Psychische klachten hebben vaak een grote invloed op uw leven en op dat van uw naasten. Uw voelen, denken en doen worden door elkaar geschud. Hierdoor kunnen allerlei vragen opkomen, zoals: Wie ben ik? Wat is belangrijk in mijn leven? Wat is er allemaal gebeurd en wat betekent dit voor mij? Waar vind ik steun? Geestelijk verzorgers bieden u de ruimte om hierover in gesprek te gaan.

Begeleiding bij levensvragen

Geestelijk verzorgers begeleiden u bij levensvragen en ondersteunen u bij het zoeken naar zin en betekenis. Ze helpen u om in moeilijke situaties steun of troost te ervaren. Of een weg te vinden om weer verder te kunnen. Zij bieden u ruimte voor uw levensverhaal, voor het verlies en uw verdriet. En zij hebben aandacht voor wat waardevol is en blijft in uw leven. Zo ondersteunen geestelijk verzorgers u op persoonlijke wijze op de weg naar herstel.

Ons team

Wilt u weten wanneer de geestelijk verzorgers bereikbaar zijn? Klik dan op de afbeelding van de geestelijk verzorger hieronder en u ziet alle gegevens.

Voor iedereen

Iedereen die bij ons in behandeling is, kan een beroep doen op een geestelijk verzorger. In de begeleiding van de geestelijk verzorger staat uw kijk op het leven centraal. Uw levensbeschouwelijke oriëntatie en uw vragen.

Waarvoor kunt u bij een geestelijk verzorger terecht?

De geestelijk verzorgers kunnen een gesprekspartner voor u zijn bij wat u bezighoudt. Ze gaan vertrouwelijk om met uw verhaal. U kunt denken aan:

Een persoonlijk gesprek over zingevings- en levensvragen. De geestelijk verzorger begeleidt u bij het zoeken naar houvast, troost, inspiratie en perspectief en ondersteunt u bij ervaringen van verlies, wanhoop, verdriet, schaamte of schuld. Daarnaast kan een geestelijk verzorger u ondersteunen bij het omgaan met een opname, ziekte en herstel. Ook voor naasten is een begeleidingsgesprek mogelijk.

De groepsgesprekken en modules die de geestelijke verzorging aanbiedt gaan over levensthema’s, verlieservaringen, bronnen van inspiratie en persoonlijk herstel. Naast doorlopende groepsgesprekken op afdelingen, is het mogelijk aan modules deel te nemen zoals Verlies en Verlangen en de Levensboom.

Geestelijk verzorgers zorgen voor momenten van bezinning, bezieling en inspiratie. Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op geestelijk verzorgers rond het organiseren en begeleiden van een herdenkingsbijeenkomst wanneer een cliënt komt te overlijden.

De geestelijk verzorgers kunnen u in contact brengen met een geestelijk verzorger die u vanuit een Centrum voor Levensvragen in de thuissituatie kan begeleiden. Ook kan gezorgd worden voor bemiddeling of doorverwijzing als u behoefte heeft aan (hernieuwd) contact met een geestelijk verzorger of geestelijke met een specifieke levensbeschouwelijke achtergrond. Bijvoorbeeld een Imam of Rabbijn, Boeddhistisch of Hindoeïstisch geestelijk verzorger.

Geestelijk verzorgers kunnen ook deskundigheidsbevordering aanbieden of voorlichting en consultatie geven aan zorgverleners en verwijzers over onderwerpen die te maken hebben met levensvragen, zingeving, verliesverwerking, palliatieve zorg en ethiek.
Geestelijk verzorgers kunnen zorgverleners ook bijstaan als de problematiek van de cliënt te maken heeft met diens levensbeschouwing.

Contact

Het algemene e-mailadres van de geestelijke verzorging is geestelijkeverzorging@ggzcentraal.nl. U kunt ook rechtstreeks bellen, e-mailen of contact opnemen via een begeleider of behandelaar.