De familieraad van Veluwe & Veluwe Vallei is in 1978 opgericht als het medezeggenschapsorgaan voor familie en naasten.

Wij behartigen de belangen van de familie en naasten. Wij stimuleren goed familiebeleid als integraal onderdeel van de kwaliteit van zorg in de instelling. Wij kijken goed mee naar veranderingen binnen GGz Centraal. Daarbij letten wij bijvoorbeeld niet alleen op het goed betrekken van familie bij de zorg, leefstijl en veranderingen, maar wij kijken ook mee bij de verkoop van de panden op het terrein van Veldwijk met als belangrijkste vraag ‘Wat is goed voor de cliënt?’

Wij hebben regelmatig overleg met de directie van deze regio, de managers van de zorgclusters en met de cliëntenraad. Ook leggen we regelmatig gastbezoeken af. Onze familieraad bestaat uit familieleden en/of andere naasten.

Wij vergaderen één keer per maand en hebben uw inbreng hard nodig.
Aarzel niet en kom ons helpen bij dit zo belangrijke werk!
Mail of bel ons: familieraadveluwe@ggzcentraal.nl of 0341-566911.
Postadres: postbus 1000, 3850 BA Ermelo

leden van de familieraad

  • Albert Lenten, voorzitter
  • Corrine Snaterse, vice voorzitter
  • Yvon Berendsen, secretaresse

Enkele voorbeelden van onderwerpen waaraan de familieraad aandacht besteedt:

Wij volgen nauwlettend de plannen GGz Centraal op het gebied van huisvesting (nieuwbouw, renovatie, afbraak) in de regio Veluwe en Veluwe Vallei. Overal waar dit effect heeft op patiënten, proberen wij onze invloed uit te oefenen. Leefsfeer en privacy zijn belangrijke aandachtspunten.

Sommige afdelingen op landgoed Veldwijk organiseren – bijvoorbeeld eens per jaar – familiebijeenkomsten.  Wij proberen op deze bijeenkomsten vertegenwoordigd te zijn.  Zo  kunnen we naar ervaringen van familieleden luisteren en zo nodig informatie geven over de familieraad.

Lees het nieuwsbericht over de familiebijeenkomst in september 2018 op de Oosterhoorn.

Lees het verslag van de familiedag van zorgcluster Herstel.

Lees hier het jaarverslag 2018 Familieraad Veluwe & Veluwe Vallei.

Lees hier het jaarplan 2019.

informatie over Covid-19

Wil je weten welke maatregelen wij hebben genomen rond Covid-19 voor bezoekers? Kijk dan hier.