De familieraad van Emerhese is opgericht als medezeggenschapsorgaan voor familie en naasten van cliënten die verblijven in de kliniek Emerhese voor langdurige zorg in Amersfoort. Onze familieraad bestaat uit familieleden en/of andere naasten.

De familieraad heeft gekozen voor een klinkende naam: MOVE: Medezeggenschap Ouders en Verwanten Emerhese.

Leden van de familieraad

  • Gerrit Koning, voorzitter
  • Gerard van Midden, secretaris en vicevoorzitter (a.i.)
  • Hans van Meer, tweede secretaris
  • Hans de Coninck
  • Jon Keijsers
  • Huibertien Oosterlee
  • Egbert Vonkeman

Wat doen wij?

Wij behartigen de belangen van de familie en naasten. Wij stimuleren goed familiebeleid als integraal onderdeel van de kwaliteit van zorg in de instelling. Wij kijken graag mee naar veranderingen binnen GGz Centraal. Daarbij letten wij bijvoorbeeld niet alleen op het goed betrekken van familie bij de zorg, leefstijl en veranderingen. Wij kijken bijvoorbeeld ook mee bij de verkoop van de panden met als belangrijkste vraag ‘Wat is goed voor de cliënt?’

Onze visie

Vertrouwen is de basis en wordt versterkt door betrokkenheid en medezeggenschap. Daaraan willen we graag een actieve bijdrage leveren. Gevoed door een veel grotere achterban die gehoord wil worden en op de hoogte wil blijven van relevante ontwikkelingen bij Emerhese. En die samen met de familieraad de kwaliteit van de zorg, waar mogelijk, wil verbeteren.

Laagdrempelig

Als familieraad willen wij graag herkenbaar en laagdrempelig zijn. U moet ons dus gemakkelijk kunnen bereiken. Met vragen of opmerkingen die onze medezeggenschap versterken. Dan gaat het niet over persoonlijke zaken van een bewoner. Die kunt u gewoon direct met de begeleiders bespreken. Het gaat nadrukkelijk over onderwerpen die alle ouders en verwanten, of een groot deel van hen, aangaan. De leden van MOVE bespreken uw reactie en kunnen die ook delen met de directie van Eemland. Natuurlijk informeren we u dan weer. Dus aarzel niet om ons te benaderen! Wij stellen uw inbreng bijzonder op prijs.

Heeft u vragen of suggesties?

Stuur een e-mail naar: familieraademerhese@ggzcentraal.nl.
Wilt u liever bellen?
Neem dan contact op met Gerard van Midden: 06-51318817.

Wilt u meer weten over Emerhese?

Kijk dan op deze pagina.