De cliëntenraad Gooi en Vechtstreek behartigt de belangen van onze cliënten in de regio Gooi en Vechtstreek.

De zorg die GGz Centraal levert is regionaal georganiseerd. In zogenaamde resultaat verantwoordelijke zorgeenheden (regio’s). Er is een centrale cliëntenraad en iedere regio heeft een eigen cliëntenraad. Ook de Gooi en Vechtstreek.
Cliënten, ex-cliënten en mensen met affiniteit voor de ggz kunnen lid worden van de raad.

Wat doet onze cliëntenraad?

We brengen advies uit, vergaderen elke week en overleggen eens in de twee maanden met de directie. Daarnaast benaderen we cliënten via afdelingsbezoeken. En we bezoeken cliënten in deeltijdbehandeling. Daarnaast organiseren wij activiteiten voor cliënten.

De regio Gooi en Vechtstreek heeft vier locaties:

  • Juliana-Oord in Laren
  • Mauritzhof in Gooise Meren (Bussum)
  • Rembrandthof in Hilversum
  • FACT Huizen BEL (Blaricum, Eemnes en Laren) in Huizen

Wat kan de raad voor u betekenen?

Heeft u een idee?
Heeft u kritiek?
Wilt u meedenken?
Neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan bemiddelen of advies uitbrengen. Om de belangen van cliënten goed te kunnen behartigen, horen wij graag van u wat er speelt. Tevens kunnen we uitbreiding gebruiken.

Lijkt het u wat?

Stuur dan een e-mail naar clientenraadgooi@ggzcentraal.nl. Op de Rembrandthof hebben wij onze raadskamer in de centrale hal tegenover de receptie.

Welke cliëntenraden zijn er bij ons?

Naast de cliëntenraad van Gooi en Vechtstreek zijn er nog 5 cliëntenraden: