ondersteuning van naasten

U bent hier :Home/naasten/ondersteuning van naasten

Omgaan met iemand met psychische problemen kan moeilijk zijn.

Wie er voor het eerst mee te maken krijgt kan veel vragen hebben, zich zorgen maken en zich machteloos of onzeker voelen. Maar ook als je al jaren omgaat met iemand met psychische problemen kan het nog moeilijk zijn. Het is niet eenvoudig om er achter te komen wat de beste manier is om ermee om te gaan. Bovendien hebben mensen die langdurig ziek zijn soms steeds minder sociale contacten. Uiteindelijk blijven dan de directe naasten over; dat kan voor hen een grote belasting zijn.

voorkom overbelasting
Naasten van mensen met psychische problemen hebben een grotere kans dat ze overbelast raken en daardoor zelf psychische klachten krijgen. Die kans neemt af door goede voorlichting; het kan helpen om meer kennis te hebben over de psychiatrische stoornis. Ook kunt u vaardigheden aanleren die het makkelijker maken met de situatie om te gaan. U kunt hiervoor een cursus of training volgen. Bij zulke cursussen is vaak ook aandacht voor het uitwisselen van ervaringen en tips tussen lotgenoten.

Cursussen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg worden georganiseerd door onder andere Indigo Midden Nederland. Kijk op de site van Indigo voor het actuele aanbod aan cursussen.

Bij GGz Centraal kunt uw als naaste voor informatie en ondersteuning terecht bij:

steunpunt voor mantelzorgers
Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, komt op voor iedereen die zorgt voor een ander. Als familielid, buur, vriend of ‘gewoon’ uit solidariteit. Als mantelzorger of zorgvrijwilliger.

Op de websitevan Mezzo,  vindt u de contactgegevens van een steunpunt bij u in de buurt: www.mezzo.nl,  tel. 0900 2020469.