De opleiding verpleegkundig specialist ggz leidt verpleegkundigen op tot experts in het vakgebied ggz verpleegkunde.

De verpleegkundig specialist functioneert als behandelverantwoordelijke in de individuele behandeling van de patiënt en combineert deze rol met de rol als praktijkonderzoeker, innovator en coach.

opleiding gericht op de praktijk
De focus van de opleiding richt zich op de directe patiëntenzorg en is gesitueerd in de praktijk. In deze praktijk maakt de opleideling zich de beroepscompetenties eigen voor de hoofdrollen: behandelverantwoordelijke, innovator, onderzoeker en coach.

De opleiding duurt drie jaar. In de opleiding werk je op minimaal drie verschillende praktijkleerplaatsen één dag per week volg je cursorisch onderwijs.

deskundigheidsgebieden
We kunnen het deskundigheidsgebied van de verpleegkundig specialist psychiatrie omschrijven als

  • de verpleegkundige diagnostiek en behandeling/begeleiding van complexe vormen van psychische aandoeningen en gedragsstoornissen op expert niveau
  • wetenschappelijk onderzoek, zorgvernieuwing en kwaliteitsbeleid
  • inhoudelijk leiderschap.

opleidingsprogramma
Met ingang van 1 januari 2016 zullen binnen GGz Centraal alleen nog verpleegkundig specialisten worden opgeleid via de driejarige opleidingsroute.

meer informatie
> Toelatingseisen opleiding GGZ Verpleegkundig Specialist
> Opleidingsinstelling GGZ Verpleegkundig Specialist
> Werken bij GGz Centraal.

contact
Marianne de Leeuw, opleider verpleegkundig specialist
m.deleeuw2@ggzcentraal.nl