Psychische klachten hebben vaak een grote invloed op je leven en op dat van je naasten. Je voelen, denken en doen worden door elkaar geschud. Hierdoor kunnen allerlei vragen opkomen, zoals: Wie ben ik? Wat is belangrijk in mijn leven? Wat is er allemaal gebeurd en wat betekent dit voor mij? Waar vind ik steun? Geestelijk verzorgers bieden je de ruimte om hierover in gesprek te gaan.

Begeleiding bij levensvragen
Geestelijk verzorgers begeleiden je bij levensvragen en ondersteunen je bij het zoeken naar zin en betekenis. Ze helpen je om in moeilijke situaties steun of troost te ervaren. Of een weg te vinden om weer verder te kunnen. Zij bieden je ruimte voor je levensverhaal, voor het verlies en je verdriet. En zij hebben aandacht voor wat waardevol is en blijft in je leven. Zo ondersteunen geestelijk verzorgers je op persoonlijke wijze op de weg naar herstel.

Voor iedereen
Wie bij ons in behandeling is, kan een beroep doen op een geestelijk verzorger. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensbeschouwing je hebt. In de begeleiding van de geestelijk verzorger staat jouw kijk op het leven centraal. Jouw levensbeschouwelijke achtergrond en jouw vragen.

Waarvoor kun je bij een geestelijk verzorger terecht?
De geestelijk verzorger kan een gesprekspartner voor je zijn over wat je bezighoudt. Ze gaan vertrouwelijk om met je vragen. Je kunt denken aan:

Een persoonlijk gesprek over zingevings- en levensvragen. De geestelijk verzorger begeleidt je bij het zoeken naar houvast, troost, inspiratie en perspectief en ondersteunt je bij ervaringen van verlies, wanhoop, verdriet, schaamte of schuld. Daarnaast kan een geestelijk verzorger je ondersteunen bij het omgaan met een opname, ziekte en herstel.

Een groepsgesprek of een module over levensthema’s, verlieservaringen, bronnen van inspiratie en persoonlijk herstel. Naast doorlopende groepsgesprekken op afdelingen, is het mogelijk aan modules deel te nemen zoals Verlies en Verlangen en de Levensboom.

Momenten van bezinning, bezieling en inspiratie tijdens bezinningsbijeenkomsten gedurende de week en belangrijke momenten in het jaar. In de Open Kapel te Amersfoort en de Lukaskerk te Ermelo zijn op zondag vieringen. Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op geestelijk verzorgers rond het organiseren en begeleiden van een herdenkingsbijeenkomst wanneer een cliënt komt te overlijden.
Op verschillende locaties van GGz Centraal is een stiltecentrum. U kunt hier een moment de stilte zoeken, een kaarsje opsteken of wat lezen of schrijven.

Bemiddeling of doorverwijzing als iemand behoefte heeft aan (hernieuwd) contact met een pastor, predikant, imam, rabbijn of pandit.

Deskundigheidsbevordering, voorlichting of consultatie voor zorgverleners en verwijzers over onderwerpen zoals levensvragen, zingeving, verliesverwerking, palliatieve zorg en ethiek.
Geestelijk verzorgers kunnen zorgverleners ook bijstaan als de problematiek van de cliënt te maken heeft met diens levensbeschouwing.

Contact

Je kunt ons rechtstreeks bellen, e-mailen of via een begeleider of behandelaar benaderen. Het algemene e-mailadres van de geestelijke verzorging is geestelijkeverzorging@ggzcentraal.nl.

Meer weten?

Neem een kijkje op ons cliëntportaal Karify. Je vindt hier informatie over zingeving en levensvragen en kunt inspiratie opdoen door teksten en beelden. Ook kun je er in contact komen met een geestelijk verzorger.

Bereikbaarheid geestelijk verzorgers

Wil je weten wanneer de geestelijk verzorgers bereikbaar zijn?
Klik dan op de afbeelding van de geestelijk verzorger hieronder en je ziet alle gegevens.