Heb je behoefte aan advies en ondersteuning? Op verschillende terreinen zijn er mensen die cliënten en hun naasten ondersteunen. Een overzicht.

wegwijs in de ggz
Waar kun je terecht voor de behandeling of begeleiding die je nodig hebt? Heb je daarvoor een verwijzing of indicatie nodig? En wie kan advies geven of ondersteunen als je hulp wilt regelen?
Lees wegwijs in de ggz

het regelen en invullen van je zorg
Afhankelijk van het type zorg dat je krijgt, kun je – in veel gevallen – terecht bij een onafhankelijke cliëntenondersteuner.

 • hulp voor kinderen en jongeren: zorg vanuit de Jeugdwet
  Informeer bij je gemeente naar de cliëntenondersteuner
 • zorg en ondersteuning thuis: zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Informeer bij je gemeente naar de cliëntenondersteuner
 • langdurige zorg: zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  Informeer bij het zorgkantoor naar de cliëntenondersteuner
 • zorg en behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Informeer bij je zorgverzekeraar

Bekijk ook www.regelhulp.nl de digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

cliëntenbelangen
Wij hebben een centrale cliëntenraad en verschillende regionale cliëntenraden. Een cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten die veel ervaring hebben met onze organisatie. Je kunt met heel veel vragen bij een van de cliëntenraden terecht. Lees meer over de cliëntenraden.

je rechten als cliënt
Ben je bij de geestelijke gezondheidszorg in behandeling en heb je vragen over je rechten als cliënt? Dan kun je terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de rechten van de cliënt.

zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken 
Ben je bij ons in behandeling, dan kun je – ongeacht je achtergrond – voor ondersteuning op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers. Lees meer over de geestelijke verzorging.

ondersteuning van naasten
Heb je te maken met een familielid of vriend die psychiatrische problemen heeft? Dan kan dit veel vragen oproepen. Je kunt met je vragen bij de hulpverlener van je naaste terecht. Zijn je vragen niet naar tevredenheid beantwoord? Of verschil je van mening met de hulpverleners over de aanpak van de problematiek? Dan kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP geeft advies, ondersteuning en kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlener.

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart. Het is de wegwijzer naar hulp bij inkomen, werk, wonen, welzijn en zorg in je gemeente of regio.
DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening. Het is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.