Het is vaak heel waardevol als naasten bij de behandeling zijn betrokken. Zeker als het een langdurige of intensieve behandeling betreft.

Een naaste heeft veel kennis en ervaring in het omgaan met zijn of haar partner of familielid die ook voor hulpverleners van belang kan zijn. Als zowel de cliënt als zijn naasten dat wenselijk vinden, dan vindt er een zogenaamd triade-gesprek plaats. Dit is een gesprek tussen de cliënt, de naaste en de behandelaar over hoe hij of zij bij de behandeling zal worden betrokken. De afspraken die u hierover samen maakt leggen we vast in het dossier van de cliënt.

In hoeverre een naaste bij de behandeling wordt betrokken beslist uiteindelijk de cliënt; als hij of zij dit echt niet wil dan respecteert de behandelaar die wens. De behandelaar zal altijd moeite doen om de cliënt te overtuigen van het belang zijn of haar naasten bij de behandeling te betrekken.

familiebeleid
Om ervoor te zorgen dat het contact tussen naasten, de cliënt en hulpverleners zo goed mogelijk verloopt, heeft GGz Centraal familiebeleid. Hierin staan richtlijnen voor de omgang tussen de cliënt, de naasten en de hulpverleners.