Iedereen kan bij ons terecht voor (specialistische) geestelijke gezondheidszorg.

Er zijn natuurlijk wel grote verschillen. Kinderen hebben andere problemen dan volwassenen. De hulpvraag van ouderen is ook weer anders. Daarom stemmen wij ons behandelaanbod af op de specifieke behoeften.

Kinderen en jongeren

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde behandeling voor een kind en/of jongere tussen de 0 en 18 jaar? Fornhese biedt behandeling bij psychische problemen. We bepalen eerst wat er precies aan de hand is en starten daarna de behandeling.

Fornhese werkt in zes regio’s vanuit verschillende gebouwen. U kunt in alle regio’s terecht voor behandeling zonder opname. In Almere hebben we ook een kliniek beschikbaar voor ons hele werkgebied. Daarnaast adviseert Fornhese bij organisaties waarmee we samenwerken.

Volwassenen

Bent u tussen de 18 en 60 jaar oud en heeft u psychische of psychiatrische problemen? Als blijkt dat u specialistische behandeling nodig heeft, dan kan de huisarts u naar ons verwijzen.

In praktisch alle plaatsen van ons werkgebied bieden wij behandeling en begeleiding aan volwassenen. Meestal zonder opname (ambulant of in deeltijd). Eventueel in een kliniek als dat noodzakelijk is.

Ouderen

Bent u 60 jaar of ouder? En heeft u last van psychische of psychiatrische problemen? Kan de huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts of een psycholoog die problemen onvoldoende behandelen? Dan kan uw huisarts u verwijzen naar onze specialistische ouderenpsychiatrie.

Ouderen krijgen vaak te maken met allerlei veranderingen. Zoals lichamelijke achteruitgang of verlies van naasten. Soms verminderen sociale contacten en kunnen uw hersenen moeilijker informatie opnemen. Dit kan psychische problemen veroorzaken. Als u daar al last van had, kunnen de klachten verergeren. Het behandelen van klachten bij ouderen vraagt om een speciale aanpak.