Iedere naaste heeft recht op heldere informatie. Daarom zullen wij u zo goed mogelijk informeren over de behandeling van uw familielid of naaste, over ziektebeelden, behandelmethoden, de organisatie van de zorg en over wat u kunt doen als u ontevreden bent.

Heeft u vragen over de ziekte en behandeling van een familielid of naaste?

Dan is het misschien handig om die vragen eerst aan uw naaste zelf te stellen. Als een patiënt die bij ons in behandeling is dit met de behandelaar heeft afgesproken, kan ook de behandelaar u hierover informeren.

Is de patiënt niet in staat om u te informeren maar hij of zij wil dit wel? Dan zal de behandelaar dit doen.

Is de patiënt wilsonbekwaam? Dan gelden voor het geven van informatie de regels die beschreven zijn in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In zeer bijzondere gevallen kan het informeren van naasten voor de patiënt tot een ongewenste situatie leiden. Dan kan de hulpverlener afwijken van de norm.

Contactpersoon

Patiënten in deeltijd- of klinische behandeling geven normaal gesproken aan wie van hun naasten de ‘contactpersoon’ is. De contactpersoon is degene die wij – indien nodig – op de hoogte houden. Andere familieleden en naasten kunnen dan bij de contactpersoon terecht voor informatie.