De geestelijk verzorgers van GGz Centraal bieden begeleiding en ondersteuning op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken.

Als u bij GGz Centraal in behandeling bent, kan u – ongeacht achtergrond – een beroep doen op de geestelijk verzorgers voor ondersteuning.
Er zijn zeven geestelijk verzorgers werkzaam bij GGz Centraal.  In elke regio van GGz Centraal kunt u voor een gesprek met een geestelijk verzorger een afspraak maken. Wij kunnen desgewenst ook zorgen voor een gesprek met een andere geestelijke verzorger, zoals een humanistisch geestelijk verzorger, een rabbijn of pandit.

wat is geestelijke verzorging?
Elk mens houdt zich wel bezig met vragen op het gebied van zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en geloof. Mensen met psychische problemen soms nog meer dan anderen. Een psychiatrische behandeling kan vragen oproepen zoals: “wat vind ik belangrijk in mijn leven?”, “Hoe moet het verder?” of “Hoe kan ik dit leven opnieuw mijn leven noemen?”.

De geestelijke verzorging begeleidt mensen bij het stellen en beantwoorden van deze vragen. Dat kan in veel gevallen ook de behandeling ondersteunen. De geestelijke verzorging kan helpen om gedachten, gevoelens en beelden over het leven te uiten en te ordenen en soms nieuwe wegen te vinden.

Vieringen in de Open Kapel te Amersfoort en de Lukaskerk te Ermelo

De Open Kapel op locatie Zon&Schild in Amersfoort is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

U kunt dan gewoon binnenlopen voor een moment van stilte en rust, om een kaarsje op te steken, wat te spelen op de piano of om wat te lezen. Iedere dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen is er van 9.00 tot 10.00 uur gelegenheid om in de consistorie van de Open Kapel een kopje koffie of thee te drinken. Tijdens deze inloop is het mogelijk elkaar te ontmoeten, wat te lezen of een afspraak met een van de geestelijk verzorgers te maken.

Aan de linkerzijde van de hoofdingang vindt u de toegangsdeur naar de ‘El Mashid’, de Islamitische gebedsruimte. Deze gebedsruimte is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Er is mogelijkheid voor ritueel wassen. Aan de binnenkant van de deur vindt u de gebedstijden. Bij belangstelling of op bijzondere dagen kunnen de openingstijden worden aangepast.Voor meer informatie neemt u contact op met de dienst geestelijke verzorging.

diensten
Iedere zondagmorgen en op feestdagen is er in de Open Kapel een oecumenische viering.
De diensten op de zondagmorgen beginnen om 10.00 uur. Het zijn diensten van woord en gebed en eenmaal per maand vieren we een dienst van Schrift en Tafel. Er is een grote groep vrijwilligers om mensen van de diverse afdelingen naar de kerk te begeleiden. Ook is er de mogelijkheid om mee te rijden met het busje. Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie.

In de kerkzaal oefent elke woensdag van 15.45  tot 17.00 uur zangkoor ‘de Cantorij’. Dit koor verleent op bijzondere dagen haar diensten in de Kapel. Wie mee wil zingen is van harte welkom.

Neem dan contact op met Boukje Grashuis
Telefoon: 033 4609834
Mail: b.grashuis@ggzcentraal.nl

Elke donderdagmiddag begint er om 13.00 uur een half uur begeleide meditatieIedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. Informatie bij Boukje Grashuis: 033 4609834

Op verschillende locaties van GGz Centraal is een stiltecentrum gevestigd. U kunt hier een moment de stilte zoeken, een kaarsje opsteken of wat lezen of schrijven.

Op verschillende afdelingen van GGz Centraal vinden regelmatig groepsgesprekken en/of andere activiteiten plaats onder leiding van de geestelijk verzorger.

In deze zogenaamde levensbeschouwelijke oriëntatie groepen praten we met elkaar over thema´s die in ieders leven een rol spelen. Zoals vertrouwen, toekomst, zekerheid, acceptatie en angst. We proberen te ontdekken welke kanten er aan een onderwerp zitten en hoe het in ons leven speelt. De manier waarop ieder in het leven staat vormt daarbij steeds het uitgangspunt.

Deze groepen zijn bedoeld voor mensen die bij GGz Centraal in de (deeltijd) kliniek opgenomen zijn en worden op de afdelingen zelf georganiseerd. Voor mensen die ambulant bij ons in zorg zijn, worden regelmatig zingevingsmodules aangeboden. Dat is een serie bijeenkomsten waarin in groepsverband gericht over levensbeschouwelijke onderwerpen (b.v. waarden en normen, eindigheid, geestelijke bagage) wordt doorgepraat. Iedereen die bij GGz Centraal in behandeling is, of is geweest, kan zich daar voor inschrijven.

meer info
vraag uw behandelaar of neem contact op met de dienst geestelijke verzorging