window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-37973866-1');

Onze verhalen

Leefstijl heeft direct effect op meerdere gezondheidsuitkomsten

Dat gezondheid belangrijk is, daarvan zijn wij allemaal overtuigd. Maar hoe een verandering in leefstijl precies van invloed is op verschillende gezondheidsuitkomsten is nog vrij onduidelijk. Psychiater in opleiding en onderzoeker Lydia Pieters heeft er onderzoek naar gedaan door middel van een netwerkanalyse. Multidisciplinaire leefstijlinterventie & Ernstige Psychiatrische Aandoeningen Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) hebben een lagere leeftijdsverwachting vergeleken met mensen zonder deze aandoeningen. Dit is grotendeels verklaarbaar doordat zij een slechte cardiometabole gezondheid hebben. Dat wil zeggen: ze hebben meer last van hart- en vaatziektes, suikerziekte, obesitas [...]

Verbetering van inzicht kan gunstig zijn voor het beloop van ernst van dwangklachten

Ongeveer de helft van de cliënten met een Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS) of een dwangstoornis heeft te weinig baat bij het huidige therapie aanbod, namelijk Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en/of farmacotherapie. Daarmee lopen zij het risico van vroegtijdig stoppen met de behandeling. Onderzoek wijst uit dat het leggen van de nadruk op het inzicht in dwanggedachten wellicht een oplossing biedt. Nadja Wolf, promovenda en psychiater in opleiding bij GGz Centraal, doet onderzoek naar hoe de behandeling van OCS kan worden verbeterd. In haar laatste publicatie in ‘Frontiers in Psychiatry’ kijkt [...]

PRIMARY: een app-interventie voor jongeren die zichzelf beschadigen

Jongeren die zichzelf beschadigen al helpen terwijl ze nog op de wachtlijst staan, dat is wat de PRIMARY-studie voor ogen heeft. In deze studie onderzoeken Anouk Aleva en haar collega’s of een laagdrempelige app-interventie deze jongeren inzicht kan geven in hun emoties en zelfbeschadiging kan verminderen. Dit met de hoop uiteindelijk al eerder effectieve hulp aan te kunnen bieden in een zorglandschap waar wachttijden voor jongeren lang zijn en druk voor behandelaren hoog is. Zelfbeschadiging in de literatuur Zelfbeschadiging refereert naar het bewust schaden van jezelf. Denk bijvoorbeeld aan [...]

De Stress Autism Mate app: een best practice voor digitalisering van zorg

In een tijdperk waarin technologie elke hoek van ons bestaan doordringt, ondergaat de zorgsector een transformatie die de belofte draagt van een gezondere toekomst. Van virtuele consulten tot slimme medische apparaten, digitalisering heeft niet alleen de manier waarop we naar gezondheidszorg kijken veranderd, maar heeft ook de potentie om de kwaliteit van leven te verbeteren. Zo ook de SAM app, die ontwikkeld is voor én door de doelgroep. In dit artikel gaat Coen Zeeman, Young Executive bij Boer en Croon, in gesprek met Yvette Roke, psychiater bij GGz Centraal, [...]

Onderzoek naar meetinstrumenten is te vaak een ondergeschoven kindje

Als alles je maar blijft overkomen zonder dat daar een touw aan vast te knopen is - waarom mensen je zo behandelen, waarom je zelf nou zo doet – dan maakt dat het leven een stuk zwaarder. In de behandeling probeert Jaap Segaar, klinisch psycholoog, mensen te helpen hun vermogen om eigen gedrag te evalueren en na te denken over het verbeteren van handelingen (reflectief vermogen). Daardoor kunnen ze het leven weer beter aan. Wat hem interesseert is of een beter vermogen om te reflecteren leidt tot betere [...]

Prototype ‘Lifestyle Challenge’ opgeleverd

In samenspraak met jongeren en zorgprofessionals hebben GGz Centraal en 8D Games een prototype ontwikkeld voor de ‘Lifestyle Challenge’. Een interactief spel dat jongeren met psychiatrische problematiek ondersteunt bij het aanleren en behouden van een gezonde leefstijl. “De resultaten uit het co-creatieproces zijn veelbelovend”, aldus Bianca Braakhuis, onze programmamanager Leefstijl: “Met leefstijlverandering moet je samen aan de slag. Je kunt het als zorgprofessional niet van bovenaf opleggen. In die zin is het samen ontwerpen van dit spel een belangrijke stap in de goede richting. Het zet jongeren en professionals [...]

