Wij vinden het heel waardevol als wij naasten bij de behandeling kunnen betrekken. Zeker als het een langdurige of intensieve behandeling betreft.

Een naaste heeft namelijk veel kennis en ervaring in de omgang met zijn of haar partner, vriend(in) of familielid. Bovendien zie je als naaste vaak al in een vroeg stadium wanneer iets mis dreigt te gaan. Informatie die ook voor onze behandelaars van belang kan zijn.

Als de cliënt én de naaste het wenselijk vinden, organiseren wij een gesprek tussen de cliënt, de naaste en de behandelaar. Dat noemen wij een ‘triadegesprek’. Daarin bespreken wij met elkaar hoe wij de naaste bij de behandeling kunnen betrekken. De afspraken hierover leggen we vast in het dossier van de cliënt.

Beslissing van de cliënt
In hoeverre wij een naaste bij de behandeling kunnen betrekken beslist uiteindelijk de cliënt. Als hij of zij dit echt niet wil, dan respecteert de behandelaar die wens.
De behandelaar zal wel altijd moeite doen om de cliënt te overtuigen van het belang de naaste bij de behandeling te betrekken.