U hebt als naaste recht op heldere informatie.

Wij zullen u zo goed mogelijk informeren over ziektebeelden, behandelmethoden, de organisatie van de zorg en over wat u kunt doen als u ontevreden bent.

Hebt u vragen over de ziekte en behandeling van een partner of familielid dan kunt u deze natuurlijk aan uw naaste zelf stellen. Als dit met de cliënt is afgesproken kan ook de behandelaar u hierover informeren. Is de cliënt niet in staat om u te informeren maar hij of zij wil dit wel, dan zal de behandelaar dit doen. Is de cliënt wilsonbekwaam, dan gelden voor het verstrekken van informatie de regels beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

In uitzonderlijke gevallen kan het al dan niet informeren van naasten tot een voor de cliënt ongewenste situatie leiden en in strijd zijn met ‘goed hulpverlenerschap’. Dan kan de hulpverlener afwijken van de norm.

contactpersoon

Cliënten in deeltijd- of klinische behandeling geven aan wie van hun naasten ‘contactpersoon’ is. De contactpersoon is degene die – indien nodig – geïnformeerd wordt. Andere familieleden en vrienden kunnen bij de contactpersoon terecht voor informatie.