De familieraad Gooi en Vechtstreek zet zich in voor de gezamenlijke belangen van familieleden en naasten van onze cliënten.

De taken van de familieraad zijn zeer divers. Wij signaleren wensen, zorgen en problemen van familie/naasten (en cliënten) en werken mee aan de structurele oplossing daarvan. Onze familieraad is een waardevolle en serieuze gesprekspartner. Wij spelen graag een opbouwende rol in het samenspel tussen cliënt, behandelaars en familie/naasten. Niet alleen voor opgenomen cliënten, maar ook voor de cliënten die ambulant behandeld worden in de regio Gooi en Vechtstreek.

Eén van onze speerpunten is verbetering van de communicatie in de samenwerking tussen cliënten, behandelaars en familie/naasten bij de zorg. Binnen alle locaties in de regio Gooi en Vechtstreek. Daarom onderhouden wij ook goede contacten met het management, de familievertrouwenspersoon, de coördinator familiebeleid en de cliëntenraad van Gooi en Vechtstreek.

Samen staan we sterk, samen sterk met u!

Leden
Onze familieraad kan nog altijd versterking gebruiken (actief en/of ondersteunend).
Denkt u ‘Dit is wel iets voor mij’? Of wilt u meedenken over beleidsonderwerpen, het geven van informatie, helpen met organiseren van bijeenkomsten? Dan bent u van harte welkom. Neem contact op via familieraadgooienvecht@ggzcentraal.nl.

Onze familieraad heeft de volgende speerpunten:

Ondersteuning van familie/naasten inventariseren en concretiseren

  • in kaart brengen hoe klinieken familie/naasten opvangen en begeleiden
  • de betrokkenheid van familie/naasten bij de behandeling bevorderen
  • familie/naasten wegwijs te maken in mogelijkheden voor ondersteuning

Verbeteren van communicatie

  • opbouwen van een netwerk om onze familieraad bekend te maken
  • de communicatie met familie en naasten binnen de regio Gooi en Vechtstreek in kaart brengen en waar nodig verbeteren

Algemeen

  • betrokkenheid van de gemeenten bij cliënten en hun naasten toetsen
  • overleggen met Sociaal Domein

GGz Centraal biedt in de regio Gooi en Vechtstreek een herstelwerkgroep voor familie en naasten.