samenwerking

U bent hier :Home/over ons/samenwerking

Ten behoeve van de behandeling van cliënten werkt GGz Centraal samen met verschillende partners in de zorg.

GGz Centraal werkt intensief samen met huisartsen, sociale wijkteams, jeugdzorginstellingen, algemene ziekenhuizen, ambulante zorgaanbieders, forensische psychiatrie, verslavingszorg en RIBW-instellingen. Ook werken we nauw samen met (overkoepelende) familieraden, familie-organisaties, cliëntenraden en zorgverzekeraars. Met wie er wordt samengewerkt verschilt per regio.

Passend vervoer voor mensen met verward gedrag

Dit project wordt mogelijk gemaakt door

Samen met gemeenten, ambulancevervoer, politie, Zorgbelang Gelderland/Utrecht, GGD-en en ketenpartners heeft GGz Centraal een subsidieaanvraag gedaan in het kader van Passend Vervoer met de titel Over grenzen heen, doorontwikkeling passend vervoer binnen het verzorgingsgebied van GGz Centraal. De aanvraag is eind juli 2018 door ZonMw gehonoreerd en de pilot gaat 1 september 2018 van start.

Voor mensen met verward gedrag maar ook voor hun naasten is een confrontatie met de politie soms zeer ingrijpend, niet passend en onnodig stigmatiserend. Vervoer met een politieauto draagt meestal niet bij aan herstel. Ambulancevervoer is vooral ingericht voor somatisch zieke patiënten en sluit ook niet volledig aan bij de situatie van een angstige of verwarde patiënt. Passend vervoer – vaak prikkelarm vervoer – sluit altijd zoveel mogelijk aan bij de problematiek en behoeften van de persoon die wordt vervoerd. We gaan daarbij zoveel mogelijk uit van zijn of haar eigen kracht en eigen mogelijkheden.

Ervaringsdeskundigen en naasten, gemeenten, politie, GGD, opvang, verzekeraars hebben vanuit dit gedachtengoed een pilot rond triage en vervoer ingericht. Deze pilot is domein- en regio-overstijgend, de burger staat centraal en in de benadering is het begrip ‘positieve gezondheid’ leidend. Doel is de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren.

Meer informatie 
Projectleider Karen Griep, k.griep@ggzcentraal.nl,  06 10558799