De Rembrandthof is het centrum voor ambulante en klinische behandeling van volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek.

De meeste behandelingen zijn ambulant: de patiënt komt hiervoor met enige regelmaat naar de Rembrandthof. Als ambulante behandeling onvoldoende helpt, is deeltijdbehandeling mogelijk. U komt dan 1 of 2 dagen per week naar de Rembrandthof om in een groep de behandeling te volgen. Een klinische opname vindt alleen plaats als het niet anders kan en intensieve behandeling gewenst is.

zorgprogramma’s voor volwassenen: 

Het zorgprogramma 24 -uurs acute psychiatrie omvat zowel ambulante als klinische zorg voor mensen die ten gevolge van psychiatrische problemen in een crisissituatie zitten.

Onderdelen van dit programma:

Dit zorgprogramma is bedoeld voor van mensen die ten gevolge van een persoonlijkheidsstoornis telkens vastlopen in relatie(s), werk en/of studie. De behandeling  bestaat uit psychotherapie (tenzij dit niet kan), liefst in combinatie met vaktherapie (dramatherapie, beeldende therapie, creatieve therapie). De ervaring wijst uit dat groepstherapie het beste werkt bij persoonlijkheidsproblematiek. Daarom bieden wij de behandelingen zoveel mogelijk in een groep aan.

Het zorgprogramma psychotische stoornissen biedt behandeling aan patiënten met een psychotische of aanverwante stoornis, bijvoorbeeld schizofrenie of een waanstoornis. Vaak is er ook sprake van problemen met werk, wonen, geld of het onderhouden van relaties. De behandeling kan bestaan uit (een combinatie van) medicatie, voorlichting, begeleidings- en behandelingsgesprekken, verpleegkundige zorg en begeleiding, therapieën, cursussen of trainingen en familievoorlichting. Als volledig herstel niet mogelijk is dan zal de behandeling gericht zijn op vermindering van de psychose en de maatschappelijke problemen. En op het leren leven met een psychiatrische aandoening.

In dit zorgprogramma behandelen wij patiënten met een stemmings- of angststoornis. We besteden aandacht aan de diverse factoren die de ziekte kunnen beïnvloeden en omgekeerd. Hierbij gaat het dan om biologische, sociale en psychologische factoren. Je kunt hierbij denken aan factoren die te maken hebben met gezin, arbeid, lichamelijke ziekten en persoonlijkheidskenmerken.

Voor mensen met een eetstoornis is hulp vragen een grote stap. Juist vroegtijdige onderkenning en behandeling zijn belangrijk. Het vergt veel doorzettingsvermogen om de eetstoornis aan te pakken. Ons therapieaanbod – geboden door een multidisciplinair team met specifieke deskundigheid en ervaring – past zich aan aan de fase waarin de cliënt zich bevindt. Binnen de Rembrandthof behandelen we mensen met Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, Binge Eating Disorder en Obesitas.

De behandeling van psychische problematiek van mensen van 18 – 25 jaar kent een eigen dynamiek. Er zijn raakvlakken met de kinder- en jeugdpsychiatrie én met de volwassenenpsychiatrie. Bij de Rembrandthof worden jongvolwassenen behandeld met (onder andere) problemen op gebied van stemming en angst, identiteit, emotieregulatie.

behandeling ouderen

De meeste behandelingen zijn ambulant: de patiënt komt hiervoor met enige regelmaat naar de Rembrandthof. Is dit niet mogelijk, dan bezoekt een behandelaar de patiënt thuis. Als ambulante behandeling onvoldoende  helpt, is deeltijdbehandeling mogelijk. U komt dan 1 of 2 dagen per week naar de Rembrandthof om in een groep de behandeling te volgen.  Een klinische opname is bedoeld voor nadere diagnostiek en intensieve behandeling.

zorgprogramma’s voor ouderen

U start bij het programma onderzoek & advies. Hier bepalen we de aard en de ernst van uw problematiek.

Gerontopsychiatrie houdt zich bezig met psychische stoornissen die op latere leeftijd kunnen optreden. Zoals angststoornissen, depressie en/of gedragsstoornissen. Naast de psychische klachten is ook vaak sprake van (lichamelijke) ouderdomsklachten. Dit maakt het stellen van de diagnose en de behandeling complex.

In het programma psychogeriatrie gaat het om diagnostiek, behandeling en zorg voor mensen met dementie.

meer informatie

In de regio Gooi en Vechtstreek werken  drie regioteams voor FACT en ouderenpsychiatrie.

Lees meer over FACT

De Rembrandthof ligt ongeveer 10 minuten lopen van het NS-station Hilversum. Omdat er bij de Rembrandthof weinig parkeerplaatsen zijn, raden wij u aan met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. Mocht u toch liever met de auto komen, dan kunt u op het parkeerterrein aan de voorkant van de Rembrandthof betaald te parkeren. U  betaalt dan wel 1 euro  per keer. Als hier geen plaats is kunt u gebruik maken van parkeergarage Gooiland.

bezoektijden kliniek A (gesloten kliniek)
maandag tot en met vrijdag:

 • 16.00-17.00 uur
 • 19.00-20.00 uur

zaterdag, zondag en erkende feestdagen:

 • 10.30-11.30 uur
 • 13.30-14.30 uur
 • 16.00-17.00 uur
 • 19.00-20.00 uur

bezoektijden kliniek F (open kliniek)
maandag tot en met vrijdag:

 • 19.00-20.00 uur

zaterdag, zondag en erkende feestdagen:

 • 10.30-11.30 uur
 • 13.30-14.30 uur
 • 19.00-20.00 uur

bezoektijden kliniek B (gesloten kliniek)
maandag tot en met vrijdag:

 • 16.00-17.00 uur
 • 1900-20.30 uur

zaterdag, zondag en erkende feestdagen:

 • 10.30-12.30 uur
 • 13.30-17.00 uur
 • 19.00-20.30 uur

bezoektijden kliniek C (open kliniek)
maandag tot en met vrijdag:

 • 19.00-20.00 uur

zaterdag, zondag en erkende feestdagen:

 • 10.30-11.30 uur
 • 13.30-14.30 uur
 • 19.00-20.00 uur

contactgegevens

Laan van de Heelmeesters 2
1211 MS Hilversum
Postbus 219
1200 AE Hilversum
Telefoon 035 6557555
Fax 035 6557500

folders