klachtenfunctionaris

U bent hier :Home/Cliënten/vraag of klacht/klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris adviseert en helpt bij het zoeken naar oplossingen.

Het uitgangspunt is een klacht snel (binnen zes weken) en liefst op informele wijze op te lossen. Met een tijdige en goede dialoog tussen u en degene tegen wie uw klacht is gericht, proberen we tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Mocht het toch niet lukken het probleem op te lossen dan kan de klachtenfunctionaris u op weg helpen bij een eventueel vervolgtraject.

De klachtenfunctionaris kan u op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat u uw klacht alleen wilt melden of een signaal wilt geven. U kunt altijd bij haar terecht om te praten over wat er is gebeurd. U kunt uw klacht schriftelijk, via  mail of telefonisch indienen.

Als u streeft naar een oplossing van uw klacht dan kan de klachtenfunctionaris

  • een gesprek tot stand brengen met de betrokkene(n), als u dat wilt met de klachtenfunctionaris als gespreksleider
  • u adviseren over andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris kan u ook informatie geven over de klachtenregeling. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld; de klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op. Zij brengt alleen met uw toestemming de klacht onder de aandacht van de betrokkene(n). Alle medewerkers van GGz Centraal, dus ook de klachtenfunctionaris zijn verplicht tot geheimhouding.

wat kunt u verwachten?

Als u het klachtenformulier invult  en opstuurt krijgt u een ontvangstbevestiging. U kunt het formulier per e-mail of post versturen:

  • e-mail: klachtenbureau@ggzcentraal.nl
  • interne post: Klachtenfunctionaris patiënten/cliënten GGz Centraal, de Brink, Amersfoort
  • externe post: Klachtenfunctionaris patiënten/cliënten GGz Centraal, postbus 3051, 3800 DB Amersfoort

Binnen enkele dagen zal de klachtenfunctionaris contact met u opnemen om uw klacht te bespreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Veronique van Lieshout: 06 – 53321575  v.vanlieshout@ggzcentraal.nl 

wat als u er niet uitkomt?
Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over een mogelijk vervolgtraject. U kunt uw klacht bijvoorbeeld voorleggen aan de interne klachtencommissie. Mocht ook die weg niet tot een oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot de externe geschillencommissie.

contact
06 5332 1575
klachtenbureau@ggzcentraal.nl

meer info
> klachtenregeling GGz Centraal