spoed/crisis
waar vind je ons?
Ik heb een vraag
Covid-19 informatie

nieuws

4-11: congres ‘Leefstijl in de GGZ. Hoe? Zo!’

Het verbeteren van leefstijl heeft een positieve invloed op zowel de lichamelijke als psychische gezondheid van psychiatrisch cliënten. Denk bijvoorbeeld aan o.a. gezond voedsel, meer beweging, gezonde slaap en vermijden van middelengebruik. We nemen aan dat dat algemeen bekend is. Toch bestaat er nog steeds een kloof [...]

Vandaag 10 september Wereld Suïcide Preventie dag

Vrijdag 10 september is het Wereld Suïcide Preventie dag. Wereldwijd staan we stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfmoord, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfmoord denken, familie, vrienden en alle anderen die door zelfmoord geraakt zijn. Samen doorbreken we het taboe op zelfmoord. [...]

zorgaanbieders ggz in Eemland pakken gezamenlijk wachtlijsten aan

GGz Centraal en Altrecht slaan samen met andere zorgaanbieders de handen ineen om de wachtlijsten terug te dringen. Zij werken nauw samen met: Dokter Bosman, Sociaal Wijkteam Amersfoort, Indigo Midden Nederland, Molemann, Huisartsen Eemland, Huisartsen Utrecht Stad, Lister, Mentaal Beter, Arkin NPI, UMC Utrecht, I-Psy en PsyQ. [...]

10 september: Wereld Suïcide Preventie Dag

Draag op 10 september ook een wit shirt met de ribbon. En brandt om 20.00 uur een kaars voor het raam. Zo staan we wereldwijd stil bij alle dierbaren die overleden zijn aan zelfdoding, de overlevers van een poging en bij familie en vrienden. Samen doorbreken we [...]

palliatieve samenwerking in Eemland

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg hebben 18 organisaties uit de regio Eemland een samenwerkingsconvenant getekend en daarmee de krachten gebundeld. In het convenant verklaren ze zich met elkaar bereid om de best mogelijke zorg aan mensen in hun laatste levensfase te bieden en daarvoor al het nodige [...]

onze verhalen

Aandacht voor psychisch lijden

Els Neefjes werkt als ANIOS bij de crisisdienst van GGz Centraal in Almere. Het is belangrijk om als arts ervaring op te doen in de ggz, vindt ze. Want kennis over de ggz is ook belangrijk voor het werk in somatische specialismen. Werken in een ziekenhuis, dat is toch waar de opleiding Geneeskunde zich vooral op richt. Maar het psychisch lijden dat patiënten door hun ziekte, of als ziekte, [...]

agenda

13-11: Familiedag

Bezoek onze inspirerende dag, georganiseerd door de familieraden van GGz Centraal en bestemd voor familie en naasten van cliënten in zorg bij GGz Centraal. [...]

uitgelicht

Ga naar de bovenkant