Uitgelicht

Nieuws

toekomstige zorg en wonen op Veldwijk

Op 14 oktober informeerden wij de pers in Ermelo over het masterplan Veldwijk. De gemeenteraad neemt hierover eind oktober een besluit. Het plan kwam met veel energie tot stand en in goede samenwerking met de Gemeente Ermelo. Het is nu tijd om de volgende stap te gang [...]

externe auditoren vol lof

Twee auditoren van Lloyds namen van 8 tot 10 oktober maar liefst 28 interviews af. Zij zagen enthousiaste en bevlogen hulpverleners. De auditoren waren onder de indruk van de deskundigheid van medewerkers in de behandelteams. En van ons brede behandelaanbod. Ook de medewerkers van de ICT afdeling [...]

Met elkaar: aanpak verward gedrag

10 oktober Landelijke dag Geestelijke Gezondheid Wij lossen de politieke wens in om snel werk te maken van zorg voor personen met verward gedrag. Er komt een ggz-triagist op de gemeenschappelijke 112-meldkamer in Flevoland. De triagist regelt indien nodig binnen zestig minuten een psychiatrisch hulpverlener van ons [...]

Onze verhalen

Met elkaar: Bouwen aan TOPGGz bij het CvP

Zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. “Met elkaar doen we dat elke dag bij het Centrum voor Psychotherapie (CvP)” Marionne Bartels, klinisch psycholoog en hoofd van het centrum, is ambitieus en overtuigd. TOPGGz Het Centrum voor Psychotherapie timmert aan de weg om het keurmerk TOPGGz te krijgen. “Dat keurmerk is geen doel op zich”, legt Bartels uit. Wel een middel [...]

Agenda