De familieraad Flevoland zet zich in voor de gezamenlijke belangen van familieleden en naasten van onze cliënten.

De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie/naasten (en cliënten) en werkt mee aan de structurele oplossing daarvan. Eén van de speerpunten van de familieraad is verbetering van de communicatie in de samenwerking tussen cliënten, hulpverleners en familie/naasten in de zorg.
Daarom is het zo belangrijk familie en naasten te stimuleren lid te worden van de familieraad.

Oproep
De familieraad in Flevoland is op dit moment dringend op zoek naar familieleden of naasten die de familieraad willen komen versterken.

Wilt u graag deelnemen in de familieraad?
Neem dan contact op met onze voorzitter via familieraadflevoland@ggzcentraal.nl