In elke instelling in de gezondheidszorg moet de belangenbehartiging van cliënten vorm krijgen door een onafhankelijke cliëntenraad. Dat is zo bepaald in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Een cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten die ervaring hebben met de betreffende instelling. GGz Centraal heeft een centrale cliëntenraad met daarnaast cliëntenraden die verbonden zijn aan de zogenaamde resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe’s) van GGz Centraal.

De centrale cliëntenraad (CCR)

De CCR van GGz Centraal komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van GGz Centraal en dient als spreekbuis naar de raad van bestuur. De taken van de CCR kunnen in het kort omschreven worden als het adviseren van de raad van bestuur in die zaken die alle cliënten van GGz Centraal aangaan. Bijvoorbeeld:

 • samenwerking en/of fusie met andere instellingen of belangrijke wijzigingen in de organisatie
 • verhuizing en/of verbouwingen, wijziging, inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden
 • benoeming van leden van de raad van toezicht, leden van de klachtencommissie
 • toelatingsbeleid voor, en beëindiging van zorgverlening aan cliënten.
 • het klachtenregeling beleid
 • inzake voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, recreatiebeleid
 • inzake maatschappelijke bijstand en geestelijke verzorging
 • kwaliteitsbeleid

De centrale cliëntenraad is opdrachtgever voor de kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntenperspectief.
Wilt u hier meer over weten? Lees meer.

Contact

Wilt u contact met de centrale cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl

Afzonderlijke cliëntenraden

De leden van de centrale cliëntenraad zijn afgevaardigden van  de regionale cliëntenraden. De zorg die GGz Centraal levert is georganiseerd in zogenaamde resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe’s). Elke RVZe heeft een eigen cliëntenraad. Deze raden houden goed contact met de achterban. Door gesprekken met cliënten, medewerkers en directie weten ze wat er in de RVZe speelt. Deze RVZe-cliëntenraden  adviseren de directie over zaken die alle cliënten in deze zorgeenheid aangaan.

Voorbeelden van onderwerpen waar de cliëntenraad zich actief voor inzet:

 • herziening van de huisregels
 • vastgoedontwikkelingen: nieuwbouw en verbouw voor woonvoorzieningen cliënten
 • rookbeleid
 • verrijking leefklimaat (worden er voldoende leuke activiteiten georganiseerd voor cliënten)
 • leefstijl
 • contact met de achterban
 • doorontwikkeling van kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief

Welke cliëntenraden zijn er bij ons?

Naast de centrale cliëntenraad zijn er 6 (regionale)  cliëntenraden actief:

Jaarverslag

De centrale cliëntenraad brengt ieder jaar een jaarverslag uit. U kunt hier het jaarverslag van 2022 lezen.

Kwaliteitstoetsing

De cliëntenraden van GGz Centraal organiseren regelmatig onderzoek naar hoe cliënten de zorg binnen GGz Centraal ervaren.

U kunt op deze pagina meer hierover lezen.