Onze verhalen

Je bent hier:Home/Onze verhalen

16 maart 2020: De dag dat alles anders werd in de zorg

Half maart stond in de updatemail van GGz Centraal over Corona het bericht dat we ons erop moesten voorbereiden om zoveel mogelijk thuis te werken. Zowel de collega’s van de ondersteunende diensten als alle behandelaren hebben massaal aan die oproep gehoor gegeven. In gesprek met Matthijs Jantzen, onze projectleider e-health en cliëntportaal. "We konden met redelijk vertrouwen deze oproep doen. We hebben immers een stabiel en professioneel ICT netwerk dat gemakkelijk vanaf huis te benaderen is. En op ons netwerk hebben we talloze applicaties om online samen te werken. [...]

Weekend: wat heeft Corona hierin veranderd?

Zaterdag 21 maart. Je mag het in deze tijd geen gewone zaterdag meer noemen. Weekend, eigenlijk…. Maar Corona gooit roet in het eten. Het crisisteam van GGz Centraal overlegt iedere ochtend met elkaar.  Ook in het weekend. Vandaag logt iedereen in vanuit thuis. Om te beeldbellen met elkaar. Hoe zou de gewone zaterdag er hebben uitgezien van Albert van Esterik. Voorzitter van de raad van bestuur…? Is hij eigenlijk bang voor het Coronavirus? Hoe kijkt hij terug op de afgelopen dagen? Wat valt hem op binnen de organisatie? Is [...]

Ouderenpsychiatrie: PIMM houdt de mantelzorger overeind

Liefde en geduld. Nergens zomaar heen kunnen. Niets kunnen plannen. Een kleinere wereld. Plotseling ben je mantelzorger van een oudere naaste met een psychiatrische aandoening. De impact van de ziekte van je partner, vader, moeder, opa of oma heeft een enorme invloed op jou en je dagelijks leven. Hoe kan de ggz-hulpverlener de mantelzorger van zijn cliënt helpen overeind te blijven? GGZ-agoog/sociotherapeut Levine van Zuijdam en ambulant psychiatrisch verpleegkundige Wilma van Dijke weten waarmee. Met PIMM! Niet de cliënt maar de mantelzorger zelf staat centraal PIMM staat voor Pakket [...]

Europese collega’s onder de indruk van onze psychiatrie

Ze werden er stil van. De Europese collega’s van de ‘UEMS’ die eind oktober te gast waren op Veldwijk. Indrukwekkend, vonden zij de Nederlandse visie op psychiatrie en op de toekomst van het vak. En hoe de opleiding tot psychiater hier vorm krijgt. Ook de openheid, gastvrijheid en trots van onze collega’s in Ermelo hebben indruk gemaakt. Het doel van de UEMS is de medische opleidingen in Europa meer op elkaar afstemmen. Dit is noodzakelijk omdat er vrij handelsverkeer is tussen de lidstaten. Harold van Megen - onze opleider [...]

Een nieuwe focus op innovatie in de toekomstige zorg voor jonge mensen

Hoe ziet de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg eruit? Hoe vernieuwen wij onze kennis, onze inzichten? Hoe blijven wij ons ontwikkelen zodat we in de toekomst de zorg kunnen blijven bieden die aansluit bij wat de maatschappij van ons vraagt? Christel Hessels is niet alleen P-opleider bij GGz Centraal, maar ook een gedreven onderzoeker én leidinggevende van een innovatief team HYPE (Helping Young People Early). Wij geven haar graag het woord over haar visie op zorg voor jongeren met kenmerken van borderline. Inspirerend en talent De afgelopen vijf jaar [...]

Internationale aandacht voor leefstijl

Jeroen Deenik promoveerde in 2019 op zijn onderzoek naar het verbeteren van leefstijl. Dit richtte zich op de gezondheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. En dan met name op cliënten die in behandeling zijn in een kliniek. Jeroen vertelt er graag over. Bijvoorbeeld op congressen in binnen- en buitenland, waar hij veel positieve reacties krijgt. Wat levert dat presenteren op? Jeroen: ‘Ik vind echt dat leefstijl beter kan en moet binnen de ggz. Daar maak ik me hard voor, dus praat en discussieer ik er graag over. [...]

