Hoe hebben we de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland georganiseerd?

Welk type GGZ?

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is opgebouwd in 3 niveaus.

GGZ door huisarts en praktijkondersteuner

De eerste opvang van mensen met psychische klachten vindt meestal plaats bij de huisarts. De huisarts kan een beroep doen op een praktijkondersteuner (POH-GGZ). Deze ondersteuner inventariseert de klachten. En houdt zich bezig met diagnostiek, korte behandelingen en begeleiding. Altijd in opdracht van en in overleg met de huisarts. Wie kunnen in de huisartsenpraktijk terecht voor basiszorg? Mensen met lichte en veel voorkomende klachten en stoornissen én mensen met stabiele chronische problemen.

Generalistische basis-GGZ

Is de zorg in de huisartsenpraktijk onvoldoende of niet passend? Dan overlegt de huisarts met de patiënt over verwijzing. De nadruk ligt daarbij op de eigen regie van de patiënt. Alleen als een patiënt een psychiatrische ziekte (DSM-5 classificatie) heeft – of de huisarts vermoedt dat daarvan sprake is – kan hij of zij verwijzen naar de generalistische basis-ggz. De behandeling (kortdurend of langer durend met lage intensiteit) vindt zo dicht mogelijk bij huis plaats. In onze regio kunnen mensen voor generalistische basis-ggz onder andere terecht bij Indigo Midden Nederland.

Specialistiche GGZ

Wij bieden specialistische GGZ. Dat is bedoeld voor behandeling van acute, ernstige en complexe psychiatrische problemen. Ná behandeling in de specialistische ggz verwijzen we mensen zo snel als mogelijk weer terug naar de huisarts of de generalistische basis-GGZ.
U kunt op deze pagina meer lezen over hoe u kunt verwijzen.

Jeugdhulp

De gemeenten coördineren alle jeugdhulp. Dus ook de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

GGz Centraal Fornhese biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. De gemeente kan toegang geven tot de specialistische jeugd-ggz. Iedere gemeente mag dit op eigen wijze vormgeven. De meeste gemeenten delegeren dit naar sociale wijkteams. In de Jeugdwet is geregeld dat ook de huisarts, jeugdarts en medisch specialist mogen verwijzen naar de specialistische jeugd-ggz.

Ondersteuning cliënten

Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Jeugdwet heeft recht op cliëntondersteuning. Hiermee worden jeugdigen en hun ouders geholpen om zo veel mogelijk zelf de regie te houden. En zelf te bepalen welke hulp ze krijgen.

Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Zorg en ondersteuning thuis

Ondersteuning die niet medisch van aard is, valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

U kunt hierbij denken aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers. Gemeenten voeren de Wmo uit.

Ondersteuning cliënten

Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Wmo heeft ook recht op cliëntondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden.

De gemeente betaalt de cliëntondersteuning. Maar de cliëntondersteuner is onafhankelijk van de gemeente.

Ga voor meer informatie over cliëntondersteuning naar (de site van) uw eigen gemeente.