Hebt u behoefte aan advies en ondersteuning? Op verschillende terreinen zijn er mensen die cliënten en hun naasten ondersteunen. Een overzicht.

wegwijs in de ggz
Waar kunt u terecht voor de behandeling of begeleiding die u nodig hebt? Hebt u daarvoor een verwijzing of indicatie nodig? En wie kan u advies geven of ondersteunen als u hulp wilt regelen?
Lees wegwijs in de ggz

het regelen en invullen van uw zorg
Afhankelijk van het type zorg dat u krijgt, kunt u – in veel gevallen – terecht bij een onafhankelijke cliëntenondersteuner.

 • hulp voor kinderen en jongeren: zorg vanuit de Jeugdwet
  Informeer bij uw gemeente naar de cliëntenondersteuner
 • zorg en ondersteuning thuis: zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  Informeer bij uw gemeente naar de cliëntenondersteuner
 • langdurige zorg: zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  Informeer bij het zorgkantoor naar de cliëntenondersteuner
 • zorg en behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Informeer bij uw zorgverzekeraar

Bekijk ook www.regelhulp.nl de digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

cliëntenbelangen
In GGz Centraal zijn een centrale cliëntenraad en verschillende regionale cliëntenraden actief. Een cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten die veel ervaring hebben met de onze organisatie. U kunt met heel veel vragen bij een van de cliëntenraden terecht. Lees meer over de cliëntenraden.

uw rechten als cliënt
Bent u bij de geestelijke gezondheidszorg in behandeling en hebt u vragen over uw rechten als cliënt? Dan kunt u terecht bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de rechten van de cliënt.

zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken 
Bent u bij GGz Centraal in behandeling, dan kunt u – ongeacht uw achtergrond – voor ondersteuning op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en geloofszaken een beroep doen op een van de geestelijk verzorgers. Lees meer over de geestelijke verzorging.

ondersteuning van naasten
Hebt u te maken met een familielid of vriend die psychiatrische problemen heeft? Dan kan dit veel vragen oproepen. U kunt met uw vragen bij de hulpverlener van uw naaste terecht. Maar als uw vragen niet naar uw tevredenheid worden beantwoord, of u verschilt van mening met de hulpverleners over de aanpak van de problematiek, dan kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon (FVP). De FVP geeft advies, ondersteuning en kan bemiddelen tussen u en de hulpverlener.

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart en is de wegwijzer naar hulp bij inkomen, werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente of regio.
DiSK helpt de burger en professional bij het vinden van de juiste voorziening en is het instrument voor een goede uitvoering van de WMO en de Participatiewet.