Heeft u psychische klachten en zoekt u hulp? Dan is de huisarts de eerst aangewezen persoon om met u te kijken wat er aan de hand is en welke hulp het beste bij u past. Woont u in de regio Gooi en Vechtstreek? Dan is de kans groot dat uw huisarts u verwijst naar een van onze locaties in Hilversum, Bussum, Laren of Huizen.

Onze werkwijze

Wij behandelen (jong) volwassenen  en ouderen met psychiatrische problemen zo dicht mogelijk bij huis. Meestal vindt de behandeling plaats bij een van onze poliklinieken en soms thuis als uw situatie hierom vraagt. Als de problematiek te ernstig is om vanuit thuis de behandeling vorm te geven, kunnen wij de zorg opschalen met bv. Intensive Home Treatment (IHT), FACT of klinische behandeling.
Dit laatste proberen wij echter zo lang mogelijk te vermijden. We weten van onze patiënten namelijk dat thuis beter worden de voorkeur heeft en beter werkt.

Welke aandoeningen?

In Gooi en Vechtstreek behandelen wij onder andere de volgende aandoeningen:

 • angststoornissen
 • bipolaire stoornissen
 • eetstoornissen
 • neuropsychiatrische stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • psychiatrie en verslaving
 • psychotische stoornissen
 • stemmingsstoornissen

Intake en behandeling

Als u verwezen bent door een huisarts, krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek (intake) met een medewerker uit een van de specialistische teams. In dat gesprek kijken we samen naar het probleem waarvoor u aangemeld bent en of wij de juiste instelling zijn voor behandeling van het probleem. Als dat zo is, bepalen we samen wat de best passende behandeling is.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een vaste behandelaar die deskundig is op het herstel dat hoort bij het probleem. Eventueel aangevuld door andere experts.

Opschaling van onze zorg aan (jong) volwassenen en ouderen

Als de problematiek te ernstig is om iemand vanuit thuis de behandeling vorm te geven, kunnen wij de zorg opschalen met bv. Intensive Home Treatment (IHT), FACT of klinische behandeling.

Aanmelden en wachttijden

Huisartsen, psychiaters en regiebehandelaren kunnen mensen aanmelden voor specialistische behandeling bij GGz Centraal. Voor andere zorgprofessionals geldt dat hun aanmelding mede ondertekend dient te worden door huisarts of psychiater.
bekijk de aanmeldprocedure
> wachttijden regio Gooi en Vechtstreek

Expertiseteams

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek hebben wij expertiseteams:

Voor wie?
Wij helpen mensen die in het dagelijks leven vastlopen door psychische problemen en daar iets aan willen doen. Denk aan depressie, angsten, dwangklachten, trauma, zelfbeeldproblemen, enzovoort.

We werken:

 • kort (tot 1 jaar)
 • met duidelijke doelen (concrete haalbare doelen)
 • en gericht (met een traject voor 1 of 2 probleemgebieden).

Dit moet passen binnen een specialistische omgeving met de inzet van meerdere deskundigen en er moet een DSM-5-classificatie zijn.

Wij behandelen mensen die vaak al eerder hulp hebben gehad in de Basis GGZ of de Specialistische GGZ (SGGZ) in kleinere praktijken, maar toch meer hulp nodig hebben. Wij bieden een aanpak met de inzet van meerdere deskundigen. Naast individuele behandelingen hebben we ook groepsbehandelingen en kunnen we medicijnen voorschrijven. We werken ook vaak samen met andere afdelingen.

Wanneer past een behandeling niet goed bij ons?
Het is belangrijk dat iemand genoeg zelfsturing heeft om een behandeling bij ons te volgen en een duidelijke hulpvraag heeft. Als dit nog niet zo is en er veel andere problemen zijn, kan hulp vanuit de gemeente of de WMO een goede eerste stap zijn. Bij verslavingsproblemen is het beter om deze eerst te behandelen voordat iemand bij ons komt.

