Iedereen kan bij ons terecht voor (specialistische) geestelijke gezondheidszorg.

Wij bieden de behandeling in verschillende vormen aan. Samen met de behandelaar bekijkt u welke vorm het beste bij uw situatie past. Gaat het om een kind? Dan kijkt een behandelaar van Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie samen met ouders en kind welke behandelvorm het beste is.

Onderdelen van een behandeling kunnen zijn

Diagnostiek

We stellen de aard en ernst van de ziekte vast.

Ambulant

Wij behandelen de meeste cliënten ambulant. U hoeft dan dus niet bij ons te overnachten.
Er zijn verschillende vormen van ambulante behandeling, die we hieronder beschrijven.

Poliklinische behandeling

U komt met een zekere regelmaat naar een van onze locaties voor een gesprek of andere vorm van therapie. Er is ook een expertisecentrum bijwerkingen die met u kan kijken naar eventuele bijwerkingen van medicijnen.

Intensive hometreatment (IHT)

U krijgt intensieve psychiatrische behandeling thuis om opname in een kliniek te voorkomen.
Lees meer over IHT.

FACT

‘FACT’ is een vorm van ambulante behandeling. FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben. Naast problemen op andere levensterreinen. Zoals wonen, werken, sociale contacten en financiën. Deze behandeling en begeleiding doen we in uw eigen omgeving.
> Lees meer over FACT

Deeltijd / dagbehandeling

U komt één of meerdere dagdelen per week voor behandeling naar een van onze locaties.

Klinisch

U bent (tijdelijk) opgenomen in een van onze klinieken en overnacht daar ook.

24-uurs hulp bij crisis

Onze crisisdienst biedt hulp bij dringende ernstige psychiatrische problemen. Zij zorgt voor snelle opvang en behandeling. De huisarts is de persoon die de crisisdienst kan bellen als het echt nodig is om iemand binnen 24 uur te zien. Lees meer over hulp bij crisis.

Online / e-health

Zelf bepalen op welke plek en wanneer u aan uw behandeling wilt werken? Dat kan met e-health. E-health combineren we altijd met gesprekken in de behandelkamer. Lees meer over e-health

Begeleiding

Heeft u na of naast de behandeling een vorm van begeleiding nodig? Dan kunt u bij ons terecht voor:

Palliatieve zorg

Onze locatie Zon & Schild heeft een palliatieve unit. Hier kunnen mensen met een psychiatrische aandoening in de laatste fase van hun leven terecht.
Lees meer over de palliatieve zorg