Heeft u in uw familie of vriendenkring te maken met een dierbare met psychische problemen? Of  voelt u zich nauw betrokken bij de zorg voor uw familielid of naaste met een psychisch probleem? Mogelijk kunnen wij dan ook wat voor u betekenen.

Psychiatrische problemen hebben vaak een ingrijpende invloed op het leven van cliënten. Maar ook op mensen die dichtbij de cliënt staan. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft zoals:

  • wat houden deze problemen in?
  • wat zijn de behandelmogelijkheden?
  • hoe gaat dit verder?
  • wat kan ik wél of juist beter níet doen?

Uw betrokkenheid bij de behandeling

Wij vinden het belangrijk om familie of naasten zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Het maakt dan niet uit of u de partner, een gewone vriend(in) of een familielid bent.

Familie- en naastenraden

Een familie- naastenraad zet zich in voor de gezamenlijke belangen van familieleden en naasten van onze cliënten.
Wij hebben in principe binnen onze organisatie vijf familie- en naastenraden:

  • een raad voor elke regio

Familievertrouwenspersoon

Het is best ingrijpend als u als familie of naaste te maken krijgt met een dierbare die psychiatrische problemen heeft. Dat kan veel vragen oproepen. Vragen bijvoorbeeld over de behandeling. Of over zaken waar u zelf tegenaan loopt. Het kan ook zijn dat de behandelaar uw vragen niet naar tevredenheid beantwoordt. Of dat u verschilt van mening over de aanpak van de problematiek van uw naaste. Voor dat soort vragen of opmerkingen kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon.

Geestelijke verzorging

Onze geestelijk verzorgers begeleiden en ondersteunen cliënten die daar behoefte aan hebben op het gebied van geloofszaken, zingeving en levensbeschouwing. Cliënten kunnen vragen hebben als: ‘Wat vind ik nog belangrijk in mijn leven?’ ‘Hoe moet het nu verder?’ ‘Hoe kan ik dit leven met mijn psychische problemen opnieuw vorm geven?’, etc. Familie en naasten kunnen dit soort vragen natuurlijk ook hebben. Ook u kunt dan terecht bij onze geestelijk verzorgers. Heeft u behoefte aan contact? Voel u vrij om ons te benaderen.

Overige informatie

Er is veel bekend over verschillende psychische aandoeningen waar mensen last van kunnen hebben. Er bestaan landelijke websites die goede informatie hierover kunnen geven. Daarom verwijzen wij u graag naar:

Daarnaast biedt MIND ook informatie voor familie en naasten: