Heb jij regelmatig last van heftige en sterk wisselende emoties? Kom je vaak in conflict met mensen en is dat problematisch in vriendschappen en relaties? Of vind je het juist heel moeilijk om voor jezelf opkomen?

Dan zou er bij jou sprake kunnen zijn van kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis. GGz Centraal heeft een speciaal zorgprogramma voor jongeren  met dergelijke klachten: ‘HYPE’. HYPE staat voor ‘Helping Young People Early’.

Voor wie?
Ben jij tussen 12 en 25 jaar jaar en heb je moeite in de omgang met jezelf en met anderen? Of heb je wel eens gehoord dat je kenmerken hebt van een borderline persoonlijkheidsstoornis? Dan biedt HYPE misschien wel een goede behandeling voor jou.

Wat is HYPE?
HYPE is een individuele behandeling die bestaat uit psychotherapie, in combinatie met bijvoorbeeld gezinsgesprekken en gesprekken die praktische ondersteuning bieden bij school of werk of andere voor jou belangrijke zaken. Ook gesprekken bij een crisissituatie behoren tot de mogelijkheden.

Aanmelden
Als je hulp nodig hebt van HYPE, dan kan een huisarts of behandelaar – wij noemen dat een verwijzer –  van een ander instelling je aanmelden voor HYPE.
Ben je ouder dan 18 jaar?
Dan kan de verwijzer je aanmelden bij ons HYPE-team door te bellen naar aanmeldnummer: 033-4609500
Ben je jonger dan 18 jaar?
Dan kan de verwijzer je aanmelden bij Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie, via door te bellen naar aanmeldnummer: 088-1340400

Waar kun je ons vinden?
Westsingel 41
3811 BB Amersfoort
Postbus 513
3800 AM Amersfoort
Telefoon 033 4603500

ons team

eerste gesprek (intake)
Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een eerste gesprek. Met een behandelaar die gespecialiseerd is in de behandeling van jongeren en jongvolwassenen met deze problemen. Tijdens het gesprek hebben we het over je gedrag, je gedachten en je gevoelens. Wij bespreken niet alleen hoe het nu met je gaat. We kijken ook naar de belangrijke zaken die een rol hebben gespeeld in je ontwikkeling. Daarom betrekken we ook graag ouders en andere belangrijke mensen bij de behandeling.

Onderzoek: wat is er aan de hand met mij? (diagnostiek)
Op basis van het eerste gesprek spreken we samen een ‘diagnostiek’traject af. Dit bestaat uit:

 • een vragenlijstonderzoek
 • een gesprek over je ontwikkeling tot nu toe
 • een ‘diagnostisch’ interview met een psychiater of klinisch psycholoog
 • een gezinsonderzoek
 • een gesprek over hoe het in je dagelijkse leven gaat

Soms doen we nog aanvullend psychologisch onderzoek. Zoals: een intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek (onderzoek naar de hersenen)  en/of persoonlijkheidsonderzoek. Na de ‘diagnostiek’fase bespreken we met jou en je naasten wat er volgens ons aan de hand is. En welke behandeling het best bij jou past.  HYPE is daarbij een van de mogelijkheden.

We bieden ook de mogelijkheid om al deze onderdelen van een diagnostiektraject op één dag te doen binnen de ‘diagnostiekdagen transitiepsychiatrie’. Hierbij heb jij en je gezin gedurende de dag diverse onderzoeken.

de behandeling
HYPE  is een individuele behandeling die bestaat uit psychotherapie, in combinatie met bijvoorbeeld gezinsgesprekken. En gesprekken gericht op praktische ondersteuning bij school of werk of andere voor jou belangrijke zaken. Of gesprekken bij een crisissituatie.
Uit onderzoek blijkt dat deze behandeling goede resultaten geeft.

De behandeling start zodra duidelijk is wat precies jouw klachten zijn en hoe we je het beste kunnen helpen. Omdat jouw klachten en behandeling ook van invloed zijn op het leven je naasten, betrekken we hen graag. Uiteraard altijd in overleg.

