De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van familie / naastbetrokkenen (en cliënten) en werkt mee aan de structurele oplossing daarvan.

Eén van de speerpunten van de familieraad is verbetering van de communicatie in de triade tussen cliënten, hulpverleners en familie/naastbetrokkenen bij de zorg.

Dit trachten wij o.a. te bereiken door middel van het stimuleren van de betrokkenheid van familie/naastbetrokkenen. Dit kan natuurlijk alleen als zij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Daarom is het voor ons heel belangrijk goede contacten te onderhouden met de directie van GGz Centraal Flevoland, de familievertrouwenspersoon, de coördinator familiebeleid en de regionale cliëntenraad Flevoland.

Oproep:
De Familieraad in Flevoland is naarstig op zoek naar familieleden of betrokkenen die de familieraad willen komen versterken.

Hebt u interesse in deelname aan de familieraad?

Neem contact op met de aandachtfunctionaris familiebeleid van GGz Centraal, Arjan de Valk via a.devalk@ggzcentraal.nl