Ik heb een vraag
waar vindt u ons?
spoed/crisis
vacatures

Uitgelicht

Nieuws

Privacy- en patiëntenrechten GGz Centraal

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wilt u weten hoe GGz Centraal omgaat met patiëntenrechten en [...]

Het gaat om echte interesse tonen

Bonito Soekardjo (42 jaar) startte in 1998 de opleiding verpleegkunde niveau 4 bij GGz Centraal. Binnen de organisatie heeft hij als verpleegkundige bij diverse onderdelen van de organisatie gewerkt en na een periode als PIT-verpleegkundige (psychiatrische intensieve thuiszorg) leek het een logische stap om te starten met [...]

Wat is een gedwongen opname?

Soms komt het voor dat iemand gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat gebeurt op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Er zijn twee routes: een gedwongen opname via een rechterlijke machtiging (RM) een gedwongen opname via een inbewaringstelling (IBS) Wilt u meer [...]

Resultaten vertellen

Autisme? Emerhese is van alle markten thuis

Toen in de jaren ’80 het prevalentiecijfer van autisme omhoog schoot, dachten we in eerste instantie dat autisme vooral bij kinderen voorkwam. In de volwassenheid zou het verbleken. Gaandeweg de jaren is dat prevalentiecijfer alleen maar verder gegroeid en tegenwoordig begrijpen we veel beter naar welk gedrag [...]

Agenda

31 mei: verwijzersmiddag Juliana-Oord

In 2016 is er in Juliana-Oord een start gemaakt met de samenvoeging van drie verschillende afdelingen die psychiatrie & verslaving in hun behandelaanbod hebben. Samen vormen deze afdelingen nu één expertisecentrum psychiatrie [...]