U bent nauw betrokken bij de zorg voor uw familielid of naaste met psychiatrische problemen. Wat kan GGz Centraal voor ú betekenen?

Psychiatrische problemen hebben vaak een ingrijpende invloed op het leven van zowel cliënten als hun naasten. Misschien hebt u vragen als:

  • wat houden deze problemen in?
  • wat zijn de behandelmogelijkheden?
  • hoe gaat dit verder?
  • wat kan ik wel of juist beter níet doen?

Naasten van onze cliënten spelen een belangrijke rol binnen GGz Centraal. Het is nuttig  als u – als partner of familie – bij de behandeling wordt betrokken. Lees meer over uw betrokkenheid bij de behandeling.

GGz Centraal heeft in verschillende regio’s familieraden geïnstalleerd. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina familieraad.

Als u vragen hebt over de hulpverlening van een familielid, over de opvang en ondersteuning aan het thuisfront, neem dan contact op met onze familievertrouwenpersoon.

Indigo Midden Nederland (onderdeel van GGz Centraal) biedt cursussen en voorlichting voor familieleden van cliënten. Deze zijn gericht op ondersteuning en op het omgaan met de situaties die een psychiatrische stoornis met zich mee kan brengen. Kijk voor het cursusaanbod op de website van Indigo Midden Nederland.

De geestelijk verzorgers van GGz Centraal bieden begeleiding en ondersteuning op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken.
Een psychiatrische behandeling kan vragen oproepen zoals: wat vind ik belangrijk in mijn leven? Hoe moet het verder? Hoe kan ik dit leven opnieuw mijn leven noemen? Ook u als familie en naasten bent welkom om contact met ons op te nemen.

GGz Centraal heeft een Gids voor cliënten en hun naasten gemaakt. Deze gids geeft niet op iedere vraag een pasklaar antwoord, maar wijst de weg naar waar of bij wie u als naaste terecht kunt in GGz Centraal. De gids bevat bevat algemene informatie over onze organisatie, over de behandeling en begeleiding en over hulp bij crisis. Het informeert over rechten (recht op informatie, het dossier, wetgeving, registratie etc.) en verwijst naar waar cliënten terecht kunnen met vragen en klachten

Wilt u meer informatie over ziektebeelden? Kijkt u dan op de overzichtspagina met informatie over de meest voorkomende ziektebeelden.