Wij bieden hulp op basis van de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van patiënt en zorginstelling en geven duidelijkheid over wat patiënten en hun familieleden kunnen verwachten wanneer zij een behandelovereenkomst aangaan.

Voor cliënten die vanaf  1 maart 2017 een behandelovereenkomst hebben gesloten:

Voor cliënten die vóór 1 maart 2017 een behandelovereenkomst hebben gesloten:

Inkoopvoorwaarden

In de Algemene Inkoopvoorwaarden staan bepalingen die van toepassing zijn op alle prestaties die door een leverancier worden geleverd en specifieke bepalingen die van toepassing zijn op het leveren van prestaties op het terrein van de instelling, de zicht- of proefzendingen, consignatie, bruikleen en ICT-prestaties. Overeenkomsten met leveranciers kunnen alleen worden aangegaan met daarvoor aangewezen functionarissen.

De nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden kunnen niet eenzijdig op bestaande overeenkomsten van toepassing worden verklaard, daar is formeel en schriftelijke instemming/akkoord van de wederpartij voor nodig. Ook kan er niet van deze voorwaarden worden afgeweken zonder akkoord van de raad van bestuur en/of de senior inkoper. De nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Kvk nummer: 32152692.