window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-37973866-1');

Onze verhalen

Stoppen met Risperidon heeft belangrijke gezondheidseffecten bij kinderen met gedragsproblemen

Risperidon wordt geregeld off-label* gegeven als medicijn aan kinderen en adolescenten om verstorend gedrag, ADHD of stemmingsproblemen te verminderen. Onze GGz Centraal collega’s Wieske Overbeek en Yvette Roke hebben in samenwerking met academische ziekenhuizen en andere ggz-instellingen onderzocht wat het effect is van langdurig gebruik van risperidon. Wat is Risperidon? Risperidon is een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven om gedragsproblemen - zoals agressie of irritatie - bij kinderen te behandelen. Dit gebeurt vaak voor een langere periode dan oorspronkelijk geadviseerd is. In het onderzoek hebben Wieske en Yvette gekeken [...]

Als je één fout maakt, kun je er net zo goed 5 maken

Inge Scheper is in maart 2024 gepromoveerd op haar proefschrift: ‘Never make the first mistake!’. Inge, die bij GGz Centraal werkzaam is als klinisch neuropsycholoog, heeft onderzoek gedaan naar de invloed van het aantal fouten tijdens het leren op geheugenprestatie. En daarmee heeft ze aangetoond dat na de eerste fout, ondanks andere verwachtingen, het aantal extra fouten dat je maakt tijdens leren geen invloed heeft op je geheugenprestatie. Leren is complex Leren is een ontzettend belangrijke vaardigheid. Om elke dag te functioneren moeten we ons eigen gedrag kunnen beoordelen [...]

Geloof is voor iedereen anders en wordt beïnvloed door onze gemoedstoestand

Bart van den Brink, psychiater bij de crisisdienst/IHT heeft tijdens zijn promotieonderzoek de complexiteit en dynamiek van spiritualiteit en religie in relatie tot suïcidaliteit onderzocht. In verschillende onderzoeken heeft hij gekeken naar welke aspecten van geloof mensen beschermen tegen, of juist kwetsbaar maken voor, depressie en suïcidale gedachten. Bart: “Geloof ziet er voor iedereen anders uit, maar hoe zit dit nu precies?". We zetten in dit artikel drie van zijn studies op een rij. Welke aspecten van religiositeit en spiritualiteit hangen samen met suïcidaliteit? In het eerste onderzoek heeft [...]

De juiste voeding in de klinische ggz

Voeding speelt een belangrijke rol in de lichamelijke en psychische gezondheidsachterstand van mensen met een psychiatrische aandoening. Mariette Houwert-Zuidema, diëtist in opleiding bij GGz Centraal, heeft onderzoek gedaan naar de voedingsinname en het eetgedrag van mensen met een psychiatrische aandoening die klinische zorg ontvangen. Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar voeding bij mensen met een psychiatrische aandoening die ambulante zorg ontvangen, is dit voor mensen die klinische zorg ontvangen niet het geval. Daarom heeft Mariette willen onderzoeken hoe het voedingspatroon van cliënten in de klinische zorg eruitziet. Data [...]

Leefstijl heeft direct effect op meerdere gezondheidsuitkomsten

Dat gezondheid belangrijk is, daarvan zijn wij allemaal overtuigd. Maar hoe een verandering in leefstijl precies van invloed is op verschillende gezondheidsuitkomsten is nog vrij onduidelijk. Psychiater in opleiding en onderzoeker Lydia Pieters heeft er onderzoek naar gedaan door middel van een netwerkanalyse. Multidisciplinaire leefstijlinterventie & Ernstige Psychiatrische Aandoeningen Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) hebben een lagere leeftijdsverwachting vergeleken met mensen zonder deze aandoeningen. Dit is grotendeels verklaarbaar doordat zij een slechte cardiometabole gezondheid hebben. Dat wil zeggen: ze hebben meer last van hart- en vaatziektes, suikerziekte, obesitas [...]

Verbetering van inzicht kan gunstig zijn voor het beloop van ernst van dwangklachten

Ongeveer de helft van de cliënten met een Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS) of een dwangstoornis heeft te weinig baat bij het huidige therapie aanbod, namelijk Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en/of farmacotherapie. Daarmee lopen zij het risico van vroegtijdig stoppen met de behandeling. Onderzoek wijst uit dat het leggen van de nadruk op het inzicht in dwanggedachten wellicht een oplossing biedt. Nadja Wolf, promovenda en psychiater in opleiding bij GGz Centraal, doet onderzoek naar hoe de behandeling van OCS kan worden verbeterd. In haar laatste publicatie in ‘Frontiers in Psychiatry’ kijkt [...]

