Wij hebben de medezeggenschap van onze cliënten geregeld in de centrale cliëntenraad en in regionale cliëntenraden.

De centrale cliëntenraad behartigt alle belangen van alle cliënten / patiënten van heel GGz Centraal.
Zoals de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) voorschrijft, brengt de centrale cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur. Daarnaast zijn er 6 regionale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale cliëntenraden.