In je behandelplan staat beschreven:

 • wat je diagnose is
 • met welke doelen je aan de slag wilt
 • en welke behandelaren (o.a. je regiebehandelaar) betrokken zijn

Naast het feit dat je een vaste psychotherapeut hebt, is er meestal ook een gezinstherapeut en een psychosociaal behandelaar bij de behandeling betrokken. Je hebt ook altijd een kennismakingsgesprek met onze psychiater. In je behandelplan beschrijf je de afspraken die je samen met je behandelaren maakt.

Het doel van de behandeling is dat je je problemen beter begrijpt. Dat je patronen onderzoekt in je relatie met anderen. En dat je oefent met nieuwe, helpende of gezonde patronen. Bij de start stel je doelen op die voor jou belangrijk zijn. En die jij in de behandeling wilt bereiken. Deze behandeldoelen nemen we op in je behandelplan en in je dossier.

We evalueren regelmatig. Ook je vaste behandelaar en – als dat kan – je naasten zijn daarbij. Dan kijken we of we de behandeldoelen moeten bijstellen.

Bij Hype maken we gebruik van ons online cliëntportaal Karify. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op Karify in vogelvlucht.

In dit cliëntportaal vind je belangrijke informatie en opdrachten waarmee je kunt voorbereiden op je behandeling. Tijdens je behandeling kun je ook beveiligd mailen met je behandelaar.

Hebt u vragen over de behandeling van jong volwassenen met borderline?
Er is iedere dag één van onze collega’s beschikbaar voor vragen.
U kunt op werkdagen bellen naar onze locatie aan de Westsingel 41 in Amersfoort: telefoon 033 4603500.
Als u aangeeft dat het om HYPE gaat, verbindt onze receptionist u door naar een van onze collega’s.

Wilt u meer weten over de aanmeldprocdeure?
> meer informatie over de aanmeldprocedure

Wij bieden consultatie voor professionals om mee te denken in de behandeling van jonge mensen met kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis. We bieden de mogelijkheid voor alle zorgprofessionals (zowel interne als extern) voor consultatie op verschillende manieren:

 • dagelijks is er een van onze psychosociaal behandelaren telefonisch bereikbaar om mee te denken, telefoon 033 4603500
 • Daarnaast we hebben een methodiek ontwikkeld waarin een behandelaar of behandelteam in het HYPE-team kan langskomen (of kan inbellen via Skype). Op basis van de principes van HYPE denken wij dan mee over de patiënt, de relatie tussen patiënt en behandelaar/behandelteam en de mogelijkheden voor verdere interventie

Voor informatie of een afspraak voor consultatie, kunnen zorgprofessionals contact opnemen met Gerda Blom, telefoon 033 4603500.

Vanuit HYPE bieden wij ook second opinions aan. Dit doen we onder andere in de ‘diagnostiekdagen transitiepsychiatrie’. Hierin werken wij nauw samen met de polikliniek persoonlijkheidsstoornissen en het DVI-team.

Op deze diagnostiekdag nodiegen wij een jongere en diens gezin uit. Op de diagnostiekdag doen wij achtereenvolgens

 • een intakegesprek
 • een vragenlijstonderzoek
 • een ontwikkelingsanamnese
 • een klinisch interview bij een klinisch psycholoog of psychiater
 • en een gezinsdiagnostisch onderzoek

Na een pauze – waarin het diagnostiekteam een multidisciplinaire bespreking van deze dag heeft – hebben zij aan het einde van de dag een adviesgesprek. Daarin bespreken wij de uitkomsten van de onderzoeken en geven wij  advies voor eventuele verdere behandeling.
Deze diagnostiekdagen bieden wij maandelijks aan.
Soms kunnen wij een second opinion ook in kortere vorm aanbieden.

informatie
Voor informatie of een aanmelding voor second opinion kunt u contact opnemen met Gerda Blom,  telefoon 033 4603500.

De professionals van HYPE zijn behoorlijk actief. Zij:

 • verzorgen kennisoverdracht op symposia en congressen
 • verzorgen een jaarlijkse studieochtend voor ketenpartners
 • geven scholing aan professionals
 • zijn actief in kenniscentra en richtlijnontwikkeling

Wij bieden geaccrediteerde bij- en nascholing en supervisie voor alle professionals die werken met adolescenten en jong volwassenen met kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij kan het gaan om professionals in de basis- en specialistische-ggz, docenten, medewerkers van wijkteams en de jeugdhulpverlening, POH-ggz, en maatschappelijk werkers.

