Ik heb een vraag
waar vindt u ons?
spoed/crisis
vacatures

Uitgelicht

Nieuws

Website CV voor de toekomst gelanceerd

Vanuit IPS trajectbegeleiding hebben wij een instrument ontwikkeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vorm geven van een Curriculum Vitae en sollicitatiebrief. De tool werkt empowerment en verhoogt kansen op een werkplek en is voor iedereen toegankelijk via de website beterbezig.ggzcentraal.nl. Veel [...]

poliklinisch aanbod in Lelystad verplaatst

We moeten helaas onze polikliniek Ziekenhuispsychiatrie in het Medisch Centrum Zuiderzee in Lelystad met ingang van 12 november sluiten. Elke patiënt die wij vanuit de polikliniek behandelden kreeg een passende oplossing waarin we de behandeling voortzetten. Wij blijven de zorg leveren maar vanaf andere locaties. Binnen de [...]

Werken aan GGZ op de Veluwe

Een grote groep inwoners van de Veluwe met een psychische kwetsbaarheid die voorheen in een instelling woonden, leven steeds vaker in de wijk. Bij het integreren van deze inwoners in de wijk kan een netwerk van professionele en informele ondersteuning een positieve rol spelen. Het is van [...]

Resultaten vertellen

Liever thuis dan in de kliniek? Dat kan met IHT

Verpleegkundig Specialist, Kirsten Nederveen en Sandra Stormbroek, Teamleider van het IHT-team vertellen over de succesvolle alternatieve behandelvorm voor een opname in de praktijk: IHT, intensive home treatment, biedt directe multidisciplinaire crisisbehandeling, intensieve en acute zorg bij patiënten thuis. Kirsten: “Intensive Home Treatment is een vorm van zorg die over is komen waaien vanuit Groot-Brittannië, afgeleid van het zorgmodel Crisis resolution and home treatment (CRHT). Deze vorm van zorg werkt [...]

Agenda