De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie/naasten (en cliënten) en werkt mee aan de structurele oplossing daarvan.

Eén van de speerpunten van de familieraad is verbetering van de communicatie in de samenwerking tussen cliënten, hulpverleners en familie/naasten in de zorg.
Daarom is het zo belangrijk familie en naasten te stimuleren lid te worden van de familieraad. Op dit moment is er geen familie- en naastenraad in de regio Gooi en Vechtstreek actief.

Lid worden?

Wilt u lid worden van de familie- en naastenraad van de regio Gooi en Vechtstreek?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@ggzcentraal.nl.