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Dan kunt u contact opnemen met:

Eetstoornissen
Voor mensen met een eetstoornis is hulp vragen een heel grote stap. Juist het vroegtijdige herkennen en behandelen zijn belangrijk. Het vraagt veel tijd en doorzettingsvermogen om een eetstoornis aan te pakken. Ons zorgprogramma eetstoornissen heeft een therapieaanbod dat zich aanpast aan de fase waarin u zich bevindt.

Nieuws

 • Zo praat u het best met uw kind over een eetstoornis (Interview met Karin Tobias in de ‘Linda’)
  Het aantal jongeren dat zich bij de huisarts meldt met een eetstoornis is toegenomen tijdens de coronacrisis. Hoe gaat u als ouder te werk als u vermoedt dat uw kind hiermee worstelt? Karin Tobias is klinisch psycholoog bij GGz Centraal en deelt een aantal handvatten voor een goed gesprek over dit onderwerp.
  Lees het interview ‘Zo praat je het best met je kind over een eetstoornis’

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Dan kunt u contact opnemen met:

 • Jole Willemse, klinisch psycholoog / psychotherapeut
  j.willemse@ggzcentraal.nl
  BIG-registratie:
  klinisch psycholoog: 19913800825
  psychotherapeut: 39913800816

FACT
FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Deze behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt.

Met FACT is het de bedoeling om mensen in hun eigen omgeving met continuïteit te begeleiden, behandelen en ondersteunen. Als dat wenselijk is zoeken we daarbij contact met familie, andere naasten, de buurt en eventueel andere instanties, zoals de huisarts, de woningcoöperatie of de wijkagent.
Lees meer over de werkwijze van FACT.

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Dan kunt u contact opnemen met:

Voor Hilversum / Wijdemeren

Voor Gooise Meren en Weesp

Voor Huizen en BEL-gemeenten

Intensive hometreatment (IHT)
Patiënten met acute psychiatrische problemen kunnen we door middel van intensieve behandeling thuis (intensive hometreatment – IHT) succesvol behandelen. Daarmee kunnen we opname voorkomen.

We hebben verschillende ‘ACT’- en ‘FACT’- teams. Deze teams richten zich op behandeling van patiënten die langdurig zorg nodig hebben. In hun eigen omgeving.  Soms hebben deze patiënten door acute problemen intensievere zorg nodig. Dan helpt IHT. Daarmee kunnen we voorkomen dat een crisis bij een patiënt uit de hand loopt en we de patiënt moeten opnemen.
Lees meer over de werkwijze van IHT.

Crisisdienst/ 24 uurs acute psychiatrie
Soms dreigt er door psychische problemen gevaar. Voor de persoon zelf of voor de omgeving. Dan kan het nodig zijn snel in te grijpen. Wij hebben voor de acute behandeling van mensen met een (dreigende) psychiatrische crisis een zorgprogramma. De zorg is – zo nodig – 24 uur per dag beschikbaar.

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Dan kunt u contact opnemen met:

 • informatie volgt z.s.m.

Jong volwassenen
Heb je angstklachten, depressieve klachten of heel vaak last van stress? Vind je het erg lastig om met emoties om te gaan en vermijd je situaties? Of loop je vast op het gebied van studie, werk of sociale contacten?

Ben je tussen de 17 en 26 jaar en heb je last van dergelijke klachten? Dan kun je bij ons terecht voor behandeling. Voor de behandeling van deze groep ontwikkelden wij het zorgprogramma voor jongvolwassenen.

Heb je vragen voor dit expertteam?
Dan kun je contact opnemen met:

 • Judith Tunnissen, GZ-psycholoog / psychotherapeut / cognitief gedragstherapeut
  j.tunnissen-spijkerboer@ggzcentraal.nl
  BIG-registratie:
  GZ-psycholoog: 79915343725
  psychotherapeut: 99915343716
 • Elske Kraan, klinisch psycholoog / cognitief gedragstherapeut
  e.kraan@ggzcentraal.nl
  BIG-registratie: 49912772125

Neuropsychiatrie
Binnen onze afdeling neuropsychiatrie & niet-aangeboren-hersenletsel (NAH) onderzoeken wij door middel van uitgebreide diagnostiek of er sprake is van cognitieve-, emotionele- en/of gedragsmatige problemen die kunnen passen bij NAH. Daarnaast bieden wij een structurerende en ondersteunende behandeling waardoor ervaren klachten kunnen afnemen. Ook bieden wij trainingen aan om te leren omgaan met ervaren problemen. Ook denken we mee over adequate vervolgzorg en wonen.  

