GGz Centraal kent een jarenlange opleidingstraditie.

Erkende opleidingen zijn de belangrijkste bron van vernieuwing en inspiratie in de patiëntenzorg. Het opleiden binnen de medische, psychologische en verpleegkundige disciplines is en blijft daarom van strategisch belang. We hebben vele uitmuntende opleidingen in huis met erkende praktijkopleidingsplaatsen.