GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen.

Ons werkgebied omvat de regio’s Eemland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. In deze regio’s bieden wij behandeling en begeleiding voor alle leeftijdsgroepen.

Daarnaast kennen wij binnen GGz Centraal ook een aantal specialismen / expertisecentra, zoals kinder- en jeugdpsychiatrie, autismespectrum stoornissen en psychotherapie

Acute GGZ-regio

Nederland is verdeeld in 28 regio’s voor wat betreft de acute geestelijke gezondheidszorg. In elke regio zijn vastgestelde zorgaanbieders verantwoordelijk voor acute psychiatrische hulpverlening. Op deze kaart kunt u zien dat regio 3 valt onder de verantwoordelijkheid van GGz Centraal wat betreft de acute geestelijke gezondheidszorg.