vraag of klacht

U bent hier :Home/Cliënten/vraag of klacht

vragen?
Specifieke vragen of opmerkingen over de behandeling kunt u het beste met uw behandelaar of begeleider bespreken. Ook kunt u contact opnemen met de cliëntenraad.

ontevreden of een klacht?
Bent u ontevreden of hebt u een klacht, dan raden we u aan om eerst uw ongenoegen te bespreken met de medewerker in kwestie of met diens leidinggevende. Er kunnen situaties zijn waarin het moeilijk is om rechtstreeks met de betrokkene te spreken. Of dat een gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt. Dan kunt u contact opnemen met:

Als ook dat niets oplost kunt u een  klacht indienen bij de directie of desgewenst bij de klachtencommissie. Als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen dan kunt u gebruikmaken van het klachtmeldingsformulier. Dit formulier kunt u vinden op de pagina van de klachtencommissie.

U kunt in alle fasen van de klachtbehandeling de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) – of voor familieleden de familievertrouwenspersoon (FVP) – vragen om ondersteuning.

geschillencommissie
Lukt het niet om binnen GGz Centraal conform de klachtenregeling de klacht op te lossen? Dan kunt u het geschil voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie in de zorg. Deze instantie kan een bindende uitspraak doen over het geschil.
Kijk voor meer informatie op de website van de geschillencommissie.

complimenten
Bent u juist tevreden? Ook dat horen wij graag!
Tevredenheid van onze cliënten zien wij graag terug in onze cliëntwaarderingsonderzoeken (de zogenaamde GGZ-thermometer) of in algemene zorgwaarderingswebsites op internet zoals Zorgkaartnederland.

veelgestelde vragen
Hebt u een vraag? Kijk eens tussen de veelgestelde vragen. Misschien vindt u hier uw antwoord.