Een visuele weergave van het crisissignaleringsplan

Het crisissignaleringsplan-DNA (ofwel CSP-DNA) is een model waarmee wij op basis van realtime informatie een crisis van een patiënt visueel maken. Geautomatiseerd en gepersonaliseerd, zodat zorgverleners sámen met de patiënt hypotheses kunnen vormen over de crisis. Daarmee biedt het CSP-DNA een betrouwbare basis voor een signaleringsplan en versterkt het de eigen regie van de cliënt.

Hoe is deze innovatie ontstaan?

Het crisissignaleringsplan is een veelal verplicht – maar niet altijd even geliefd – onderdeel van de behandeling. De cliënt moet terugdenken aan hoe de spanning opbouwt en hoe zich dat heeft geuit. Dat is vaak lastig. De informatie is gekleurd door herinneringen en emoties, en daardoor vaak niet nauwkeurig. Ook is de informatie uit het signaleringsplan vaak opgeschreven vanuit de kant van de zorgverlener, waardoor het plan vaak niet als ‘eigen’ voelt voor de cliënt.

Het CSP-DNA biedt hiervoor een oplossing. Cliënten vullen meerdere keren per dag een vragenlijst in, voor een periode van 3 weken. Op deze manier verzamelen we de informatie voor het crisissignaleringsplan niet achteraf, maar op het moment van crisis zelf. En omdat de vragenlijsten mét en in de taal van de cliënt zijn opgesteld, sluit het goed aan bij de eigen belevingswereld.

Hoe optimaliseren we de behandeling met het CSP-DNA?

De informatie die we met het CSP-DNA verzamelen, geven we weer in beelden. Daarna gaat de zorgverlener sámen met de patiënt op zoek naar ideeën over de crisis. Ze onderzoeken samen de (eerste) spanningssignalen, patronen en helpende of niet-helpende verbanden en gedragingen. Die kunnen vervolgens tot gerichte ingrepen leiden.

Omdat we werken met realtime informatie, past het signaleringsplan echt bij de beleving van de cliënt. Die baseren we nu immers op informatie die de cliënt zélf heeft ingevuld. Dat levert signaleringsplannen op die meer zorgvuldig, betrouwbaar en bruikbaar zijn.

Huidige ontwikkelingen van de innovatie

Het CSP-DNA is een innovatie die klein is begonnen, met handmatige vragenlijsten en een aantal deelnemende cliënten. Maar na positieve uitkomsten nam het project een vogelvlucht. Inmiddels is het compleet geautomatiseerd én werken we aan een verdere implementatie binnen GGz Centraal.

Dat doen we met samenwerkingspartners vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en Roqua. We ontwikkelen een trainingsaanbod voor behandelaren, waardoor het collega’s de mogelijkheid geeft om het CSP-DNA toe te passen in de behandeling voor verschillende cliëntengroepen.

Interesse of vragen?

Wil jij meer weten over het CSP-DNA? Stuur een bericht naar Corine ter Burg (klinisch psycholoog), of Elisa van Delft (klinisch psycholoog i.o.).

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Bekijk het CSP-DNA

Bekijk een voorbeeld van CSP-DNA (PDF)

Luister naar de podcast over het CSP-DNA

Wil je de podcast liever luisteren in je favoriete podcast-app? Je vindt ‘m ook op Spotify, Apple Podcasts of jouw favoriete podcast-app.