Heb je psychische klachten en zoek je hulp? Dan is het verstandig om eerst met de huisarts te gaan praten. Die kan kijken wat er aan de hand is. En welke hulp het beste bij jou past.

Lees hier welke maatregelen wij treffen door Covid-19.

Bij lichte problemen kan de huisarts of de praktijkondersteuner (POH-ggz) zelf hulp bieden. Zijn de problemen iets zwaarder dan kan de huisarts door verwijzen naar de basis ggz. Zoals Indigo Midden Nederland.
Wij bieden specialistische ggz voor alle leeftijden. Dat is voor de ingewikkelder en zwaardere problemen. Hiervoor is altijd een verwijzing van een (huis)arts en/of beschikking van een gemeente nodig.

We beschrijven in de rechterkolom onze werkwijze bij volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar. Lees hier meer over de mogelijkheden per leeftijdsgroep.

In deze bijsluiter staan de officiële regels die de wet ons stelt uitgebreid op een rijtje. Voor wie de ‘kleine lettertjes wil lezen’, lees hier verder.
Onze leveringsvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van patiënt en zorginstelling. Ze geven duidelijkheid over wat je kunt verwachten als je een behandelovereenkomst aangaat. Lees hier meer.

Je krijgt een verwijsbrief van je huisarts, of iemand anders die jou doorstuurt. Wij controleren of deze verwijsbrief klopt. Daarna nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Vergeet niet je legitimatiebewijs, verzekeringspasje en overzicht van je medicijnen mee te nemen. De apotheek kan een overzicht maken.
Hier kun je lezen wie de kosten betaalt.

Soms moet je even wachten tot de behandeling kan beginnen. Je kunt op deze website de actuele wachttijden per regio bekijken.
Wij proberen de wachttijden natuurlijk zo kort mogelijk te houden. Maar soms loopt het toch op. Op de pagina wachttijden kun je lezen wat dan de mogelijkheden zijn.

We gaan in een eerste kennismakingsgesprek samen kijken wat er aan de hand is. De regiebehandelaar is hiervoor verantwoordelijk. Die stelt vast wat je hebt en zet dit in jouw dossier. Hier kun je meer lezen over de verschillende aandoeningen.

dossier
Het dossier is een beveiligde en afgeschermde plek op de computer. Wij mogen deze medische informatie niet zomaar met anderen delen. Wel informeren we regelmatig je huisarts over de voortgang van de behandeling. Ook bij de start en aan het eind van de behandeling. Hier kun je meer lezen over het dossier.

zorgprogramma’s
We hebben een uitgebreid aanbod voor verschillende stoornissen. En behandelen die vanuit zorgprogramma’s. Een zorgprogramma is een beschrijving van de behandeling van bepaalde groepen patiënten. Het beschrijft het doel van de behandeling, waar de behandeling uit bestaat en hoe lang deze gemiddeld duurt.
Binnen een zorgprogramma kunnen we kiezen uit verschillende gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.
Hier kun je zien welke zorgprogramma’s we in huis hebben.

regiebehandelaar 
De regiebehandelaar heeft de leiding over jouw behandeling. Er is altijd een regiebehandelaar beschikbaar. Het kan wel voorkomen dat een regiebehandelaar wisselt. Wij zorgen ervoor dat een nieuwe regiebehandelaar goed op de hoogte is van jouw situatie. Wie kan dit zijn?

  • psychiater
  • klinisch psycholoog
  • verpleegkundig specialist GGZ
  • psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
  • verslavingsarts
  • klinisch neuropsycholoog
  • specialist ouderengeneeskunde
  • klinisch geriater

Wie jouw regiebehandelaar wordt hangt af van de situatie. We overleggen dit graag samen. En kijken wie het beste bij jouw behandeling past. Hier kun je meer lezen over de regiebehandelaar.
Na het kennismakingsgesprek maakt de regiebehandelaar een verslag en bespreekt dit in het behandelteam. In het daarop volgende adviesgesprek bespreekt de regiebehandelaar wat er met je aan de hand is. En wat de behandelmogelijkheden zijn.

