Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie is niet alleen een zaak van universiteiten en academische ziekenhuizen.

Ook in grote instellingen is onderzoek onmisbaar. Het laat ons zien wat het effect is van hetgeen we doen. En het zorgt ervoor dat we de kwaliteit van onze cliëntenzorg kunnen vergroten.

Onze onderzoeken zijn over het algemeen praktijkgericht. Ze kunnen direct van invloed zijn op de kwaliteit van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse cliëntenzorg. Daarnaast helpen de onderzoeken bij het verhogen van de kwaliteit van onze opleidingen tot A, P en verpleegkundig specialist.

Laatste nieuws

Onderzoekslijnen

Wij richten ons op het bundelen van kennis. En streven ernaar een toonaangevende organisatie te zijn. We bieden graag behandelingen met bewezen effect.

We voeren ons wetenschappelijk onderzoek uit binnen 4 onderzoekslijnen. Omdat we de bestaande kennis en onderzoekservaring graag optimaal benutten en willen uitbreiden. Het is de bedoeling dat nieuw onderzoek hierop aansluit. Elke onderzoekslijn heeft een eigen coördinator.

Bekijk het onderzoek van de vier onderzoekslijnen door hieronder te klikken op een van de onderzoekslijnen.

Vragen over wetenschappelijk onderzoek?

Stuur dan een e-mail naar wetenschappelijkonderzoek@ggzcentraal.nl

psychotische stoornissen

Coördinator: Jeroen Deenik

angst-, dwang- en stemmingsstoornissen

Coördinator: Henny Visser

persoonlijkheidsstoornissen

Coördinator: Barbara Montagne

ontwikkelingsstoornissen

Coördinator: Yvette Roke

Resultaten

promoties

17

lopend onderzoek

100

publicaties

65

opleidelingen

48

subsidies

€216.000,-

Bovenstaande cijfers zijn een samenvatting van het onderzoek dat in 2022 is uitgevoerd binnen GGz Centraal.

Publicaties

Medewerkers van GGz Centraal die wetenschappelijk onderzoek doen publiceren en presenteren regelmatig hun resultaten.

Zij leveren onder andere bijdragen aan gespecialiseerde vakbladen, leerboeken en behandelrichtlijnen. Ook presenteren onderzoekers uitkomsten op congressen en symposia in binnen- en buitenland. De wetenschappelijke bibliotheek van GGz Centraal heeft publicaties van medewerkers per onderzoekslijn en aandachtsgebied gecategoriseerd. Veel publicaties zijn full tekst (pdf) beschikbaar.