Innoveren doe je samen

Bij GGz Centraal innoveren we op veel manieren: in de patiëntenzorg, met wetenschappelijk onderzoek en in ons onderwijs. We werken aan slimme, vernieuwende oplossingen. De zorginnovaties maken ideeën tastbaar en geven we antwoord op de veranderende vraag van cliënten. Zo verbeteren we de zorg en werken we aan de ggz van nu én morgen.

Een innovatief idee kan ontstaan vanuit een gevoel van ‘zo kan het niet langer’. Het kan ook voortkomen uit professionele kennis, uit bestaande ideeën of door veranderingen van buitenaf. We willen deze prikkels opvangen. En onze medewerkers, cliënten en hun familie aanmoedigen om hun ideeën uit te proberen.

Een geslaagde innovatie maak je samen. Daarom werken we in netwerken binnen en buiten de organisatie. Nationaal én internationaal. Denk daarbij aan organisaties zoals MIND, Kennisknooppunt Innovatie en digitale zorg GGZ en De Nederlandse GGZ.

Onze innovatie-hub: een intern netwerk van innovatieve en creatieve collega’s

Wil je innoveren in je werk, of heb je een idee? Je staat niet alleen. Je landt in een innovatief netwerk van medewerkers door de hele organisatie heen.

Co-creatie staat bij onze innovaties centraal. Binnen ons netwerk ‘Innovatie en Digitale zorg’ komen we tot nieuwe inzichten, delen we succesverhalen en wordt volop geëxperimenteerd.

In al onze regio’s hebben we innovatie-coördinatoren en innovatie-ambassadeurs, die samen werken aan vernieuwingsvragen. Die geven we vorm met cliënten, ervaringsdeskundigen, medewerkers, studenten en bedrijven.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Hoe werk jij mee aan innovatie

Wil jij een actieve rol spelen in het vernieuwen van de zorg? Dat kan bij GGz Centraal op de volgende manieren:

  • VR in de zorg, robots of een nieuwe manier van communiceren met de patiënt. Heb jij een idee, of wil je een bestaande innovatie implemteneren in jouw team? Onze afdeling innovatie denkt graag met je mee. Stuur een e-mail naar a.vandomselaar@ggzcentraal.nl.
  • Inspiratie opdoen? Neem dan deel aan de GGZ Hackaton of volg de module over innovatie tijdens de RINO-opleiding voor GZ-psychologen. Ook heb je binnen de P-opleiding en de VS-opleiding veel ruimte om innovaties vorm te geven als onderdeel van jouw opleiding.

Heb je vragen over innovatie bij GGz Centraal?

Stuur dan een e-mail naar Arina van Domselaar, a.vandomselaar@ggzcentraal.nl.

Aan deze innovaties werken we bij GGz Centraal

Het crisissignaleringsplan-DNA

Een innovatief model waarmee wij op basis van realtime informatie een crisis van een patiënt visueel maken.

Stress-signalerings apps

De app geeft een eenvoudig visueel overzicht van de stress, zodat het gemakkelijk is om patronen te herkennen en wijzigingen te maken.

Virtual Reality

Een mooie toepassing tegen stress en angst of als afleiding voor lichamelijk ongemak. Het vermindert spanning bij cliënten.

Artificial Intelligence

Kan een digitale assistent uitgerust met Artificial Intelligence onze behandelaren helpen bij het kiezen van de juiste e-health interventie?

Innoveren tijdens jouw opleiding

Innovatie is een vast onderdeel tijdens verschillende opleidingen in de psychiatrie. Waardevol om de zorg verder te ontwikkelen én om een innovatie-mindset aan te leren. Zodat je problemen beter leert te doorgronden en vanuit daar op zoek kunt gaan naar oplossingen.

‘Net zoals academisch werk inherent is aan ons vakgebied, zou innovatie dat eigenlijk ook moeten zijn,’ vertelt GZ-psycholoog Lisa van Hal. ‘Je moet ontwikkelingen aangrijpen en kijken hoe we daarmee de zorg verder kunnen verbeteren.’

Luister hier naar de podcast over innovatie tijdens de GZ-opleiding. Je vindt de podcastserie ‘Innovatie en vernieuwing in de GGZ’ ook op Spotify of Apple Podcasts.