familieraad Veluwe & Veluwe Vallei

U bent hier :Home/naasten/familieraden/familieraad Veluwe & Veluwe Vallei

De familieraad Veluwe & Veluwe Vallei bestaat op dit moment uit 3 leden.

  • B. Dijk, voorzitter (a.i.)
  • Renske Barkema, secretaresse
  • GGz Centraal, familieraad Veluwe & Veluwe Vallei
    postbus 1000, 3850 BA Ermelo
    familieraadveluwe@ggzcentraal.nl

versterking gezocht
De familieraad Veluwe & Veluwe Vallei  bestaat op dit moment uit slechts 3 leden. Voor een goede belangenbehartiging is dat erg weinig. We zijn daarom op zoek naar versterking.

Bent u als familielid of naaste al langer betrokken bij patiënten van GGz Centraal? Of als vrijwilliger, bijvoorbeeld in een maatjes- of vriendenproject? Dan nodigen wij u van harte uit zitting te nemen aan de raad!

Als samenwerken met als doel belangenbeharting van cliënten en familieleden/naastbetrokkenen u aanspreekt, dan horen we graag van u. Voor meer informatie kunt u per mail contact opnemen met de familieraad Veluwe & Veluwe Vallei.

Enkele voorbeelden van onderwerpen waaraan de familieraad aandacht besteedt

De familieraad volgt nauwlettend de plannen GGz Centraal op het gebied van huisvesting (nieuwbouw, renovatie, afbraak) in de regio Veluwe en Veluwe Vallei. Waar dit uitwerking heeft op patiënten uit de doelgroep, probeert de familieraad invloed uit te oefenen. Het belang van patiënten en bewoners staat daarbij voorop. Leefsfeer en privacy zijn belangrijke aandachtspunten.

De familieraad organiseert eens per jaar een algemene familiedag, bestemd voor familieleden van patiënten en bewoners uit de volwassenenzorg en ouderenzorg. Tijdens zo’n bijeenkomst komen actuele zaken aan bod. Maar minstens zo belangrijk is het ontspannen samenzijn. Daarnaast organiseren de meeste afdelingen en woonvormen nog hun eigen jaarlijkse familiebijeenkomsten. Het familieraadslid dat de afdeling of woonvorm vertegenwoordigt is hier in principe bij aanwezig om te luisteren naar ervaringen van familieleden, zo nodig informatie te geven over de familieraad en waar mogelijk vragen te beantwoorden.

Een aantal keer per jaar publiceert de familieraad een nieuwsbrief.
> nieuwsbrief mei 2017