behandelplan
Binnen 9 weken na het kennismakingsgesprek stellen jullie samen jouw persoonlijke behandelplan op. Daarin staat wat voor behandeling je krijgt. Aan welke doelen je werkt. En hoe je die doelen kunt bereiken. We houden rekening met jouw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Is het plan goed opgesteld? Dan moet je er officieel mee akkoord gaan. Daarmee geef je toestemming voor de behandeling en kan deze gaan starten. Je mag jouw behandelplan altijd inzien. In het behandelplan staat ook wie uit het behandelteam verantwoordelijk is voor welke onderdelen van de zorg. Ook hier kijken we wat het beste past bij wat jij nodig hebt. Hier kun je meer lezen over je behandelplan.

behandelmogelijkheden
Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan. Intensief of langdurig als het nodig is. Op een polikliniek, bij jou thuis of online. Eventueel in een kliniek. Lees hier meer over de behandelmogelijkheden.

afspraken wijzigen of afzeggen
Je kunt je afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren wijzigen of afzeggen. Dit kan alleen telefonisch, niet via de website of mail. Bel hiervoor met de locatie / afdeling waar je in behandeling bent. Bekijk het overzicht van alle locaties.

herstel
We werken samen aan herstel. Herstel gaat over iets anders dan genezing alleen. In een herstelproces werk je aan je persoonlijke balans. Na ervaringen van (heftige) psychische problemen. Lees hier meer over herstel.

woonbegeleiding aan huis en beschermd wonen
We bieden ook woonbegeleiding aan huis en beschermd wonen. Hier kun je meer lezen.

dagactiviteiten en ondersteuning bij werk
En we hebben een uitgebreid aanbod aan dagactiviteiten en ondersteuning bij werk. Hier kun je meer lezen.

leefstijl
We vinden leefstijl een belangrijk onderdeel van de behandeling. Hier kun je lezen waarom.

familie
Voor jouw herstel is samenwerking tussen onze behandelaren en je familie/ naasten enorm belangrijk. We betrekken, informeren en ondersteunen hen dan ook graag zo goed mogelijk bij de behandeling. We hebben op deze website uitgebreide informatie voor familie.

verbeteren
We doen er alles aan om de behandeling zorgvuldig en veilig te laten verlopen. En willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Daarom doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we de zorg steeds naar de nieuwste inzichten verbeteren. We kunnen je vragen hieraan mee te werken. Jij beslist of je dat wil.

voortgang
Het behandelteam bespreekt regelmatig met elkaar – en met jou – de aanpak en de voortgang. Jij bepaalt mee wat er gebeurt. We beoordelen minimaal een keer per jaar het behandelplan. We kunnen in het behandelplan ook opnemen dat er minder of juist meer zorg nodig is. Je kunt zelf ook in je behandelplan teruglezen wat we met elkaar hebben afgesproken. En waar je staat in de behandeling.

andere betrokkenen
Zijn er ook andere zorgaanbieders bij jouw behandeling betrokken? Dan vragen we je toestemming te geven om de informatie met hen te delen. Dat nemen we dan ook op in het behandelplan.

cliëntenportaal Karify
Als je bij ons in behandeling komt, krijg je toegang tot ons online cliëntportaal ‘Karify’. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma. Ook heeft het toegang tot je dossier en kun je contact maken met je behandelaar. Hier kun je meer lezen over Karify.

meten
We gebruiken verschillende instrumenten om te meten. Bijvoorbeeld vragenlijsten. Dat doen we als we gaan bepalen wat je hebt. Maar ook om de voortgang te bewaken. En om te kijken of de behandeling de juiste kwaliteit heeft. En effect geeft. De resultaten bespreken we met je. Hier kun je meer lezen over het meten.

De regiebehandelaar rond de behandeling af. Bespreekt de resultaten, nazorg en mogelijke vervolgstappen met je. Familie of naasten die bij de behandeling betrokken waren mogen daarbij aanwezig zijn. Je dossier bewaren we nog een tijdje, volgens de regels. Binnen 3 maanden nadat de behandeling is afgesloten gaat de rekening naar de zorgverzekeraar. Je ‘eigen risico’ moet je zelf betalen. Daar stuurt de zorgverzekeraar je een rekening voor.
Hier kun je lezen wie de kosten betaalt.
Ga je bij een andere zorgaanbieder verder met de behandeling? Dan zorgen wij voor een doorverwijzing en overdracht.

Wij hebben locaties verspreid over verschillende regio’s in het midden van het land. Bekijk het overzicht van onze locaties.