Onze ambitie is om de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek en een jarenlange ervaring in de specialistische ggz te vertalen naar een laagdrempelig scholingsaanbod dat is afgestemd op vragen van onze deelnemers. Hiermee willen we de kennis over en zorg voor jonge mensen met persoonlijkheidsstoornissen breder verspreiden, zodat in een vroeger stadium van de stoornis passende hulp geboden kan worden.

Wij kunnen de volgende cursussen en trainingen kunnen in-company verzorgen:

 • Zelfbeschadiging op school (voor docenten voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs of universiteit)
  In 2 bijeenkomsten van 3 uur presenteren wij kennis en achtergronden over automutilatie en andere vormen van destructief gedrag. Het doel: de cursisten herkennen individuele psychopathologie sneller. Ook oefenen we vaardigheden om hierover met jongeren in gesprek te zijn. Daarnaast staan we stil bij groepsprocessen die in klassen of groepen kunnen ontstaan. Ook hebben we aandacht voor het omgaan met zorgen van ouders en het maken van afwegingen over wanneer en waarom verdere hulp te zoeken.
 • Borderline bij adolescenten?!
  Lange tijd was er terughoudendheid om een diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis vast te stellen bij jonge mensen. Inmiddels weten we vanuit wetenschappelijk onderzoek dat dit op een betrouwbare manier mogelijk is en het belangrijk is om de passende behandeling te bieden.
  Wat is precies Borderline bij adolescenten? Hoe ontwikkelt deze stoornis zich? Hoe kan de diagnose gesteld worden? En wat zijn passende interventies?
  Naast een introductiecursus van 3 uur is er een verdiepend gedeelte van 4 bijeenkomsten (van elk 3 uur).
 • Training ‘In gesprek zijn over suïcidaliteit’
  Praten met jongeren over de dood en suïcidale gedachten kan levensreddend zijn. Tegelijkertijd is het een onderwerp dat bij iedereen veel teweeg brengt. In deze training presenteren wij kennis en inzichten, oefenen we met rollenspel, is ruimte om ervaringen te bespreken en met nieuw verworven vaardigheden te oefenen. Daarnaast is ook de zorg voor de hulpverlener aandachtspunt. Deze training kunnen wij individueel of per team aanbieden. Als we een teamtraining aanbieden, zullen wij op maat een eventueel follow up moment opnemen.
 • Supervisie
  Je kunt bij ons supervisie aanvragen voor alle professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg in bredere zin. Dit kan zowel individueel als in groepen van maximaal 4 personen. Supervisie kan geaccrediteerd worden aangeboden.

Tarieven
Tarieven bepalen wij altijd in overleg, omdat deze afhankelijk zijn van de vraag en de daarbij passende activiteiten.
Professionals die geïnteresseerd zijn in scholing in ‘HYPE en Cognitieve Analytische Therapie’ kunnen contact opnemen met Anneke Gielen, klinisch psycholoog en trainer en supervisor: a.gielen@ggzcentraal.nl.
Ben je professional en wil je scholing op het gebied van zelfbeschadiging, borderline of samenwerken met jongeren met borderline en hun gezinnen? Neem dan contact op met Desiree Bosman, psychosociaal behandelaar HYPE: d.bosman@ggzcentraal.nl.

 • Op vrijdagochtend 2 oktober 2020 is er weer de jaarlijkse thema-ochtend voor alle professionals werkend met jongeren ‘Zin & Onzin over Borderline bij jongeren’ georganiseerd door het Expertisecentrum voor Vroege Interventie HYPE. Deze themaochtend staat in het teken van Niet alleen Borderline. Klik hier voor meer info en aanmelding.
 • Dinsdag 15 september 2020 organiseren we van 13.00 – 17.00 uur het online symposium ‘Borderline bij jongeren’. Hierin presenteren wij resultaten vanuit het wetenschappelijk onderzoek BPD YOUNG! en de behandeling vanuit Vroege Interventie HYPE. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 • De 2-jarige HYPE-opleiding voor nieuwe teams staat gepland in begin 2021.

