De cliëntenraad Flevoland behartigt de belangen van alle cliënten van GGz Centraal in de regio Flevoland.

Sterk, betrokken en samen! Dat zijn voor de cliëntenraad Flevoland kernwaarden in hun cliëntenraadswerk.

Sterk

De cliëntenraad maakt zich sterk door op te komen voor de belangen van de cliënten in behandeling bij GGz Centraal in Flevoland

Betrokken

De cliëntenraad voelt zich betrokken bij de kwaliteit van zorg voor cliënten binnen GGz Centraal en voelt zich betrokken bij de achterban.

Samen

Met elkaar ben je sterker, maar ook door samen te werken met de cliënten, medewerkers en directie in de organisatie kan je veel bereiken en zoekt de cliëntenraad naar goede kwaliteit van zorg voor alle cliënten.

Organisatie

De zorg die GGz Centraal levert is regionaal georganiseerd in resultaat verantwoordelijke zorgeenheden (RVZe). GGz Centraal heeft een centrale cliëntenraad en iedere resultaat verantwoordelijke zorgeenheid heeft een eigen cliëntenraad. Zo heeft ook Flevoland een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten, die zich in willen zetten voor de belangen van cliënten.

Wet Medezeggenschap (WMCZ)

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) geeft de cliëntenraad een aantal rechten; bijvoorbeeld het recht op informatie over het reilen en zeilen van de zorgorganisatie. Zo heeft de cliëntenraad ook het recht om, gevraagd en ongevraagd, advies te geven aan de directie over zorg- en dienstverlening. De cliëntenraad vergadert eens per maand met de directie. Veel onderwerpen zijn mogelijk: van verbouwing, reorganisatie tot verhuizing en van de kwaliteit van zorg (ontwikkelingen) tot de kwaliteit van de koffie. De cliëntenraad is elk jaar aanwezig bij de strategiedag van Flevoland om in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het beleid betrokken te zijn. De cliëntenraad praat daarnaast ook met andere medewerkers om te zien wat er binnen de organisatie gaande is.

Een aantal voorbeelden van onderwerpen waar de cliëntenraad bij betrokken is (geweest):

  • jaardoelen van de programma’s
  • de Lunchroom
  • contactpoli in Emmeloord
  • schoonmaak op de afdeling
  • verbetering wachtkamers (helende omgeving)
  • EPA-taskforce (verbetering samenwerking ketenpartners)
  • Fabuleus (project om familie en naasten beter te betrekken)

Achterbanraadplegingen

Via de achterbanraadplegingen weten de verschillende raadsleden te onderzoeken wat binnen hun locatie leeft en geven zij advies voor verbetering van de zorg van uit het cliëntenperspectief. Het gaat er immers om dat de raad weet wat er leeft onder de cliënten. De cliëntenraadsleden kijken naar de kwaliteit van zorg en hoe deze verbeterd kunnen worden. Het raadplegen van de achterban is dus van groot belang voor de cliëntenraad. Wilt u wat met de cliëntenraad delen over de zorg of heeft u tips, stuur dan een mail naar clientenraadflevoland@ggzcentraal.nl

Nieuwe leden

De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden of achterbanraadplegers. Hebt u wat tijd? En wilt u meewerken aan de medezeggenschap van cliënten? Stuur een mail naar clientenraadflevoland@ggzcentraal.nl voor een informatiegesprek.

Welke cliëntenraden zijn er bij ons?

Naast de cliëntenraad van Flevoland zijn er nog 6 andere cliëntenraden: