Onze verhalen

Je bent hier:Home/Onze verhalen

(h)erkenning van angst- en dwangklachten door Corona

Welk effecten merkt Henny Visser van alle Coronamaatregelen op haar cliënten? We vroegen het haar. De reacties zijn eigenlijk heel divers. Sommige mensen voelen zich veel beter. Anderen veel slechter en sommigen raken zelfs in crisis. Sommige cliënten met smetvrees noemen dat ze in de Coronatijd een soort gerechtigheid ervaren. Dat wil zeggen dat nu eindelijk de mensen om hen heen eens ervaren hoe het is om bang te zijn voor een onzichtbaar gevaar. En hoe het is om in alle aspecten van het leven rekening te moeten houden [...]

Zelfbeschadiging als primaire focus!

Binnen HYPE vinden wij onderzoek erg belangrijk. HYPE staat voor Helping Young People Early. Het is een programma voor vroege interventie voor borderline persoonlijkheidsproblematiek. Er lopen op dit moment dan ook twee wetenschappelijke onderzoeken. Deze twee onderzoeken vinden plaats onder leiding van dr. Christel Hessels (GGz Centraal), dr. Odilia Laceulle en prof. dr. Marcel van Aken (Universiteit Utrecht). Graag laten we Anouk Aleva, GZ-psycholoog en promovenda, en Tessa van den Berg, promovenda ‘PRIMARY studie’, aan het woord over deze onderzoeken. Om welke onderzoeken gaat het dan? Anouk: “De twee [...]

ICT timmert aan de weg

Digitaal werken. Wie had een paar maanden geleden gedacht dat het zo’n vlucht zou nemen? Waren we net allemaal gewend aan de meest basale functies van office 365, zoals sharepoint, ontstaat er opeens een wereldwijde crisis die alles op zijn kop zet. Deze crisis vraagt het uiterste van iedereen. Niet alleen van onze zorgmedewerkers en ondersteunende diensten. ICT stond opeens voor een grote technische uitdaging. ‘Hoe krijgen we het binnen GGz Centraal voor elkaar dat we onze primaire taak - cliënten behandelen - zo optimaal mogelijk door kunnen laten [...]

tips tegen de ‘corona blues’

Dit coronatijdperk kan gevoelens van angst en somberheid geven. Onze cliëntenraad uit de Gooi & Vechtstreek dacht erover na hoe je dit kunt tegengaan. Zij vroegen collega's in korte filmpjes praktische tips te geven. 'Psychiatrische cliënten zijn vaak alleen en hebben niet altijd een baan. Door het alleen thuis zitten, zo merken wij als cliëntenraad, blijkt het moeilijk om een zinvol leven te leiden. Gevoelens van angst komen boven drijven. Of je neigt in je bed te blijven liggen. Zorgverleners besteden hieraan aandacht in de behandeling. Het leek ons [...]

Welk effect lijkt Corona te hebben op mensen met autisme?

We gaan alweer de vijfde week in waarin de eerste maatregelen rondom het indammen van Corona werden afgekondigd. Corona heeft uiteraard effect op iedereen. Maar wat zijn eigenlijk de effecten van de maatregelen op mensen met een autismespectrum stoornis? Aan het woord is Yvette Roke, psychiater bij ons expertise centrum Emerhese. Een behandelcentrum voor mensen met autismespectrumstoornissen. Welk effecten merk jij rond de maatregelen op mensen met autisme? “Alle maatregelen rond Corona zorgen eigenlijk bij hen voor minder sociale regels of momenten. En ook voor minder prikkels, omdat het [...]

16 maart 2020: De dag dat alles anders werd in de zorg

Half maart stond in de updatemail van GGz Centraal over Corona het bericht dat we ons erop moesten voorbereiden om zoveel mogelijk thuis te werken. Zowel de collega’s van de ondersteunende diensten als alle behandelaren hebben massaal aan die oproep gehoor gegeven. In gesprek met Matthijs Jantzen, onze projectleider e-health en cliëntportaal. "We konden met redelijk vertrouwen deze oproep doen. We hebben immers een stabiel en professioneel ICT netwerk dat gemakkelijk vanaf huis te benaderen is. En op ons netwerk hebben we talloze applicaties om online samen te werken. [...]

