Iedereen kan bij ons terecht voor (specialistische) geestelijke gezondheidszorg.

Wij bieden de behandeling in verschillende vormen aan. Samen met de behandelaar of begeleider bekijkt u welke vorm het beste bij uw situatie past.
Gaat het om een kind? Dan kijkt een behandelaar of begeleider van Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie samen met ouders en kind welke behandelvorm het beste is.

Hoe gaat het in zijn werk?

U heeft voor behandeling of begeleiding bij ons altijd een verwijzing nodig. De huisartsen, een psychiater of een andere daarvoor aangewezen behandelaar kan u verwijzen voor specialistische behandeling bij GGz Centraal. Als wij een verwijzing hebben binnen gekregen, nodigen wij u uit voor een eerste gesprek (de intake). Hierin kijken wij samen met u wat er aan de hand is en of wij de juiste instelling zijn om u te helpen.

Bent u bij ons aan het juiste adres? Dan maken wij samen met u een behandelplan.

Vormen van behandeling

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling wil zeggen dat wij u vanuit de thuissituatie behandelen. U woont dus gewoon thuis, kunt naar uw werk of school gaan, maar u komt voor behandelgesprekken naar een van onze poliklinieken. Of – als dat echt nodig is – komen wij bij u thuis. Dat laatste pakt dan meestal een van onze FACT-teams op.

FACT-teams
Heeft u ernstige psychiatrische klachten die ook moeilijkheden opleveren op andere gebieden? Dan krijgt u mogelijk te maken met een van onze FACT-teams. Bijvoorbeeld als u ook problemen ervaart op het gebied van wonen, werken, sociale contacten, financiën, enzovoort. Onze FACT-teams werken zoveel mogelijk samen met uw eigen sociale netwerk. Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in uw eigen omgeving.

Deeltijdbehandeling

Heeft u niet genoeg aan ambulante behandeling en heeft u intensievere behandeling nodig?

Dan kan deeltijdbehandeling handig zijn.

Met deeltijdbehandeling komt u een of meer dagdelen per week naar ons voor behandeling. U slaapt verder gewoon thuis.
Het is een intensievere vorm van zorg dan ambulante behandeling.

Klinische behandeling

Als uw problematiek te ernstig is om vanuit thuis behandeling te volgen, kunnen wij klinische behandeling aanbieden (zowel voor volwassenen als ouderen). Dn nemen wij u op in een kliniek.

Klinische behandeling zetten wij zo kort mogelijk in. En we doen dat meestal om een crisis te voorkomen. We hebben op sommige plekken in ons werkgebied ook klinische afdelingen waar mensen langere tijd kunnen verblijven.

Intensive hometreatment (IHT)
Om een klinische behandeling te voorkomen kunnen wij u ook intensieve psychiatrische behandeling thuis aanbieden (IHT).

24-uurs hulp bij crisis

Onze crisisdienst biedt hulp bij dringende ernstige psychiatrische problemen. Zij zorgt voor snelle opvang en behandeling. De huisarts is de persoon die de crisisdienst kan bellen als het echt nodig is om iemand binnen 24 uur te zien.

Online behandeling (e-health)

Zelf bepalen op welke plek en wanneer u aan uw behandeling wilt werken? Dat kan met online behandeling. Ons online programma heet ‘Karify’.

Online behandeling combineren we altijd met gesprekken in de behandelkamer.

Vormen van begeleiding

Heeft u een vorm van begeleiding nodig? En heeft u hier recht op vanuit de zorgverzekeraar of vanuit de gemeente?
Dan kunt u bij ons terecht voor:

  • beschermd wonen of ambulante woonbegeleiding
  • dagbesteding
  • arbeidsbegeleiding
  • geestelijke verzorging

Palliatieve zorg

Op onze locatie Zon & Schild hebben wij een ‘palliatieve unit’. Hier kunnen mensen met een psychiatrische aandoening in de laatste fase van hun leven terecht.