Heeft u psychische klachten en zoekt u hulp? Dan is het verstandig om eerst met de huisarts te gaan praten. Die kan kijken wat er aan de hand is. En welke hulp het beste bij u past.

Bij lichte problemen kan de huisarts of de praktijkondersteuner (POH-ggz) zelf hulp bieden. Zijn de problemen iets zwaarder dan kan de huisarts door verwijzen naar de basis ggz. Zoals Indigo Midden Nederland >>.
Wij bieden specialistische ggz voor alle leeftijden. Dat is voor de ingewikkelder en zwaardere problemen.

Hieronder beschrijven wij onze werkwijze bij volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar.
Voor kinderen en jongeren hebben wij een aparte website.
Op die website kunt u alles lezen van Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie >>.

Aanmelding

U krijgt een verwijsbrief van uw huisarts, of iemand anders die u doorstuurt. Wij controleren of deze verwijsbrief klopt. Daarna nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek. Vergeet niet uw legitimatiebewijs, verzekeringspasje en overzicht van uw medicijnen mee te nemen. De apotheek kan een overzicht maken.

Wachttijd

Soms moet u wachten tot de behandeling kan beginnen. Wij proberen de wachttijden natuurlijk zo kort mogelijk te houden. Maar soms loopt het toch op.
Op de pagina’s  van de wachttijden per regio of onderdeel kunt u lezen wat dan de mogelijkheden zijn.

Wat kunt u doen tijdens uw wachttijd?

Is er bij u sprake van een wachttijd voordat u bij GGz Centraal in behandeling komt? Dan kunt u ook eens een kijkje nemen op de site van MIND. MIND is een organisatie buiten GGz Centraal die de psychische gezondheid wil verbeteren en iedereen die te maken heeft met psychische klachten ondersteunt. MIND werkt hard aan een samenleving die investeert in mentale gezondheid en er alles aan doet om onnodig psychisch leed te voorkomen. MIND geeft een stem aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten en biedt informatie, advies en ondersteuning.

Meer informatie

We gaan in een eerste kennismakingsgesprek samen kijken wat er aan de hand is. De regiebehandelaar is hiervoor verantwoordelijk. Die stelt vast wat u heeft en zet dit in uw dossier.

Dossier
Het dossier is een beveiligde en afgeschermde plek op de computer. Wij mogen deze medische informatie niet zomaar met anderen delen. Wel informeren we regelmatig uw huisarts over de voortgang van de behandeling. Ook bij de start en aan het eind van de behandeling.
Hier kunt u meer lezen over het dossier >>.

Zorgprogramma’s
We hebben een uitgebreid aanbod voor verschillende stoornissen. En behandelen die vanuit zorgprogramma’s. Een zorgprogramma is een beschrijving van de behandeling van bepaalde groepen patiënten. Het beschrijft het doel van de behandeling, waar de behandeling uit bestaat en hoe lang deze gemiddeld duurt.
Binnen een zorgprogramma kunnen we kiezen uit verschillende gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.
Hier kunt u zien welke zorgprogramma’s we in huis hebben >>.

Regiebehandelaar 
De regiebehandelaar heeft de leiding over uw behandeling. Er is altijd een regiebehandelaar beschikbaar. Het kan wel voorkomen dat een regiebehandelaar wisselt. Wij zorgen ervoor dat een nieuwe regiebehandelaar goed op de hoogte is van uw situatie. Wie kan dit zijn?

  • psychiater
  • klinisch psycholoog
  • verpleegkundig specialist GGZ
  • psychotherapeut
  • GZ-psycholoog
  • verslavingsarts
  • klinisch neuropsycholoog
  • specialist ouderengeneeskunde
  • klinisch geriater

Wie uw regiebehandelaar wordt hangt af van de situatie. We overleggen dit graag samen. En kijken wie het beste bij uw behandeling past. Hier kunt u meer lezen over de regiebehandelaar.
Na het kennismakingsgesprek maakt de regiebehandelaar een verslag en bespreekt dit in het behandelteam. In het daarop volgende adviesgesprek bespreekt de regiebehandelaar wat er met u aan de hand is. En wat de behandelmogelijkheden zijn.

Behandelplan
Binnen 9 weken na het kennismakingsgesprek stellen jullie samen uw persoonlijke behandelplan op. Daarin staat wat voor behandeling u krijgt. Aan welke doelen u werkt. En hoe u die doelen kunt bereiken. We houden rekening met uw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Is het plan goed opgesteld? Dan moet u er officieel mee akkoord gaan. Daarmee geeft u toestemming voor de behandeling en kan deze gaan starten. U mag uw behandelplan altijd inzien. In het behandelplan staat ook wie uit het behandelteam verantwoordelijk is voor welke onderdelen van de zorg. Ook hier kijken we wat het beste past bij wat u nodig hebt.

