De cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten die in behandeling zijn in de regio Veluwe & Veluwe Vallei.

Wat doet onze cliëntenraad?

Wij spreken met cliënten om te horen hoe het met hen gaat en wat hun ervaringen zijn met behandeling en opname. Ook spreken wij de directie en medewerkers in Veluwe & Veluwe Vallei om te horen wat er speelt.

Als er plannen zijn voor veranderingen in de organisatie, brengen wij de visie en ervaringen van cliënten in zodat de directie deze kan meenemen in de besluitvorming. Wij nemen  deel aan werkgroepen om de stem van cliënten te laten horen.

Ook volgen wij de ontwikkelingen binnen de regio en geven gevraagd én ongevraagd advies over belangrijke zorgthema’s.

Overleg

Om ons werk goed te doen, komen wij als raad 1x per week op maandag bij elkaar. Wij bespreken dan in de vergadering welke informatie er (via de post of in gesprekken) tot ons is gekomen en hoe wij hierin onze rol als vertegenwoordiger van cliënten kunnen oppakken.

Andere overlegmomenten zijn:

  • 1x per maand hebben wij inloopspreekuur in restaurant Beukenrode voor alle cliënten; dit is de laatste woensdag in de maand van 10.00-11.30 uur
  • om de maand brengen wij een nieuwsbrief uit met daarin informatie over waar wij mee bezig zijn en welke resultaten wij behalen.
  • 6x per jaar overleggen wij met de directie van deze regio over wat er speelt, de directie informeert ons over ontwikkelingen en wij laten de directie weten wat er goed en niet zo goed gaat rondom behandeling en verblijf van de cliënten.

Locatiebezoek

Wij bezoeken regelmatig cliënten in alle locaties in onze regio. Op Veldwijk, in Ermelo, en op alle locaties tussen Wezep en Barneveld. Ook sluiten we graag aan bij het bewonersoverleg of bij het patiënt-personeel-overleg (PPO) op afdelingen om te luisteren en cliënten te ondersteunen om hun stem te laten horen.

Onderwerpen

Onderwerpen die op de agenda van de raad staan zijn bijvoorbeeld:

  • nieuwbouw
  • veranderingen op het terrein van Veldwijk
  • aanstelling van nieuwe leidinggevenden
  • voeding
  • activiteiten rondom zingeving en kerkdiensten
  • inspraak voor cliënten op de afdeling
  • de prijzen in het restaurant

Jaarplan

De raad maakt elk jaar een jaarplan, en aan het einde van het jaar een jaarverslag.

Jaarverslag 2023

Lees hier het jaarverslag 2023 van de cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei.

Nieuwsbrief

> Nieuwsbrief februari 2024
> Nieuwsbrief december 2023
> Nieuwsbrief oktober 2023

Contact

De raadskamer van de cliëntenraad bevindt zich in Beukenrode op landgoed Veldwijk. In de ochtenden is er bijna altijd iemand aanwezig en kunt u bij ons binnen lopen voor gerichte vragen of opmerkingen, voor een kopje koffie of thee of een praatje. Bereikbaar via e-mail clientenraadveluwe@ggzcentraal.nl.

Ook lid worden?

De cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden of achterbanraadplegers. Zet u in voor de belangen van de cliënten van de regio V&VV, versterk de cliëntenraad! Wilt u lid worden? Reageer dan op deze vacature..

Welke cliëntenraden zijn er bij ons?

Naast de cliëntenraad van Veluwe & Veluwe Vallei zijn er nog 5 andere cliëntenraden: