Wij vinden medezeggenschap door cliënten erg waardevol. Cliëntenraden leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Bovendien is het bestaan van cliëntenraden vastgelegd in de WMZC; de Wet Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen.

Wij hebben de medezeggenschap van onze cliënten geregeld in een centrale cliëntenraad en in regionale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad komt op voor de belangen van al onze cliënten / patiënten. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur.

De regionale raden komen op voor de belangen van onze cliënten in de verschillende regio’s. Deze regionale raden brengen advies uit aan de directies van de verschillende regio’s.

De cliëntenraden

Naast een centrale cliëntenraad hebben wij 6 regionale raden. In het overzicht hieronder kunt u doorklikken voor meer informatie.