Een familieraad zet zich in voor de gezamenlijke belangen van familieleden en naasten van onze cliënten.

Omdat GGz Centraal in regio’s is opgedeeld hebben wij een familieraad in elke regio. De familieraden in de regio’s signaleren wensen, zorgen en problemen van familie / naasten (en cliënten) en werken mee aan de structurele oplossing daarvan.
De familieraad komt dus ook op voor de belangen van cliënten die dat zelf niet (meer) kunnen. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat de familieraden contact hebben en houden met de cliëntenraden en het management in de bverschillende  regio’s.