Er zijn bij ons meer dan 360 vrijwilligers actief. Zonder hen zouden veel activiteiten voor cliënten ondenkbaar zijn. Hun inzet is onmisbaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!

waarom zou je vrijwilliger worden?

 • omdat je nieuwe contacten en ervaringen op wilt doen
 • omdat je iets wilt betekenen voor een ander
 • omdat je je talenten wilt gebruiken

Wat je motivatie ook is, door bij ons vrijwilligerswerk te doen voeg je iets waardevols toe aan het dagelijkse leven van onze cliënten.

wat moet je in huis hebben?
Vrijwilligerswerk is bij ons best uitdagend en soms pittig. Je hebt er geen speciale opleiding of ervaring voor nodig. Wel trouw, inzet en interesse in mensen.

hoeveel tijd kost het?
In de vacatures kun je lezen hoeveel tijd het kost. Dit kan sterk uiteenlopen. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan vrijwilligerswerk wilt besteden. Wel proberen we zoveel mogelijk te vermijden dat cliënten met telkens andere personen te maken hebben. Afhankelijk van de vacature / cliënt(en) vragen wij aan vrijwilligers om zich voor een afgesproken periode te verbinden aan het gekozen werk. Met name bij een Maatjescontact is regelmaat heel belangrijk.

wat bieden wij jou als (geregistreerde) vrijwilliger?

 • een vaste contactpersoon die jou waar nodig ondersteunt
 • een Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk (een paar keer per jaar)
 • een (beperkte) reiskostenvergoeding
 • een jaarlijkse vrijwilligersdag of –avond
 • een eindejaarsattentie
 • tijdens de uitvoering van vrijwilligersactiviteiten ben je verzekerd
 • uitnodigingen voor deskundigheidsbevordering

níet geschikt
Ons vrijwilligerswerk is niet geschikt als:

 • stageplaats; zoek je een stageplaats neem dan contact op met het stagebureau
 • reïntegratietraject

Vrijwilligerswerk is meer dan een hobby, het is niet geheel vrijblijvend. Het draait om de cliënten. Zij rekenen op de aanwezigheid van ‘hun’ vrijwilligers. Het is daarom belangrijk dat je zelf stabiel in het leven staat. Persoonlijke problemen kunnen bij vrijwilligerswerk in de ggz flink in de weg zitten. In zo’n situatie raden wij je vrijwilligerswerk in onze instelling af.

Bekijk het vacatureoverzicht regio Eemland
Bekijk het vacatureoverzicht regio Veluwe en Veluwe Vallei

Wil je vrijwilliger bij ons worden? Laat het ons weten via het aanmeldformulier.

Misschien zie je een vacature die jou aanspreekt? Vul het aanmeldformulier in en klik op verstuur. Zit er geen geschikte vacature voor je bij? Maar wil je toch graag vrijwilliger worden? Ook dan kun je het aanmeldformulier invullen. Nadat ontvangst van het formulier door de coördinator vrijwilligerswerk nodigen wij je uit voor een gesprek. Blijk je een geschikte kandidaat te zijn? Dan volgt een tweede gesprek met je toekomstige contactpersoon op de betreffende afdeling. Daarna leggen we de gemaakte afspraken op papier vast en kun je aan de slag.
Na een afgesproken proefperiode bekijken alle betrokkenen of het aan de wederzijdse verwachtingen voldoet. Of er aanpassingen nodig zijn. Of dat het wellicht beter is om de samenwerking te beëindigen.

overeenkomst
Voor alle vrijwilligers maken we een overeenkomst. In deze overeenkomst staan een aantal afspraken over bijvoorbeeld gedragsregels, geheimhouding, wederzijdse rechten en plichten, verzekering, etc.

Sommige bedrijven of organisaties willen graag op een of andere manier een bijdrage leveren aan de (lokale) samenleving. Voor specifieke groepen of maatschappelijke doelen. Dit noemen we maatschappelijk betrokken ondernemen.

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) kan je bedrijf veel opleveren. In de eerste plaats bied je je medewerkers de gelegenheid om een verfrissend kijkje te nemen in een heel andere keuken. Daarnaast blijkt dat deelname aan MBO- projecten de motivatie, horizonverbreding en bedrijfstrots van je medewerkers vergroot. MBO versterkt het ‘wij-gevoel’ onder medewerkers. Ook werk je aan een positief imago van je bedrijf en vergroot je je externe netwerk. Bedrijven die zich bezighouden met MBO dragen een steentje bij aan het ontwikkelen en in stand houden van een leefbare samenleving!

onze wensenlijst
Overweeg je om iets met je bedrijf of organisatie te gaan doen in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen? Wij hebben een wensenlijst. Misschien zit er iets voor je tussen.

ervaringen
De afgelopen jaren beleefden verschillende van onze cliënten veel plezier aan de door diverse bedrijven of organisaties aangeboden activiteiten . Een aantal projecten:

2019

2018

2017

meer weten?
Lees de folder Maatschappelijk betrokken ondernemen

aanmelden
Neem contact op met de coördinator vrijwilligerswerk, Claudia Barneveld via vrijwilligerswerk.zon&schild@ggzcentraal.nl of 033 4609867

Er zijn diverse projecten van en voor vrijwilligers.

doe een wens
Cliënten, patiënten en bewoners die langdurig op Veldwijk verblijven nodigen we uit hun wens in een speciale wensboom te hangen. Samen met de mensen die hun talent willen inzetten, spant de werkgroep ‘Zorgen voor kansen’ zich in om zoveel mogelijk wensen te vervullen.

het maatjesproject – regio Amersfoort
Het Maatjesproject heeft als doel steun en afleiding te bieden aan cliënten die door hun omstandigheden weinig steun meer hebben, eenzaam zijn en weinig plezierige activiteiten ondernemen. Hierdoor lopen ze een grotere kans, dat allerlei psychische klachten verergeren. Bekijk hier het filmpje van Eric en Arnold

vrijwilligerswerk Eemland

Claudia Barneveld, coördinator vrijwilligerswerk
vrijwilligers.zon&schild@ggzcentraal.nl
06 10728459

vrijwilligerswerk Veluwe & Veluwe Vallei
Erica Wismeijer, coördinator vrijwilligerswerk
vrijwilligersveluwe@ggzcentraal.nl
0341 566479 (di t/m vr 08.30-13.30)

Lees hier ook het interview met Eric en Arnold.