Wij verbeteren graag de zorg voor mensen met een psychotische stoornis. Met specifieke aandacht voor bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen, lichamelijke gezondheid en leefstijl.

Met deze onderzoekslijn geven wij invulling aan een betere behandeling voor mensen die vaak langdurig afhankelijk zijn van psychiatrische zorg. Veel van hen zijn aangewezen op langdurige behandeling met psychofarmaca. Psychofarmaca zijn medicijnen die invloed hebben op het centrale zenuwstelsel en werkzaam zijn tegen psychische aandoeningen. Deze medicijnen hebben naast een goede werking helaas ook bijwerkingen.
Het is belangrijk om volgens de huidige kennis te (be)handelen, behandelingen vaak te evalueren en eventueel te herzien. Bij GGz Centraal hebben wij onder andere gedegen kennis op het gebied van

 • onderzoek naar bewegingsstoornissen
 • metabole bijwerkingen zoals hart- en vaatziekten en diabetes
 • en (het bevorderen van een gezonde) leefstijl.

Het onderzoek dat we doen, doen we in samenwerking met onder andere Maastricht University en het UMC Utrecht. Maar ook met collega’s van bijvoorbeeld de Universiteit Bern en de University of New South Wales. Ons doel  is om kennis die we vergaren met wetenschappelijk onderzoek direct beschikbaar te maken in het behandelaanbod voor de patiënt. Andersom zijn vraagstukken uit de praktijk belangrijk voor het onderzoek. Dit moet leiden tot betere zorg voor deze kwetsbare groep. Er lopen verschillende promotieonderzoeken binnen deze onderzoekslijn. Ook heeft Peter van Harten een leerstoel ‘Bewegingsstoornissen bij psychose’ aan de Universiteit Maastricht.

Wil je meer weten?
Neem dan per e-mail contact op met de coördinator van deze onderzoekslijn, Jeroen Deenik: j.deenik@ggzcentraal.nl

Lopende onderzoeken

 

 • Afbouw van gelijktijdig voorgeschreven eerste en tweede generatie antipsychotica: risico of meerwaarde? M. Shakir, prof. Dr. P.N. van Harten (promotor), dr. D. Tenback (co-promotor, CTP Veldzicht).
 • Bewegingsstoornissen in het psychose spectrum. A. Willems, prof. dr. P.N. van Harten (promotor), dr. D. Tenback (co-promotor, CTP Veldzicht).
 • PsyDaily: Novel assessments for monitoring PSYchosis in DAILY life. L. Pieters, prof. dr. P.N. van Harten (promotor, ggz centraal & Maastricht University), dr. J. Deenik (co-promotor, ggz centraal & Maastricht University).
 • Evaluatie van de gezondheidseffecten van een multidisciplinaire leefstijl gerichte behandelmethode (MULTI) voor mensen met een psychiatrische aandoening. N.M. den Bleijker, prof. dr. W. Cahn (promotor, UMCU), dr. I. Hendriksen (co-promotor, ggz centraal) en dr. J. Deenik (co-promotor, ggz centraal & Maastricht University).
 • Evaluatie van de implementatie van een multidisciplinaire leefstijl gerichte behandelmethode (MULTI) voor mensen met een psychiatrische aandoening. M.M.E. van Schothorst, prof. dr. N.K. de Vries (promotor, MUMC), prof. dr. P. N. van Harten (co-promotor, ggz centraal & Maastricht University) en dr. J. Deenik (co-promotor, ggz centraal & Maastricht University).
 • Ervaringen van mensen met EPA in de langdurige zorg met (een vermoeden van) een LVB of zwakbegaafdheid ten aanzien van begeleiding van en communicatie met hulpverleners in de GGZ. C. ter Burg & C. Goorhuis.
 • Gezondheidsbevordering bij patiënten met EPA, hoe kunnen hulpverleners helpen om te stoppen met roken? L. Salders.
 • De mate van bijwerkingen bij klinische patiënten na het bereiken van de steady state van psychofarmaca. C. Logtenberg.
 • Een kwalitatief fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten met EPA binnen het FACT met het gebruik van de Somatische mini Screen. I. van Seumeren.
 • EPA-Patiënten met lvb/zwakbegaafdheid in de GGZ. C. Goorhuis.
 • Crisissignaleringsplan Data Netwerk Analyse (CSP DNA). C. ter Burg.
 • Naar meer persoonlijk herstel voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening die cliënt zijn van GGz Centraal. M. Biemond.
 • Validatie Somatische Mini Screen. M. de Ruijter, J. Deenik.
 • Implementatie van multidisciplinaire leefstijl-bevorderende begeleiding voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in beschermde woonvormen – J. Deenik.
 • DOEL-studie (Doelmatig Opname voorkomEn in de Langdurige zorg). O. Bloemen.
 • Therapie op Maat. L. Sixma en N. Berkenpies. Meer informatie hierover vind je hier.
 • Traumabehandeling bij mensen met een diagnose in het schizofrenie-spectrum RE-PROCESS (Parnassia groep, VU).
 • Cost-effectiveness of a tailored lifestyle intervention in patients with serious mental illness: the SMILE study (VU).
 • MELIA-studie: het effect van metformine versus placebo bij patiënten met overgewicht (BMI>25) tijdens gebruik van antipsychotica die bovendien bereid zijn leefstijlsessies te ondergaan (UMCU).
 • HAMLETT studie: Handling Antipsychotic Medication: Long-term Evaluation of Targeted Treatment (UMCU).
 • Raloxifene Augmentation in Patients with a Schizophrenia Spectrum Disorder to reduce symptoms and improve cognition (RAPSODI) (UMCU).
 • Simvastatin addition to improve symptoms, cognition, metabolic syndrome and movement disorders in patients with recent-onset psychotic disorder (UMCU).
 • Resource Groups in the Netherlands: Effects, Costs and Meaning (Trimbos).
 • e-IMR Testing an e-supported Illness Managment & Recovery Program for People with Severe Mental Illness (Radboud UMC).

Onderzoek naar leefstijlverbetering van onze cliënten

Natascha den Bleijker en Myrthe van Schothorst zijn promovendi binnen de onderzoekslijn psychotische stoornissen. Zij doen onderzoek naar leefstijl.
Kijk hier hoe ze dat aanpakken.