‘Als regieverpleegkundige kan ik me nog verder ontwikkelen’

Ik las laatst een artikel over jezelf ontwikkelen. Doorzettingsvermogen, dat is vooral een belangrijke. En de truc om een echte doorzetten te worden? Ouder worden. Zelf hou ik ervan om me te ontwikkelen, heb nieuwe uitdagingen nodig. Die kreeg ik door te gaan werken als regieverpleegkundige. Een compleet nieuwe rol binnen GGz Centraal. En dus is niet alleen de functie zélf een mooie uitdaging, maar ook hoe je die op de afdeling neer zet. Ontwikkelen tot regieverpleegkundige De afgelopen jaren heb ik me door heel wat opleidingen geworsteld. Na de [...]

Heeft het zin? De rol van zingeving bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis

Voor veel mensen is het leven zinvol. Dit draagt bij aan hun welzijn. Mentale stoornissen belemmeren mensen hier vaak bij. Zo ervaren mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaak een tekort aan betekenis, doelgerichtheid en sturing in hun leven. Angelien Steen is psychiater bij ons centrum voor psychotherapie (CVP) binnen de Zwaluw & Enk en behandelt hier veel jongeren met een persoonlijkheidsstoornis. Ook is zij onderzoeker bij GGz Centraal. In haar werk als psychiater ziet zij dat een deel van de patiënten die binnen de Zwaluw & Enk in behandeling komen [...]

‘Als regieverpleegkundige kijk ik bewuster naar het zorgproces’

Toen er binnen GGz werd besloten om de nieuwe functie van regieverpleegkundige in te voeren, was ik daar als vakbondsconsulent actief bij betrokken. Ik voerde gesprekken met diverse verpleegkundigen en andere disciplines tijdens de implementatie. En werd nieuwsgierig en steeds enthousiaster over de nieuwe functie. Het duurde dus niet lang voordat ik ook zelf besloot om de overstap te maken. Nieuwe deuren voor groei en ontwikkeling Nu, een jaar later, ben ik nog steeds blij met de stappen die ik heb gezet. De functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen zorgt [...]

Onrust na een ECT-sessie: hoe kun je dit het beste voorkomen?

Wanneer iemand last heeft van onrust direct na elektroconvulsie-therapie (ECT) dan is het een goede stap om bij een volgende sessie van tevoren het middel dexmedetomidine (dexdor) te geven. Hiermee is de kans kleiner dat onrust nog een keer optreedt. Arts in opleiding tot psychiater (AIOS) en onderzoeker Thomas Feenstra, postdoctoraal onderzoeker Yvonne Blake en psychiater Didi Rhebergen hebben samen met collega's van het Amsterdam UMC onderzoek gedaan naar onrust als bijwerking van elektroconvulsietherapie (ECT). Dit wordt ook wel elektroshocktherapie genoemd. Niet iedereen weet dit, maar elektroconvulsietherapie is de [...]

‘Met het interactief behandelplan ervaren jongeren meer regie over de behandeling’

Hoe geef je cliënten meer eigen verantwoordelijkheid en autonomie in de behandeling? Het is een punt waar veel behandelaren in de ggz mee worstelen. Voor haar management-opdracht tijdens de opleiding tot klinisch psycholoog werkte Francesca Zaat aan een oplossing bij het opstellen van het behandelplan bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Via de Design Thinking-methode ontstond het Interactief Behandelplan. Daarmee geven de jongeren zélf de behandeldoelen vorm. Zo ervaren ze meer regie en begrijpen ze beter hoe de behandeling hun helpt bij het bereiken van hun doelen. [...]

Vraag niet alleen óf, maar ook hóe iemand gelooft

De link tussen religiositeit, spiritualiteit en suïcidaliteit! Geloof beschermt in het algemeen tegen suïcide. Het is voor behandelaars in de ggz altijd fijn om te weten of iemand gelovig is en daar misschien steun aan heeft. Zeker als iemand suïcidaal is. Religiositeit staat echter niet gelijk aan steun. Mensen kunnen hiervan ook veel interne strijd ervaren. De een wordt minder suïcidaal door geloof, de ander meer. Bart van den Brink - psychiater bij IHT/crisisdienst Eemland - en andere collega’s hebben onderzocht welke aspecten van religiositeit en spiritualiteit sterk samenhingen [...]

Ga naar de bovenkant