Het kenniscentrum is de bibliotheek met vakliteratuur voor alle medewerkers en stagiaires van GGz Centraal en Altrecht.

De website van het kenniscentrum geeft toegang tot vakliteratuur op het gebied van psychiatrie, psychologie, therapievormen, verpleegkunde, management en levensbeschouwing.

Het GGZ kenniscentrum wil bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de werkzaamheden en het stimuleren van deskundigheidsbevordering van de medewerkers ten behoeve van patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek, innovatie en management.

contact

locatie Zon & Schild, gebouw de Veste in Amersfoort
openingstijden:  maandag t/m donderdag: 9.00 – 12.00 uur
telefoon 033 4609555
info@ggzkenniscentrum.nl