Weekend: wat heeft Corona hierin veranderd?

Zaterdag 21 maart. Je mag het in deze tijd geen gewone zaterdag meer noemen. Weekend, eigenlijk…. Maar Corona gooit roet in het eten. Het crisisteam van GGz Centraal overlegt iedere ochtend met elkaar.  Ook in het weekend. Vandaag logt iedereen in vanuit thuis. Om te beeldbellen met elkaar. Hoe zou de gewone zaterdag er hebben uitgezien van Albert van Esterik. Voorzitter van de raad van bestuur…? Is hij eigenlijk bang voor het Coronavirus? Hoe kijkt hij terug op de afgelopen dagen? Wat valt hem op binnen de organisatie? Is [...]

Ouderenpsychiatrie: PIMM houdt de mantelzorger overeind

Liefde en geduld. Nergens zomaar heen kunnen. Niets kunnen plannen. Een kleinere wereld. Plotseling ben je mantelzorger van een oudere naaste met een psychiatrische aandoening. De impact van de ziekte van je partner, vader, moeder, opa of oma heeft een enorme invloed op jou en je dagelijks leven. Hoe kan de ggz-hulpverlener de mantelzorger van zijn cliënt helpen overeind te blijven? GGZ-agoog/sociotherapeut Levine van Zuijdam en ambulant psychiatrisch verpleegkundige Wilma van Dijke weten waarmee. Met PIMM! Niet de cliënt maar de mantelzorger zelf staat centraal PIMM staat voor Pakket [...]

Europese collega’s onder de indruk van onze psychiatrie

Ze werden er stil van. De Europese collega’s van de ‘UEMS’ die eind oktober te gast waren op Veldwijk. Indrukwekkend, vonden zij de Nederlandse visie op psychiatrie en op de toekomst van het vak. En hoe de opleiding tot psychiater hier vorm krijgt. Ook de openheid, gastvrijheid en trots van onze collega’s in Ermelo hebben indruk gemaakt. Het doel van de UEMS is de medische opleidingen in Europa meer op elkaar afstemmen. Dit is noodzakelijk omdat er vrij handelsverkeer is tussen de lidstaten. Harold van Megen - onze opleider [...]

Een nieuwe focus op innovatie in de toekomstige zorg voor jonge mensen

Hoe ziet de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg eruit? Hoe vernieuwen wij onze kennis, onze inzichten? Hoe blijven wij ons ontwikkelen zodat we in de toekomst de zorg kunnen blijven bieden die aansluit bij wat de maatschappij van ons vraagt? Christel Hessels is niet alleen P-opleider bij GGz Centraal, maar ook een gedreven onderzoeker én leidinggevende van een innovatief team HYPE (Helping Young People Early). Wij geven haar graag het woord over haar visie op zorg voor jongeren met kenmerken van borderline. Inspirerend en talent De afgelopen vijf jaar [...]

Internationale aandacht voor leefstijl

Jeroen Deenik promoveerde in 2019 op zijn onderzoek naar het verbeteren van leefstijl. Dit richtte zich op de gezondheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. En dan met name op cliënten die in behandeling zijn in een kliniek. Jeroen vertelt er graag over. Bijvoorbeeld op congressen in binnen- en buitenland, waar hij veel positieve reacties krijgt. Wat levert dat presenteren op? Jeroen: ‘Ik vind echt dat leefstijl beter kan en moet binnen de ggz. Daar maak ik me hard voor, dus praat en discussieer ik er graag over. [...]

Mind-atlas: wegwijzer voor cliënt en mantelzorger

Begin 2019 heeft onze collega Susanne Schuur binnen GGz Centraal de ‘Mind-atlas’ geïntroduceerd. Een interactieve kaart en hulpmiddel voor cliënten en naasten in hun zoektocht naar zowel landelijke als regionale organisaties die met de geestelijke gezondheid (ggz) te maken hebben. Je kunt hierbij denken aan belangenorganisaties, medezeggenschapsorganen, zelfregie- en herstelcentra, lotgenotenorganisaties, etc. Aan het woord is Susanne Schuur, projectleider en aanjager van de Mind-atlas. Haar naam komt binnen onze organisatie al snel naar boven als het over het betrekken van naasten gaat. Susanne heeft er mede voor gezorgd dat Kastanjehof [...]