Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning? Op verschillende terreinen zijn er mensen die cliënten en hun naasten ondersteunen. Een overzicht vindt u hieronder.

Wegwijs in de ggz

Waar kunt u terecht voor de behandeling of begeleiding die u nodig heeft? Heeft u daarvoor een verwijzing of indicatie nodig? En wie kan advies geven of ondersteunen als u hulp wilt regelen?

Het regelen en invullen van uw zorg

Afhankelijk van het type zorg dat u krijgt, kunt u – in veel gevallen – terecht bij een onafhankelijke cliëntenondersteuner.

 • Hulp voor kinderen en jongeren: zorg vanuit de Jeugdwet
  Informeer bij uw gemeente naar de cliëntenondersteuner
 • Zorg en ondersteuning thuis: zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Informeer bij uw gemeente naar de cliëntenondersteuner
 • Langdurige zorg: zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  Informeer bij het zorgkantoor naar de cliëntenondersteuner
 • Zorg en behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Informeer bij uw zorgverzekeraar

Bekijk ook www.regelhulp.nl de digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

Cliëntenbelangen

Wij hebben een centrale cliëntenraad en verschillende regionale cliëntenraden. Een cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten die veel ervaring hebben met onze organisatie. U kunt met heel veel vragen bij een van de cliëntenraden terecht. Lees meer over de cliëntenraden.

Uw rechten als cliënt

Bent u bij de geestelijke gezondheidszorg in behandeling en heeft u vragen over uw rechten als cliënt? Dan kunt u terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP).

U kunt ook de veelgestelde vragen over de rechten van de cliënt bekijken.

Leefstijl

Als u een psychische aandoening heeft, heeft u anderhalf tot tweemaal hoger risico op lichamelijke problemen zoals hart- en vaatziektes en diabetes. Een ongezonde leefstijl speelt hierin een grote rol en komt veel voor. Onder leefstijl verstaan we een gezond ritme, gezond bewegen, gezond eten en ook voorlichting.

Als u bij GGz Centraal in behandeling bent, zetten wij ons in om u hierbij te helpen. Wij zijn steeds op zoek naar de beste manieren om naar uw psychische en lichamelijke gezondheid te kijken. En hoe wij u kunnen ondersteunen deze te verbeteren en te zorgen dat u ook gezond blijft.

leefstijl

Zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken

Bent u bij ons in behandeling, dan kunt u – ongeacht uw achtergrond – voor ondersteuning op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers. Lees meer over de geestelijke verzorging.

Ondersteuning van naasten

Heeft u te maken met een familielid of vriend die psychiatrische problemen heeft? Dan kan dit veel vragen oproepen. U kunt met uw vragen bij de hulpverlener van uw naaste terecht. Zijn uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord? Of verschilt u van mening met de hulpverleners over de aanpak van de problematiek? Dan kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP geeft advies, ondersteuning en kan bemiddelen tussen u en de hulpverlener.

Digitale Sociale Kaart

De Digitale Sociale Kaart heet in de wandelgangen ook wel DiSK genoemd. Het is de wegwijzer naar hulp bij inkomen, werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente of regio. DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening. Het is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.

Durf jij met mij?

Wij zijn aangesloten op de site ‘durf jij met mij’; de gratis contactsite/ontmoetingssite voor mensen met een psychiatrische aandoening. Het doel is mensen met een psychische kwetsbaarheid die ingeschreven zijn bij een ggz-instelling die is aangesloten bij deze site* autonomie te geven bij het zoeken naar vrienden, een date of relatie en zo het leven meer ‘kleur’ te geven.

Meer informatie

Heeft u algemene vragen over psychische problemen? Of is er bij u sprake van een wachttijd voordat u bij GGz Centraal in behandeling komt? Dan kunt u ook eens een kijkje nemen op de site van MIND. MIND is een organisatie buiten GGz Centraal die de psychische gezondheid wil verbeteren en iedereen die te maken heeft met psychische klachten ondersteunt. MIND werkt hard aan een samenleving die investeert in mentale gezondheid en er alles aan doet om onnodig psychisch leed te voorkomen. MIND geeft een stem aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten en biedt informatie, advies en ondersteuning.Jou Inhoud Komt Hier