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met:

Ouderenpsychiatrie
Oudere mensen krijgen vaak te maken met allerlei veranderingen. Lichamelijke achteruitgang, verlies van naasten. Soms verminderen sociale contacten en er kunnen geheugenproblemen ontstaan.

Zulke veranderingen kunnen psychische problemen veroorzaken. Of – als iemand al kampt met psychische problemen – van invloed zijn op het verloop. Het behandelen van ouderen vraagt om een specifieke aanpak.

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Dan kunt u contact opnemen met:

Het kan zijn dat u steeds tegen dezelfde problemen blijft aanlopen. Bijvoorbeeld dat u het moeilijk vindt om met uw emoties om te gaan. Het kan ook zijn dat u zich leeg of eenzaam voelt, of dat u veel sombere of angstige gevoelens heeft. Misschien denkt u ook negatief over uzelf. Misschien merkt u dat de problemen waar u tegenaan loopt op verschillende gebieden in uw leven voorkomen, bijvoorbeeld in het contact met anderen en op het werk. En loopt u voor uw gevoel hier steeds in vast. Mogelijk is er dan sprake van een persoonlijkheidsstoornis.

Wij werken volgens het ‘Guideline Informed Treatment Personality Disorder (GIT-PD)’ model. Daarbij staat in de eerste fase verheldering van de terugkerende patronen centraal. Vervolgens zoeken wij – samen met u – naar een passend behandelplan waarin wij met u aan de slag gaan met het verminderen van uw valkuilen.
De behandeling kan bestaan uit een vaardigheidstraining of psychotherapie. De behandelingen vinden plaats in een groep, tenzij dit niet mogelijk is. Dan is individuele therapie een van de mogelijkheden. Het heeft de voorkeur om uw naasten te betrekken bij de behandeling. Daarnaast kan het ook zijn dat we medicatie voorschrijven en vullen we de behandeling aan met online modules.
Naast diverse vaardigheidstrainingen (GIT-PD basisgroep, ‘Vaardigheidstraining EmotieRegulatieStoornis’ (VERS), ‘COMpetive MEmory Training’ (COMET) voor negatief zelfbeeld) bieden we Schematherapie en Dialectische GedragsTherapie (DGT) aan. Als onderdeel van de behandeling kunnen wij ook een beperkt aantal sessies traumabehandeling aanbieden.

Met onze behandeling helpen wij u om zelf weer grip te krijgen op uw klachten, uzelf en uw dagelijkse leven. Lees onze patiëntenfolder voor meer informatie.
Meer informatie over persoonlijkheidsproblematiek en behandeling vindt u ook op de website van het Kenniscentrum voor persoonlijkheidsstoornissen.
Of bekijk dit filmpje.

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Dan kunt u contact opnemen met:

 • Alexandra Wilson, GZ-psycholoog / Cognitief gedragstherapeut VGCt
  a.wilson@ggzcentraal.nl
  BIG-registratie: 49925667025

  .
 • Jacqueline Werkman, psychotherapeut/GZ-psycholoog
  j.werkman@ggzcentraal.nl
  BIG-registratie psychotherapeut: 09916767616
  BIG-registratie GZ-psycholoog: 99916767625

  .
 • Barbara Strijbosch, GZ-psycholoog
  b.strijbosch@ggzcentraal.nl
  Big-registratie: 09927012825

Binnen psychiatrie & verslaving ligt de nadruk op het veilig ontgiften (detox) van alcohol en/of middelen en het leren vasthouden van de onthouding van de middelen. Dit doen wij altijd in de veiligheid van een klinische omgeving.
Soms is een verslavingsgerichte behandeling voldoende. Soms is het nodig ook naar andere factoren te kijken, zoals angst- of stemmingsklachten.
Ook is psychiatrische of cognitieve diagnostiek mogelijk.