PRIMARY: een app-interventie voor jongeren die zichzelf beschadigen

Jongeren die zichzelf beschadigen al helpen terwijl ze nog op de wachtlijst staan, dat is wat de PRIMARY-studie voor ogen heeft. In deze studie onderzoeken Anouk Aleva en haar collega’s of een laagdrempelige app-interventie deze jongeren inzicht kan geven in hun emoties en zelfbeschadiging kan verminderen. Dit met de hoop uiteindelijk al eerder effectieve hulp aan te kunnen bieden in een zorglandschap waar wachttijden voor jongeren lang zijn en druk voor behandelaren hoog is. Zelfbeschadiging in de literatuur Zelfbeschadiging refereert naar het bewust schaden van jezelf. Denk bijvoorbeeld aan [...]

De Stress Autism Mate app: een best practice voor digitalisering van zorg

In een tijdperk waarin technologie elke hoek van ons bestaan doordringt, ondergaat de zorgsector een transformatie die de belofte draagt van een gezondere toekomst. Van virtuele consulten tot slimme medische apparaten, digitalisering heeft niet alleen de manier waarop we naar gezondheidszorg kijken veranderd, maar heeft ook de potentie om de kwaliteit van leven te verbeteren. Zo ook de SAM app, die ontwikkeld is voor én door de doelgroep. In dit artikel gaat Coen Zeeman, Young Executive bij Boer en Croon, in gesprek met Yvette Roke, psychiater bij GGz Centraal, [...]

Onderzoek naar meetinstrumenten is te vaak een ondergeschoven kindje

Als alles je maar blijft overkomen zonder dat daar een touw aan vast te knopen is - waarom mensen je zo behandelen, waarom je zelf nou zo doet – dan maakt dat het leven een stuk zwaarder. In de behandeling probeert Jaap Segaar, klinisch psycholoog, mensen te helpen hun vermogen om eigen gedrag te evalueren en na te denken over het verbeteren van handelingen (reflectief vermogen). Daardoor kunnen ze het leven weer beter aan. Wat hem interesseert is of een beter vermogen om te reflecteren leidt tot betere [...]

Prototype ‘Lifestyle Challenge’ opgeleverd

In samenspraak met jongeren en zorgprofessionals hebben GGz Centraal en 8D Games een prototype ontwikkeld voor de ‘Lifestyle Challenge’. Een interactief spel dat jongeren met psychiatrische problematiek ondersteunt bij het aanleren en behouden van een gezonde leefstijl. “De resultaten uit het co-creatieproces zijn veelbelovend”, aldus Bianca Braakhuis, onze programmamanager Leefstijl: “Met leefstijlverandering moet je samen aan de slag. Je kunt het als zorgprofessional niet van bovenaf opleggen. In die zin is het samen ontwerpen van dit spel een belangrijke stap in de goede richting. Het zet jongeren en professionals [...]

‘Als regieverpleegkundige kan ik me nog verder ontwikkelen’

Ik las laatst een artikel over jezelf ontwikkelen. Doorzettingsvermogen, dat is vooral een belangrijke. En de truc om een echte doorzetten te worden? Ouder worden. Zelf hou ik ervan om me te ontwikkelen, heb nieuwe uitdagingen nodig. Die kreeg ik door te gaan werken als regieverpleegkundige. Een compleet nieuwe rol binnen GGz Centraal. En dus is niet alleen de functie zélf een mooie uitdaging, maar ook hoe je die op de afdeling neer zet. Ontwikkelen tot regieverpleegkundige De afgelopen jaren heb ik me door heel wat opleidingen geworsteld. Na de [...]

Heeft het zin? De rol van zingeving bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis

Voor veel mensen is het leven zinvol. Dit draagt bij aan hun welzijn. Mentale stoornissen belemmeren mensen hier vaak bij. Zo ervaren mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaak een tekort aan betekenis, doelgerichtheid en sturing in hun leven. Angelien Steen is psychiater bij ons centrum voor psychotherapie (CVP) binnen de Zwaluw & Enk en behandelt hier veel jongeren met een persoonlijkheidsstoornis. Ook is zij onderzoeker bij GGz Centraal. In haar werk als psychiater ziet zij dat een deel van de patiënten die binnen de Zwaluw & Enk in behandeling komen [...]

Ga naar de bovenkant