Gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten kunnen bij GGz Centraal het praktijkgedeelte van hun opleiding volgen.

GGz Centraal heeft een ruim aantal erkende praktijkopleidingsplaatsen voor postmaster opleidingen gedragswetenschappen en kent een jarenlange opleidingstraditie. GGz Centraal is erkend voor de praktijkopleiding van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut.

begeleiding
De opleideling werkt onder verantwoordelijkheid en begeleiding van een praktijkopleider. Dit is een ervaren en gekwalificeerde collega. Hij ontvangt daarnaast op onderdelen werkbegeleiding en supervisie van ervaren collega’s. De praktijkopleiders zijn allen klinisch psycholoog-psychotherapeut.

faciliteiten
Ggz Centraal biedt opleidelingen die onderzoek doen, ondersteuning bij het omzetten van een onderzoeksvraag in een uitvoerbaar project. Onder meer door het aanbieden van skillslabs.

Per regio is er een intern scholingsaanbod voor postmaster opleidingen in de medische en gedragswetenschappen. Daarnaast refereren we gezamenlijk. GGz Centraal organiseert lezingen en workshops. Opleidelingen kunnen van deze faciliteiten gebruik maken.

De P-opleider, verantwoordelijk voor organisatie en inhoud van het praktijkgedeelte van de opleiding, bewaakt de samenhang en de kwaliteit van de opleiding zodat een goed opleidingsklimaat gegarandeerd blijft.

opleidingen
U kunt de volgende opleidingen bij ons volgen:

contact

De P-opleiding maakt deel uit van Innova

P- opleider
Drs. Marit Bierman
telefoon 06 23436471 (secretariaat)
m.bierman@ggzcentraal.nl

plaatsvervangend P-opleider
Drs. Liesbeth Smit
telefoon 035 6557449
l.smit@ggzcentraal.nl

secretariaat P-opleiding
Ellen Ruiter
telefoon 06 23436471
secretariaat.p-opleiding@ggzcentraal.nl

postadres
Postbus 219
1200 AE Hilversum

bezoekadres
Laan van de Heelmeesters 2
1211 MS Hilversum