De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) kan informatie en advies geven over uw rechten bij behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. De taak en de werkwijze van de PVP zijn per 1 januari 2020 vastgelegd in de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Wanneer wel?

U kunt bij een patiëntenvertrouwenspersoon terecht als u:

  • te maken krijgt (of hebt gehad) met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz-instelling zijn, maar ook verplichte zorg die u thuis of ergens anders (ambulant) krijgt
  • vrijwillig bent opgenomen in een ggz-instelling
  • thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang. Bijvoorbeeld als de behandelaar tegen u zegt wel over verplichte zorg na te denken

Wanneer niet?

De PVP biedt geen advies en bijstand als u op een andere plek, bijvoorbeeld thuis (of in een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt. En er géén sprake is van drang of mogelijke dwang. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van GGz Centraal.

Wat kan de  patiëntenvertrouwenspersoon voor u betekenen?

  • de PVP kan adviseren welke stappen u kunt ondernemen bij een vraag of klacht. Ook kan de PVP helpen bij het vinden van een oplossing
  • de PVP kan u bijstaan in een gesprek met een medewerker
  • Als u een klacht wilt indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie, dan kan de PVP u hierbij ondersteunen
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Contact helpdesk Stichting PVP

Bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 16.00 uur en op zaterdag van 13.00 – 16.00 uur.
Op feestdagen is de helpdesk gesloten.
telefoon 0900 4448888
helpdesk@pvp.nl

Chatten met een patiëntenvertrouwenspersoon

Cliënten van de ggz kunnen via de chat advies en ondersteuning krijgen van een PVP bij de handhaving van hun rechten in de ggz. Dat kan ook anoniem. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl >>.

Gedragsregels

De PVP behartigt uw belangen en doet niets zonder uw toestemming. De PVP moet zich aan gedragsregels houden. Deze gedragsregels staan voor:

  • onafhankelijkheid: de PVP is niet verbonden aan een zorgsysteem of een zorginstelling
  • partijdigheid: de PVP is gericht op het belang zoals de cliënt het zelf ziet
  • laagdrempeligheid: de PVP is toegankelijk, contact zoekend en uitnodigend
  • ontvankelijkheid: de PVP doet geen redelijkheidstoets bij een verzoek om ondersteuning

Deze kernwaarden bepalen de essentie van de werkzaamheden van de PVP. Bovendien heeft de PVP geheimhoudingsplicht.

Landelijke Stichting PVP

De PVP is onafhankelijk. Dus niet in dienst van GGz Centraal maar werkzaam bij de landelijke Stichting PVP.
Het adres van deze stichting is:
Stichting PVP
Maliebaan 87, tweede verdieping
3581 CG  UTRECHT

Tips

Wilt u meer informatie over de Stichting PVP en het werk van de patiëntenvertrouwenspersoon? Kijk op de website: www.pvp.nl >>.

De patiëntenvertrouwenspersonen per regio

Eemland
Judith Harms
telefoon: 06-82985609
j.harms@pvp.nl

Flevoland 
Joske van Zadelhoff
telefoon: 06-83871793
j.van.zadelhoff@pvp.nl

Fornhese
Sander Janssen
telefoon: 06-49637038
s.janssen@pvp.nl

Gooi en Vechtstreek
Judith Harms
telefoon: 06-82985609
j.harms@pvp.nl

Veluwe & Veluwe Vallei
Carla Andringa
telefoon: 06-19985960
c.andringa@pvp.nl