Voor de behandeling en begeleiding van mensen met verslavingsproblemen – in combinatie met psychiatrische klachten – hebben wij het zorgprogramma psychiatrie en verslaving. Dit zorgprogramma bestaat uit verschillende behandelonderdelen.

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met:

Psychotisch stoornissen
Bij psychose is sprake van een veranderde beleving van de werkelijkheid die waarnemen, denken en emoties beïnvloedt. De belangrijkste symptomen zijn wanen, hallucinaties, problemen met samenhangend spreken, gedesorganiseerd gedrag en motivatieproblemen.
Psychoses kunnen bij allerlei ziekten voorkomen. Bijvoorbeeld bij schizofrenie, een bipolaire stoornis en een depressie. Wij behandelen mensen met een psychotische stoornis.

Bipolaire stoornissen
De bipolaire stoornis herkent u door wisselende periodes met uitersten in stemming en activiteit. Periodes die zich kenmerken door een verhoogde mate van activiteit en een veranderende stemming (opgewekt en/ of prikkelbaar) noemen we ‘manie’. Deze periodes kunnen opgevolgd worden door een depressieve periode, waarvan het kenmerk een sombere stemming is. De ernst van de klachten kan wisselen en ook kunnen er langere periodes van nagenoeg stabiele stemming zijn.

De behandeling richt zich voor zowel psychotische stoornissen als bipolaire stoornissen op diagnostiek, vroegsignalering en terugvalpreventie. We hebben een zorgprogramma ontwikkeld, waarbij er een keuze is uit verschillende modules. U kunt hierbij denken aan diverse therapieën, waaronder cognitieve gedragstherapie, behandeling met medicijnen, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Voor vragen over psychotische stoornissen kunt u contact opnemen met:

Voor vragen over bipolaire stoornissen kunt u contact opnemen met:

Veel mensen maken in hun leven ingrijpende traumatische gebeurtenissen mee. Soms gaat het om een eenmalige traumatische gebeurtenis zoals een ongeluk, een verkrachting of een overval. Vaak gaat het ook om langdurige (vroegkinderlijke) traumatisering zoals seksueel en/of fysiek misbruik, mishandeling, geweld of bijvoorbeeld misbruik binnen de partnerrelatie. Regelmatig gaat het ook gepaard met emotionele verwaarlozing in de jeugd.

Gelukkig gaan de klachten die u na zo’n negatieve gebeurtenis ervaart in de meeste gevallen vanzelf over. Soms is de traumatische gebeurtenis echter zo heftig, dat u last blijft houden van herbelevingen, plotseling en vaak herhaald opkomende intrusieve (opdringende) gedachten en nachtmerries die gelinkt zijn aan de traumatische gebeurtenis. U bent continu op uw hoede en alert en u vermijdt plekken en/of gedachten die u herinneren aan het trauma. U kunt angstig, somber en/of prikkelbaar worden en u heeft last van negatieve gedachten. Er kan dan sprake zijn van een posttraumatische stress stoornis (PTSS).

Binnen ons traumateam van de Rembrandthof in Hilversum behandelen we mensen die binnen GGz Centraal in de regio Gooi en Vechtstreek in behandeling zijn. We behandelen mensen door middel van:

 • EMDR (Eye Movement Desensitisation en Reprocessing)
  Meer uitleg hierover in dit filmpje
 • Imaginaire rescripting (ImRs) bij PTSS
 • Exposure therapie bij PTSS (Imaginaire exposure en exposure in vivo)
  Meer uitleg hierover in dit filmpje

Heeft u vragen voor dit expertteam?
Dan kunt u contact opnemen met:

 • Rahav Maor, psychotherapeut / GZ-psycholoog
  r.maor@ggzcentraal.nl
  BIG-registratie psychotherapeut: 39914182116
  BIG-registratie GZ-psycholoog: 19914182125
 • Jacqueline Werkman, psychotherapeut / GZ-psycholoog
  j.werkman@ggzcentraal.nl
  BIG-registratie psychotherapeut: 09916767616
  BIG-registratie GZ-psycholoog: 99916767625
 • Nienke Inja, psychiater
  n.inja@ggzcentraal.nl
  BIG-registratie: 49916079301