Bij GGz Centraal zijn meer dan 360 vrijwilligers actief. Zonder hen zouden veel activiteiten voor cliënten ondenkbaar zijn. Hun inzet is onmisbaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!

waarom zou u vrijwilliger worden?

 • omdat u nieuwe contacten en ervaringen op wilt doen
 • omdat u iets wilt betekenen voor een ander
 • omdat u uw talenten wilt gebruiken

Wat uw motivatie ook is, door het doen van vrijwilligerswerk bij GGz Centraal voegt u iets waardevols toe aan het dagelijkse leven van onze cliënten

wat moet u in huis hebben?
Vrijwilligerswerk bij GGz Centraal is uitdagend en soms pittig. U hebt er geen speciale opleiding of ervaring voor nodig. Wel trouw, inzet en interesse in mensen.

hoeveel tijd kost het?
In de vacatures kunt u lezen welke tijdsinzet het kost, dit kan sterk uiteenlopen. U bepaalt zelf hoeveel tijd u aan vrijwilligerswerk wilt besteden. Wel proberen we zoveel mogelijk te vermijden dat cliënten met telkens andere personen te maken hebben. Afhankelijk van de vacature en/of betrokken cliënt(en) vragen wij daarom aan vrijwilligers om zich een vooraf afgesproken periode te verbinden aan het gekozen werk. Met name bij een Maatjescontact is een dergelijke regelmaat van groot belang.

wat bieden wij u als (geregistreerde) vrijwilliger?

 • een vaste contactpersoon die u waar nodig ondersteunt
 • een Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk (een paar keer per jaar)
 • een (beperkte) reiskostenvergoeding
 • een jaarlijkse vrijwilligersdag of –avond
 • een eindejaarsattentie
 • tijdens de uitvoering van vrijwilligersactiviteiten bent u verzekerd
 • uitnodigingen voor deskundigheidsbevordering

níet geschikt
Ons vrijwilligerswerk is niet geschikt als

 • stageplaats; zoekt u een stageplaats neem dan contact op met het stagebureau
 • reïntegratietraject

Vrijwilligerswerk is meer dan een hobby, het is niet geheel vrijblijvend. Het draait om de cliënten; zij rekenen op de aanwezigheid van ‘hun’ vrijwilligers. Het is daarom belangrijk dat u zelf stabiel in het leven staat. Persoonlijke problemen kunnen bij vrijwilligerswerk in de ggz flink in de weg zitten. In zo’n situatie raden wij u vrijwilligerswerk in onze instelling af.

Bekijk het vacatureoverzicht regio Eemland
Bekijk het vacatureoverzicht regio Veluwe en Veluwe Vallei

Wilt u vrijwilliger bij GGz Centraal worden? Laat het ons weten via het aanmeldformulier.

Misschien ziet u een vacature die u aanspreekt? Vul het aanmeldformulier in en klik op verstuur. Zit er geen geschikte vacature voor u bijzit maar wilt u toch graag vrijwilliger worden?Ook dan kunt u het aanmeldformulier invullen. Nadat de coördinator vrijwilligerswerk uw formulier heeft ontvangen nodigen wij u uit voor een gesprek. Blijkt u een geschikte kandidaat te zijn dan volgt een tweede gesprek met uw toekomstige contactpersoon op de betreffende afdeling. Daarna leggen we de gemaakte afspraken op papier vast en kunt u aan de slag.
Na een afgesproken proefperiode bekijken alle betrokkenen of het aan de wederzijdse verwachtingen voldoet, of er aanpassingen nodig zijn óf dat het wellicht beter is om de samenwerking te beëindigen.

overeenkomst
Voor alle vrijwilligers maken we een overeenkomst. In deze overeenkomst staan een aantal afspraken over bijvoorbeeld gedragsregels, geheimhouding, wederzijdse rechten en plichten, verzekering, etc.

Sommige bedrijven of organisaties willen graag op een of andere manier een bijdrage leveren aan de (lokale) samenleving ten behoeve van specifieke doelgroepen of maatschappelijke doelen. Dit noemen we maatschappelijk betrokken ondernemen.

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) kan uw bedrijf veel opleveren. In de eerste plaats biedt u uw medewerkers de gelegenheid om een verfrissend kijkje te nemen in een heel andere keuken. Daarnaast blijkt dat deelname aan MBO- projecten de motivatie, horizonverbreding en bedrijfstrots van uw medewerkers vergroot. MBO versterkt het ‘wij-gevoel’ onder medewerkers. Ook werkt u aan een positief imago van uw bedrijf en vergroot u uw externe netwerk. Bedrijven die zich bezighouden met MBO dragen een steentje bij aan het ontwikkelen en in stand houden van een leefbare samenleving!

wensenlijst van GGz Centraal
Overweegt u om iets met uw bedrijf of organisatie te gaan doen in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen? GGz Centraal heeft een wensenlijst. Misschien zit er iets voor u tussen.

ervaringen
De afgelopen jaren hebben al verschillende cliënten van GGz Centraal veel plezier beleefd aan de door diverse bedrijven of organisaties aangeboden activiteiten . Lees over een aantal projecten:

2019

2018

2017

meer weten?
Lees de folder Maatschappelijk betrokken ondernemen

aanmelden
Neem contact op met de coördinator vrijwilligerswerk, Claudia Barneveld via vrijwilligerswerk.zon&schild@ggzcentraal.nl of 033 4609867

Er zijn diverse projecten van en voor vrijwilligers.

doe een wens
Cliënten, patiënten en bewoners die langdurig op Veldwijk verblijven nodigen we uit hun wens in een speciale wensboom te hangen. Samen met de mensen die hun talent willen inzetten, spant de werkgroep ‘Zorgen voor kansen’ zich in om zoveel mogelijk wensen te vervullen.

het maatjesproject – regio Amersfoort
Het Maatjesproject heeft als doel steun en afleiding te bieden aan cliënten die door hun omstandigheden weinig steun meer hebben, eenzaam zijn en weinig plezierige activiteiten ondernemen. Hierdoor lopen ze een grotere kans, dat allerlei psychische klachten verergeren.

over vrijwilligerswerk Eemland

Claudia Barneveld, coördinator vrijwilligerswerk
vrijwilligers.zon&schild@ggzcentraal.nl
06 10728459

over vrijwilligerswerk Veluwe & Veluwe Vallei
Erica Wismeijer, coördinator vrijwilligerswerk
vrijwilligersveluwe@ggzcentraal.nl
0341 566479 (di t/m vr 08.30-13.30)

Lees hier ook het interview met Eric en Arnold.