Training op maat
Wij kunnen de volgende cursussen en trainingen kunnen in-company verzorgen op aanvraag:

 • Zelfbeschadiging op school (voor docenten voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs of universiteit)
 • Borderline bij adolescenten?!
 • Training ‘In gesprek zijn over suïcidaliteit’

Voor meer informatie zie kopje ‘scholing en training voor professionals’

Binnen HYPE lopen er twee onderzoeksprojecten:

 • BPD YOUNG
 • PRIMARY study

Alle jongeren bij HYPE, maar ook bij een aantal andere behandelprogramma’s van GGz Centraal, vullen vragenlijsten in als ze nog maar net zijn aangemeld. Na een half jaar en na een jaar. Deze ROM-vragenlijsten gebruiken we om niet alleen de problemen beter te begrijpen, maar ook als een hulpmiddel om de voortgang van de behandeling te bespreken.
Daarnaast vragen we alle jongeren (en hun ouders als deze betrokken zijn) toestemming om de gegevens uit deze vragenlijsten anoniem te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

BPD Young
Binnen het onderzoek BPD YOUNG zijn onderzoeksvragen over het sociaal functioneren bij jonge mensen opgenomen. Denk daarbij aan:

 • hoe het zelfbeeld van jongeren samenhangt met heftige gebeurtenissen die ze mee maken
 • hoe kenmerken van borderline samenhangen met seksueel risicogedrag
 • of hoe jongeren met borderline omgaan met social media.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers van GGz Centraal die begeleid worden door dr. C. Hessels (klinisch psycholoog binnen HYPE),  dr. O.M. Laceulle (universitair docent Universiteit Utrecht) en prof. dr. M.A.G. van Aken (hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Universiteit Utrecht).

PRIMARY study
In 2019 hebben we subsidie gekregen van ZonMW voor een tweede onderzoek: de PRIMARY study. Hierbij onderzoeken wij een innovatieve pre-therapie. In deze therapie bieden wij jongeren die zichzelf beschadigen vóór de wachttijd voor intake een korte interventie aan. Deze interventie is gebaseerd op ‘safety planning’. Naast de effectiviteit van deze pretherapie-interventie, willen we hiermee ook onderzoeken of de behandeldoelen in HYPE sneller behaald worden op het moment dat zij deze (app-)interventie voorafgaand aan de behandeling hebben gehad.

Er zijn recent twee promovendi, Anouk Aleva en Tessa van den Berg, gestart op dit onderzoek. Zij worden begeleid door prof. dr. M.A.G. van Aken, dr. O.M. Laceulle en dr. C.J. Hessels.
> Lees hier het interview met Anouk Aleva en Tessa van den Berg over hun onderzoek
> meer informatie

In een interview verwoorden professor Andrew Chanen en Shirley – ervaringsdeskundige – hun gedachten over de diagnose borderline bij adolescenten en wat er nodig is in de behandeling voor deze doelgroep. Hieronder vind je het interview opgedeeld in negen fragmenten.

 • interview 1: introductie interview over borderline persoonlijkheidsstoornis en vroege interventie

Vanaf begin 2019 is het HYPE platform gestart.
Alle jongeren die hun behandeling in HYPE hebben afgerond, krijgen een uitnodiging om zitting te nemen in het HYPE platform. Concreet betekent dit dat wij de jongeren van het HYPE platform regelmatig uitnodigen om mee te denken in zaken die belangrijk zijn in de ontwikkeling van ons programma.
Dit is o.a. gebeurd bij:

 • de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek
  Een aantal deelnemers van het HYPE platfom is lid van de stuurgroep van de PRIMARY STUDY en denkt in alle fases van dit onderzoek mee
 • de sollicitatieprocedure van nieuwe medewerkers
  Jongeren van het HYPE platform hebben samen een adviescommissie in de sollicitatieprocedure gevormd. Dit tot grote tevredenheid bij zowel het PLATFORM, het HYPE team als de sollicitanten zelf
 • een presentatie voor de raad van toezicht van GGz Centraal
  hierin hebben de ongeren van het HYPE platform hun ervaringen met het programma gepresenteerd