Mind-atlas: wegwijzer voor cliënt en mantelzorger

Begin 2019 heeft onze collega Susanne Schuur binnen GGz Centraal de ‘Mind-atlas’ geïntroduceerd. Een interactieve kaart en hulpmiddel voor cliënten en naasten in hun zoektocht naar zowel landelijke als regionale organisaties die met de geestelijke gezondheid (ggz) te maken hebben. Je kunt hierbij denken aan belangenorganisaties, medezeggenschapsorganen, zelfregie- en herstelcentra, lotgenotenorganisaties, etc. Aan het woord is Susanne Schuur, projectleider en aanjager van de Mind-atlas. Haar naam komt binnen onze organisatie al snel naar boven als het over het betrekken van naasten gaat. Susanne heeft er mede voor gezorgd dat Kastanjehof [...]

Met elkaar: Bouwen aan TOPGGz bij het CvP

Zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. “Met elkaar doen we dat elke dag bij het Centrum voor Psychotherapie (CvP)” Marionne Bartels, klinisch psycholoog en hoofd van het centrum, is ambitieus en overtuigd. TOPGGz Het Centrum voor Psychotherapie timmert aan de weg om het keurmerk TOPGGz te krijgen. “Dat keurmerk is geen doel op zich”, legt Bartels uit. Wel een middel om hoog specialistische psychotherapeutische kennis te waarborgen en verbeteren. Zorg voor patiënten in de derde lijn met complexe problematiek: een [...]

Als ouders en kind weer verder kunnen, is er veel gewonnen

Welke kinderen worden aangemeld op een polikliniek? Hoe verloopt een intake en behandeling? We vroegen het Jacqueline Smorenburg, kinderen jeugdpsychiater op de polikliniek aan de Westsingel in Amersfoort en hoofd van het behandelprogramma voor kinderen van 6 tot 12 jaar. “We zien veel kinderen met emotieregulatieproblemen – het kind is erg angstig, somber of heeft veel boze buien – en gedragsproblemen. Ouders maken zich zorgen en lopen vast in de opvoeding. Meestal komen ouders en kind de eerste keer samen naar het intakegesprek. We beginnen het gesprek met z’n [...]

groeien en ontwikkelen

De professionals van Fornhese doen niet anders! Dat is goed en nodig. Met trots presenteren we onze nieuwste uitgave van het project 'onze verhalen'.  Deze uitgave staat geheel in het teken van onze ontwikkelingen in de jeug-ggz: Fornhese. Werkten we vóór 2015 vooral vanuit onze eigen denkkaders, dit boekje laat een nieuwe fase zien waarin we met elkaar en anderen werken, leren en soms zoeken. Natuurlijk zijn er in de ontwikkeling van de jeugd-ggz moeilijkheden te overwinnen. Nieuwe verhoudingen, administratieve uitdagingen, het vinden van nieuwe collega’s en het rondkrijgen [...]

Maatjes Eric & Arnold: “Als iemand zijn best doet, wil ik dat ook doen”

Eric en Arnold maakten kennis met elkaar in oktober 2018. Hoewel de eerste ontmoeting niet langer duurde dan een kop koffie, werd al snel duidelijk dat er een echte match was tussen de twee maatjes. Kort na de kennismaking spraken ze weer af om een stevige wandeling te maken. Een mooie vriendschap tussen beiden bloeide langzaam op. Zo zette Arnold zelfs een Facebookactie op om de inboedel voor de nieuwe woonplek van Eric bij elkaar te verzamelen. Het overkoepelende doel van het maatjesproject is om cliënten uit hun sociale [...]

Op zoek naar de ervaring en raad van cliënten

Clienten worden steeds vaker in hun eigen omgeving behandeld. Daardoor is het lastig om hen te ontmoeten, te raadplegen en te betrekken bij ontwikkelingen van GGz Centraal. Om die reden is een online cliëntenpanel ontwikkeld. Arjan de Valk, marketeer, Jolien de Fijter, ondersteuner van de cliëntenraad en Yvonne van Wilgenburg, lid van de cliëntenraad, over dit in Nederland unieke initiatief. ‘De centrale cliëntenraad kwam met het idee: zet een digitaal panel in om meer inzicht te krijgen in de ervaringen, ideeën en adviezen van onze cliënten’, vertelt Jolien. ‘Door [...]