FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Deze behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt.

wat is FACT?
FACT staat voor flexible assertive community treatment:
A = assertive; de zorg wordt actief, outreachend aangeboden (‘bemoeizorg’), hulpverleners trekken er op uit;
C = community; thuis, op straat, in de wijk;
T = treatment; behandeling, begeleiding, ondersteuning bij herstel.

wat doet FACT?
Het doel van FACT is om u in uw eigen omgeving met continuïteit te begeleiden, behandelen en ondersteunen. Als dat wenselijk is zoeken we daarbij contact met uw familie, de buurt en eventueel andere instanties, zoals de huisarts, de woningcoöperatie of de wijkagent.

werkwijze
In een FACT-team werken verschillende hulpverleners nauw met elkaar samen: psychiater/arts, psycholoog, maatschappelijk werker, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, verslavingsdeskundigen, casemanagers en ervaringsdeskundigen, arbeidsconsulenten en woonbegeleiders. Zij kunnen tegelijk of afwisselend bij uw behandeling en begeleiding betrokken zijn.

Iedere cliënt heeft een eigen casemanager. Als u redelijk stabiel bent, dan hebt u vooral contact met hem/haar. De casemanager komt regelmatig bij u op bezoek. Als het minder goed met u gaat, dan wordt de intensiteit van de behandeling opgeschaald. Uw casemanager kan op deze manier een beroep doen op het hele team; ook andere teamleden komen dan op bezoek. Het team overlegt dagelijks of de zorg voldoende is: is de behandeling goed, is de veiligheid gewaarborgd, is de familie voldoende betrokken? Deze extra intensieve zorg duurt zo lang als nodig is; vaak lukt het om opname in een kliniek te voorkomen. Zodra u zich weer stabiel voelt, schakelen we terug naar de begeleiding door uw eigen casemanager.

waar
In het hele verzorgingsgebied van GGz Centraal zijn FACT-teams actief.

IPS-trajectbegeleiding (Individuele Plaatsing en Steun)
In elk  FACT-team is een IPS-trajectbegeleider werkzaam. Een IPS-trajectbegeleider kijkt met u hoe u weer betaald aan het werk kunt gaan. U kunt gedurende drie jaar begeleid worden in het vinden en behouden van betaald werk. De IPS-trajectbegeleider biedt ook ondersteuning op uw werkplek. Bent u in behandeling bij GGz Centraal en heeft u interesse om weer aan het werk te gaan (of een studie op te pakken)? Neem dan via uw casemanager contact op met de IPS-trajectbegeleider van het FACT-team voor een kennismakingsgesprek. Op deze website vindt u meer informatie over de IPS-methodiek.