ook kunnen patiënten met kleine kinderen hier bijvoorbeeld gaan zitten omdat de afdeling minder geschikt is voor kinderen.

informatie
Wil je meer weten over de familiekamer? Bespreek dit dan met de verpleegkundigen of de arts van de afdeling waar je naaste verblijft. Zij beantwoorden graag uw vragen.
Voor overige vragen kun je per mail terecht bij de projectleider familieparticipatie Susanne Schuur.