Verbinden in netwerken

Wij werken intensief samen met zorgpartners en maatschappelijke organisaties om goede zorg en ondersteuning voor cliënten die dat nodig hebben te organiseren met verschillende zorgpartners.

Denk daarbij aan huisartsen, sociale wijkteams, jeugdzorginstellingen, algemene ziekenhuizen, ambulante zorgaanbieders, forensische psychiatrie, verslavingszorg en RIBW-instellingen. Maar ook met met (overkoepelende) familieraden, familie-organisaties, cliëntenraden en zorgverzekeraars. Met wie we samenwerken verschilt per regio. U kunt ze hieronder vinden.