Hebt u psychische klachten en zoekt u hulp? Dan is de huisarts de eerst aangewezen persoon om met u te kijken wat er aan de hand is en welke hulp het beste bij u past.

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) wordt in Nederland op 3 niveaus geboden:  basiszorg, generalistische basis-ggz en specialistische ggz. GGz Centraal biedt specialistische ggz.  Hiervoor is altijd een verwijzing van een (huis)arts en/of beschikking van een gemeente nodig.

onze wachttijden
 • ggz door huisarts en praktijkondersteuner
  De eerste opvang van mensen met psychische klachten vindt meestal plaats bij de huisarts. De huisarts kan een beroep doen op een praktijkondersteuner (POH-ggz). Deze ondersteuner inventariseert de klachten en houdt zich bezig met diagnostiek, korte behandelingen en begeleiding. Altijd in opdracht van en in overleg met de huisarts. Mensen met lichte en veel voorkomende klachten en stoornissen én mensen met stabiele chronische problemen kunnen in de huisartsenpraktijk terecht voor basiszorg.
 • generalistische basis-ggz
  Als zorg in de huisartsenpraktijk onvoldoende of niet passend is, dan overlegt de huisarts met de patiënt over verwijzing. De nadruk ligt daarbij op de eigen regie van de patiënt. Alleen als een patiënt een psychiatrische ziekte (DSM-5 classificatie) heeft, of de huisarts vermoedt dat daarvan sprake is, kan hij of zij verwijzen naar de generalistische basis-ggz. De behandeling (kortdurende behandeling of langerdurende behandeling met lage intensiteit) vindt plaats zo dicht mogelijk bij huis. In onze regio kunnen mensen voor generalistische basis-ggz onder andere terecht bij Indigo Midden Nederland.
 • specialistiche ggz
  Voor behandeling van acute, ernstige en complexe psychiatrische problematiek. GGz Centraal biedt specialistische ggz. Ná behandeling in de specialistische ggz worden mensen zo snel als mogelijk weer terugverwezen naar de huisarts of generalistische basis-ggz.

Bekijk het schema verwijzen naar de geestelijke gezondheidszorg. (pdf)

Bij GGz Centraal kunnen mensen van alle leeftijden terecht. Informatie over de behandeling van kinderen en jongeren vindt u onder de naam Fornhese.

Wij hebben locaties verspreid over verschillende regio’s in het midden van het land. Bekijk het overzicht van onze locaties.

tijdens kantooruren (8.30 uur – 17.00 uur)
– Bent u bij ons ingeschreven als patiënt? Dan kunt u contact opnemen met uw behandelaar of met iemand anders van het behandelteam.
– Bent u geen patiënt van ons? Neem dan contact op met uw huisarts. Huisartsen (en andere hulpdiensten) kunnen zo nodig een beroep doen op de crisisdienst van GGz Centraal.

buiten kantooruren
– Hebt u met uw behandelaar afspraken gemaakt over crisisbehandeling? Dan kunt u op basis van die afspraken ook buiten kantoren contact opnemen.
– Bent u geen patiënt bij ons of hebt u geen afspraken met uw behandelaar gemaakt over crisisbehandeling? Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan zo nodig de crisisdienst van GGz Centraal inschakelen.

> Meer informatie over 24-uurs hulp bij crisis

Soms komt het voor dat iemand gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Dat gebeurt op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Er zijn twee routes:

 • een gedwongen opname via een rechterlijke machtiging (RM)
 • een gedwongen opname via een inbewaringstelling (IBS)

Wilt u meer weten? Bekijk onze animatievideo.