De familieraad Veluwe & Veluwe Vallei zoekt u als lid

Wat doet de familieraad?

  • de familieraad is in 1978 opgericht en is een medezeggenschapsorgaan binnen GGz Centraal Veluwe en Veluwe Vallei
  • de familieraad behartigt de belangen van de familie
  • de familieraad stimuleert goed familiebeleid als integraal onderdeel van de kwaliteit van zorg in de instelling
  • de familieraad anticipeert op de veranderende beweging in de organisatie zoals het betrekken van familie bij de zorg, leefstijl en alle veranderingen die er gaande zijn tot en met de verkoop van de panden op het terrein van Veldwijk met als belangrijkste vraag ‘Wat is goed voor de cliënt?’
  • de familieraad deelt haar opvattingen in vergaderingen met de directie, met de managers van de zorgclusters en met de cliëntenraad
  • door middel van gastbezoeken laat de familieraad zich – indien nodig – nader informeren
  • de familieraad bestaat uit familieleden en/of andere naastbetrokkenen

Wij vergaderen één keer per maand en hebben uw inbreng hard nodig.
Aarzel niet en kom ons helpen bij dit zo belangrijke werk.
Mail of bel ons: familieraadveluwe@ggzcentraal.nl of 0341-566911.
Postadres: postbus 1000, 3850 BA Ermelo

De leden van de familieraad zijn

  • Albert Lenten, voorzitter
  • Corrine Snaterse, vice voorzitter
  • Renske Barkema, secretaresse

Enkele voorbeelden van onderwerpen waaraan de familieraad aandacht besteedt

De familieraad volgt nauwlettend de plannen GGz Centraal op het gebied van huisvesting (nieuwbouw, renovatie, afbraak) in de regio Veluwe en Veluwe Vallei. Waar dit uitwerking heeft op patiënten uit de doelgroep, probeert de familieraad invloed uit te oefenen. Het belang van patiënten en bewoners staat daarbij voorop. Leefsfeer en privacy zijn belangrijke aandachtspunten.

Sommige afdelingen op landgoed Veldwijk organiseren – bijvoorbeeld eens per jaar – familiebijeenkomsten.  De familieraad probeert op deze bijeenkomsten vertegenwoordigd te zijn.  Zo  kunnen we naar ervaringen van familieleden luisteren en zo nodig informatie geven over de familieraad.

Lees het nieuwsbericht over de familiebijeenkomst in september 2018 op de Oosterhoorn.

Lees het verslag van de familiedag van zorgcluster Herstel.

Lees hier het jaarverslag 2018 Familieraad V&VV.

Lees hier het jaarplan 2019.