Behandelmogelijkheden
Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan. Intensief of langdurig als het nodig is. Op een polikliniek, bij u thuis of online. Eventueel in een kliniek.
Lees hier meer over de behandelmogelijkheden >>.

Afspraken wijzigen of afzeggen
U kunt uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren wijzigen of afzeggen. Dit kan alleen telefonisch, niet via de website of per e-mail. Bel hiervoor met de locatie / afdeling waar u in behandeling bent.
Bekijk het overzicht van alle locaties >>.

Herstel
We werken samen aan herstel. Herstel gaat over iets anders dan genezing alleen. In een herstelproces werkt u aan uw persoonlijke balans. Na ervaringen van (heftige) psychische problemen.

Woonbegeleiding aan huis en beschermd wonen
We bieden ook woonbegeleiding aan huis en beschermd wonen.
Hier kunt u meer lezen over woonbegeleiding en beschermd wonen >>.

Dagactiviteiten
En we hebben een uitgebreid aanbod aan dagactiviteiten.
Hier kunt u meer lezen over dagactiviteiten >>.

Leefstijl
We vinden leefstijl een belangrijk onderdeel van de behandeling.
Hier kunt u lezen waarom belangrijk kan zijn >>.

Familie
Voor uw herstel is samenwerking tussen onze behandelaren en uw familie/ naasten enorm belangrijk. We betrekken, informeren en ondersteunen hen dan ook graag zo goed mogelijk bij de behandeling.
Op deze pagina vindt u meer informatie voor familie >>.

Verbeteren
We doen er alles aan om de behandeling zorgvuldig en veilig te laten verlopen. En willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Daarom doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we de zorg steeds naar de nieuwste inzichten verbeteren. We kunnen uw vragen hieraan mee te werken. U beslist of u dat wil.

Voortgang
Het behandelteam bespreekt regelmatig met elkaar – en met u – de aanpak en de voortgang. U bepaalt mee wat er gebeurt. We beoordelen minimaal een keer per jaar het behandelplan. We kunnen in het behandelplan ook opnemen dat er minder of juist meer zorg nodig is. U kunt zelf ook in uw behandelplan teruglezen wat we met elkaar hebben afgesproken. En waar u staat in de behandeling.

Andere betrokkenen
Zijn er ook andere zorgaanbieders bij uw behandeling betrokken? Dan vragen we u toestemming te geven om de informatie met hen te delen. Dat nemen we dan ook op in het behandelplan.

Cliëntenportaal Karify
Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u toegang tot ons online cliëntportaal ‘Karify’. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma. Ook heeft het toegang tot je dossier en kunt u contact maken met uw behandelaar.
Hier kunt u meer lezen over Karify >>.

Meten
We gebruiken verschillende instrumenten om te meten. Bijvoorbeeld vragenlijsten. Dat doen we als we gaan bepalen wat u heeft. Maar ook om de voortgang te bewaken. En om te kijken of de behandeling de juiste kwaliteit heeft. En effect geeft. De resultaten bespreken we met u.
Hier kunt u meer lezen over het meten >>.

De regiebehandelaar rond de behandeling af. Bespreekt de resultaten, nazorg en mogelijke vervolgstappen met u. Familie of naasten die bij de behandeling betrokken waren mogen daarbij aanwezig zijn. Uw dossier bewaren we nog een tijdje, volgens de regels. Binnen 3 maanden nadat de behandeling is afgesloten gaat de rekening naar de zorgverzekeraar. Uw ‘eigen risico’ moet u zelf betalen. Daar stuurt de zorgverzekeraar u een rekening voor.
Hier kunt u lezen wie de kosten betaalt >>.

Gaat u bij een andere zorgaanbieder verder met de behandeling? Dan zorgen wij voor een doorverwijzing en overdracht.

Wij hebben locaties verspreid over verschillende regio’s in het midden van het land.
Bekijk het overzicht van onze locaties >>.

Wat kunt u van GGz Centraal verwachten?

In onze bijsluiter staan de wettelijke regels uitgebreid op een rijtje.
Wilt u deze ‘kleine lettertjes lezen’? Lees dan hier verder >>.

Onze leveringsvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van patiënt en zorginstelling. Ze geven duidelijkheid over wat u kunt verwachten als u een behandelovereenkomst aangaat.
Lees hier meer >>.