PrOMO: ons interne ontwikkeltraject voor masterpsychologen en orthopedagogen

Bij GGz Centraal vinden wij goede zorg aan patiënten met een psychiatrische kwetsbaarheid en hun naasten erg belangrijk. Tegelijkertijd willen we ook goed zorgen voor het welzijn en de ontwikkeling van onze (jonge) collega’s.

Op initiatief van de P-opleiding hebben we daarom het ‘Programma Ontwikkeling voor Masterpsychologen en Orthopedagogen’ (PrOMO) ontwikkeld.
Dit programma is een scholingsaanbod dat specifiek gericht is op de startende gedragswetenschappers. Zij zijn immers de hulpverleners van de toekomst!

Ons ontwikkelprogramma voor masterpyschologen

PrOMO is beschikbaar voor alle masterpsychologen (ook wel “basispsychologen” genoemd) en orthopedagogen die werkzaam zijn bij GGz Centraal. Dan gaat het om mensen die recent zijn afgestudeerd of al langer werkzaam zijn binnen het klinische werkveld in de ggz.

Het gaat er dus om dat je bevoegd bent om deelaspecten van werkzaamheden op het gebied van diagnostiek en behandeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • deelnemen aan intakegesprekken
  • diagnostische activiteiten
  • uitvoeren van enkelvoudige of deelbehandelingen en groepsbehandelingen als co-therapeut.

We geloven in kruisbestuiving binnen de cursusgroepen. Daarom laten wij graag collega’s van afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenen- en ouderenpsychiatrie samen deelnemen.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

PrOMO beslaat 12 klinische lesdagen waarin diagnostiek en behandelingsgerelateerde onderwerpen aan bod komen.
Ook volg je een paar e-learningblokken ter voorbereiding op de lesdagen.
In de werkbegeleiding op de werkplek kun je de theorie in de praktijk brengen. Hier kun je dus toepassen wat je in de klinische lessen en e-learning hebt geleerd.

Als je het hele programma van klinische lesdagen en e-learning doorloopt, ontvang je een certificaat van deelname aan PrOMO van GGz Centraal.

Psychologen die bij GGz Centraal in opleiding zijn tot gezondheidszorg-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog verzorgen de klinische lessen. Zij weten uit eigen ervaring hoe het is om startend hulpverlener te zijn geweest. Bovendien kunnen zij de kennis en ervaringen die zij hebben opgedaan in hun eigen opleidingstraject doorgeven aan de startende collega’s binnen de organisatie.

De docentenkoppels hebben binnen onze P-opleiding training gehad in didactiek en werkvormen.
Op deze manier kunnen zij ervaring opdoen met lesgeven.

‘Van jou kan ik leren!’ … Dat is ons motto.
Door de dynamische opzet van dit programma, blijven we van elkaar leren. Leren doe je immers een leven lang.

In de zorg die we bieden staan een ontwikkelingsgerichte en systemische blik centraal.
Dit komt ook terug in de klinische lessen. De onderwerpen en thema’s zijn relevant als je met kinderen en jongeren werkt, maar ook als je met volwassenen en ouderen werkt.

We staan stil bij de vertaalslag van de theorie naar de klinische praktijk. Maar vooral ook bij:

  • wat je als masterpsycholoog of orthopedagoog nodig hebt om goede zorg te kunnen bieden
  • wie jij bent als professional en
  • hoe we daarin van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen verbinden

Wij  bieden het programma doorlopend aan. Op die manier kunnen huidige en toekomstige collega’s op elk gewenst moment dit ontwikkelingsprogramma volgen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met