Een familie- en naastenraad zet zich in voor de gezamenlijke belangen van familieleden en naasten van onze cliënten.

GGz Centraal is opgedeeld in regio’s. Elke regio heeft een eigen een familie- en naastenraad. Daarnaast is er een familie- en naastenraad bij Emerhese. Ons expertisecentrum voor mensen met autismespectrumstoornissen.

De familie- en naastenraden signaleren wensen, zorgen en problemen van familie / naasten (en cliënten) en werken mee aan de structurele oplossing daarvan.
De familie- en naastenraad komt dus ook op voor de belangen van cliënten die dat zelf niet (meer) kunnen. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat de familie- en naastenraden contact hebben en houden met de cliëntenraden en het management in de regio’s.