De cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten die in behandeling zijn in deze regio.

De cliëntenraad in de regio Veluwe & Veluwe Vallei werkt vanuit Ermelo. De raad bestaat uit 8 – 9 raadsleden, allen mensen die in hun leven ervaring hebben opgedaan met opname of behandeling in de psychiatrie.

Wat doet onze cliëntenraad?

De raadsleden komen regelmatig bij elkaar:

  • eens per maand in een raadsvergadering
  • eens per maand voor een overleg over contacten die de raad heeft met cliënten van GGz Centraal
  • eens per twee maanden voor een overleg met de directie over veranderingen in de organisatie die gevolgen (kunnen) hebben voor cliënten

Daarnaast nemen raadsleden soms deel aan werkgroepen, waarin zij de stem van cliënten vertegenwoordigen.
Om het werk goed te kunnen doen heeft de raad beschikking over een ondersteuner. Ook ontvangt de raad regelmatig scholing.
De raadsleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

In 2018 heeft de cliëntenraad door middel van het adviesrecht vanuit de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMCZ) invloed kunnen uitoefenen op besluiten van de organisatie over:

  • het aanbod van de broodmaaltijd in het restaurant
  • de sluiting van de wasserij en gevolgen voor cliënten (zoals het verdwijnen van dagbestedingsplaatsen en de kosten voor het doen van de was)
  • de hoogte van de voedingsbudgetten voor cliënten die verblijven in woonvormen
  • en adviezen over de verkeersveiligheid op Landgoed Veldwijk

Ook is de raad betrokken bij plannen voor nieuwbouw van afdelingen, kwaliteit van schoonmaak, gezonde leefstijl, en benoeming van leidinggevend personeel op afdelingen.

De raad werkt met een jaarplan, en brengt eens per jaar een jaarverslag uit. Het Jaarverslag van 2018 is op deze pagina opgenomen.
Voor vragen of belangstelling kunt u een mail sturen naar clientenraadveluwe@ggzcentraal.nl

Nieuwsbrief

> Nieuwsbrief oktober 2023

Jaarverslag 2022

Lees hier het jaarverslag 2022 van de cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei.

Contact

De raadskamer van de cliëntenraad bevindt zich in Beukenrode op landgoed Veldwijk. In de ochtenden is er bijna altijd iemand aanwezig en kunt u bij ons binnen lopen voor gerichte vragen of opmerkingen, voor een kopje koffie of thee of een praatje. Bereikbaar via e-mail clientenraadveluwe@ggzcentraal.nl of telefonisch via nummer 0341 566411 of 06 10623621.

Welke cliëntenraden zijn er bij ons?

Naast de cliëntenraad van Veluwe & Veluwe Vallei zijn er nog 6 andere cliëntenraden: