De kwaliteitstoetsing vanuit cliëntenperspectief is een onderzoek naar hoe cliënten de zorg binnen GGz Centraal ervaren.

Dit onderzoek is gericht op verschillende zorgonderdelen zoals de klinieken, FACT-teams, dagactiviteitencentra en verslavingszorg. Elk jaar onderzoeken we een ander onderdeel van de organisatie.

Wie doet het onderzoek?
Het onderzoek wordt georganiseerd door de cliëntenraden van GGz Centraal. Zij werken hierbij samen met een onderzoekscommissie van het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap). Deze onderzoekscommissie bestaat uit een onderzoeker en een aantal ervaringsdeskundigen. Voor de kwaliteitstoetsing voert de onderzoekscommissie gesprekken met cliënten, medewerkers, teamleiding, management en directie. Voorafgaand aan deze gesprekken zal ook de cliëntenraad cliënten en medewerkers spreken om informatie te verzamelen over de te onderzoeken afdeling.

Uw mening is belangrijk
De onderzoekscommissie wil graag van cliënten weten hoe zij de zorg ervaren en wat zij vinden van bepaalde onderwerpen. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als informatieverstrekking, bejegening door de hulpverleners, medicatie en bereikbaarheid van diensten. De onderzoekscommissie vraagt ook aan medewerkers wat zij van de geboden zorg vinden en of ze denken dat het anders of  beter zou kunnen.

Door aan de kwaliteitstoetsing mee te doen kunnen cliënten hun stem laten horen en suggesties aandragen voor verbetering van de kwaliteit van zorg.  Medewerkers kunnen de aanbevelingen uit het onderzoek gebruiken om de zorg nog beter aan te passen op de behoeften van cliënten. De kwaliteitstoetsing biedt ook medewerkers de mogelijkheid om zaken op het gebied van cliëntenzorg onder de aandacht te brengen in de organisatie.

Rapporten en verbeterplannen
Op basis van alle gesprekken met cliënten, medewerkers, teamleiding, management en directie schrijft de onderzoekscommissie een rapport met conclusies en aanbevelingen. Alle informatie uit gesprekken wordt vertrouwelijk behandeld en anoniem in het onderzoeksrapport verwerkt. Het rapport wordt gepresenteerd in het bijzijn van directie, de betrokken medewerkers en cliënten(raad).

Vervolgens maken de teams verbeterplannen. Deze verbeterplannen worden ook weer gepresenteerd aan de betrokken medewerkers, cliënten(raad), directie en de raad van bestuur. Na een half jaar evalueert de cliëntenraad met de teams de uitvoering van de verbeterplannen.

Onderzoek cliëntervaring Fornhese
Op 30 september zijn de verbeterplannen van Fornhese door 5 verschillende teams gepresenteerd aan onder andere de cliëntenraad, de directie en de raad van bestuur. Deze plannen kunt u hieronder downloaden. Over een half jaar zal de CCR een evaluatie uitvoeren op de verschillende locaties van Fornhese.

Download hier de rapporten en verbeterplannen van recente kwaliteitstoetsingen:
> verbeterplan verslavingszorg Veluwe en Veluwevallei
> rapport kwaliteitstoetsing verslavingszorg Veluwe en Veluwevallei
verbeterplan Fornhese Amersfoort
> verbeterplan Fornhese Ermelo
> verbeterplan Fornhese Hilversum
> verbeterplan Fornhese Almere deeltijd
verbeterplan Fornhese Almere kliniek
> rapport kwaliteitstoetsing Fornhese
> rapport kwaliteitstoetsing FACT Eemland
> verbeterplan FACT teams Eemland 
> verbeterplan FACT Ermelo 
> rapport kwaliteitstoetsing FACT Gooi en Vechtstreek
> verbeterplan FACT Gooi en Vechtstreek
> verbeterplan team Barneveld/Veenendaal
> rapport kwaliteitstoetsing FACT Veluwe & Veluwe Vallei
> verbeterplan FACT-teams Flevoland
> volledig rapport FACT Flevoland
> verkort rapport FACT Flevoland

Onderzoek cliëntervaring behandelplan Gooi en Vechtstreek
Eind 2020 is er een kwaliteitsonderzoek gestart bij regio Gooi en Vechtstreek. In opdracht van de cliëntenraad onderzoekt het LSR de cliëntervaring rondom het behandelplan. Na een documentenonderzoek zijn diverse FACT- en poliklinische teams, management en directie geïnterviewd. Door de coronamaatregelen zijn al deze interviews digitaal. In afwachting van mogelijke versoepelingen van coronamaatregelen, en fysieke bijeenkomsten voor cliënten weer mogelijk zijn, zijn de interviews met cliënten uitgesteld. Door de voortdurende coronamaatregelen worden er nu acties uitgezet waarbij cliënten digitaal hun ervaringen met het behandelplan kunnen delen met de onderzoekers. De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 het onderzoeksrapport van het LSR gepresenteerd kan worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melanie Schenning, kwaliteitstoetsing@ggzcentraal.nl.