Heb jij regelmatig last van heftige en sterk wisselende emoties? Kom je vaak in conflict met mensen en is dat problematisch in vriendschappen en relaties? Of vind je het juist heel moeilijk om voor jezelf opkomen?

Dan zou er bij jou sprake kunnen zijn van kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis. GGz Centraal heeft een speciaal zorgprogramma voor jongeren  met dergelijke klachten: ‘HYPE’. HYPE staat voor ‘Helping Young People Early’.

Informatie voor jongeren

Voor wie?

Ben jij tussen 12 en 25 jaar en heb je moeite in de omgang met jezelf en met anderen? Bijvoorbeeld doordat je emoties plotseling of heftig kunnen wisselen, of dat je merkt dat het moeilijk is om jezelf te zijn in contact met anderen? Dan biedt HYPE misschien wel een goede behandeling voor jou.

Wat is HYPE?

HYPE is een programma dat diagnostiek en behandeling biedt om beter inzicht te krijgen in je problemen. Maar daarnaast kijken wij ook naar jouw talenten en wat jij nodig hebt in jouw leven thuis, op school of werk en je vrije tijd.
HYPE biedt een individuele behandeling die bestaat uit psychotherapie, in combinatie met bijvoorbeeld gezinsgesprekken en gesprekken die praktische ondersteuning bieden bij school of werk of andere voor jou belangrijke zaken. Ook gesprekken bij een crisissituatie behoren tot de mogelijkheden.

Aanmelden

Als je hulp nodig hebt van HYPE, dan kan een huisarts of behandelaar – wij noemen dat een verwijzer –  van een andere instelling je aanmelden voor HYPE.
Informatie over aanmelden voor verwijzers is hieronder te vinden onder het kopje ‘informatie voor verwijzers’.

Eerste gesprek (oriëntatie)
Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een eerste gesprek met twee behandelaren van HYPE om kennis te maken. In dit oriënterende gesprek kun jij een beeld krijgen van wat HYPE doet en bedenken of jij denkt geholpen te kunnen worden door ons. Wij denken met je mee en geven een advies voor vervolg. Dat kan zijn diagnostiek binnen HYPE of advies voor een andere behandeling. We vragen de verwijzer om het laatste deel van het gesprek online aan te sluiten, zodat we direct afspraken kunnen maken.

Vervolg (intake)
Na het oriëntatiegesprek volgt er een intake waarin we het hebben over je gedrag, je gedachten en je gevoelens. Wij bespreken niet alleen hoe het nu met je gaat. We kijken ook naar de belangrijke zaken die een rol hebben gespeeld in je ontwikkeling. Daarom betrekken we ook graag ouders en andere belangrijke mensen bij de diagnostiek.

Diagnostiek (onderzoek)
Aansluitend aan de intake plannen we de eerste onderzoeken (diagnostiek). In een periode van 4 weken volgen er verschillende onderzoeken. Voor uitleg kun je hier de afsprakenkaart bekijken. Onderzoek geeft meer duidelijkheid op de vraag ‘wat is er aan de hand met mij?’
Soms doen we nog aanvullend psychologisch onderzoek. Zoals: een intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek of persoonlijkheidsonderzoek. Na de diagnostiekfase bespreken we met jou en je naasten wat er volgens ons aan de hand is. En welke behandeling het best bij jou past. HYPE is daarbij een van de mogelijkheden.
We bieden ook de mogelijkheid om al deze onderdelen van een diagnostiektraject op één dag te doen binnen de ‘diagnostiekdagen transitiepsychiatrie’. Hierbij heb jij en je gezin gedurende de dag diverse onderzoeken.

De behandeling
HYPE is een individuele behandeling die bestaat uit psychotherapie, in combinatie met bijvoorbeeld gezinsgesprekken. En gesprekken gericht op praktische ondersteuning bij school of werk of andere voor jou belangrijke zaken. Of gesprekken bij een crisissituatie.
Uit onderzoek blijkt dat deze behandeling goede resultaten geeft.

De behandeling start wanneer duidelijk is wat precies jouw klachten zijn en hoe we je het beste kunnen helpen. Omdat jouw klachten en behandeling ook van invloed zijn op het leven van je naasten, betrekken we hen graag. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg.

In je behandelplan staat beschreven:

 • wat je diagnose is
 • met welke doelen je aan de slag wilt
 • en welke behandelaren (o.a. je regiebehandelaar) betrokken zijn

Naast het feit dat je een vaste psychotherapeut hebt, is er meestal ook een gezinstherapeut en een psychosociaal behandelaar bij de behandeling betrokken. In je behandelplan staan de afspraken die je samen met je behandelaren maakt.

Het doel van de behandeling is dat je je problemen beter begrijpt. Dat je patronen onderzoekt in je relatie met anderen. En dat je oefent met nieuwe, helpende of gezonde patronen. Bij de start stel je doelen op die voor jou belangrijk zijn. En die jij in de behandeling wilt bereiken. Deze behandeldoelen nemen we op in je behandelplan en in je dossier.

We evalueren regelmatig. Ook je vaste behandelaar en – als dat kan – je naasten zijn daarbij. Dan kijken we of we de behandeldoelen moeten bijstellen.

Bij Hype maken we gebruik van ons online cliëntportaal Karify. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op Karify in vogelvlucht.

In dit cliëntportaal vind je belangrijke informatie en opdrachten waarmee je kunt voorbereiden op je behandeling. Tijdens je behandeling kun je ook beveiligd mailen met je behandelaar.

Ons adres

Westsingel 41
3811 BB Amersfoort
Postbus 513
3800 AM Amersfoort
Telefoon 033 4603500

Laatste nieuws

Ons team

Informatie voor verwijzers

Diagnostiek en behandeling

Heeft u vragen over diagnostiek of de behandeling van jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis?
Of wilt u overleggen over een mogelijke aanmelding? Dan kunt u contact opnemen tijdens ons spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 033-4603500. U kunt ook een e-mail sturen naar: infohype@ggzcentraal.nl.

Aanmelden

U kunt als verwijzer jongeren aanmelden bij HYPE door het verwijsformulier op deze pagina te downloaden en in te vullen of rechtstreeks via Zorgdomein (onder het zorgaanbod ‘persoonlijkheidsstoornissen’).

U kunt jongeren uit heel Nederland aanmelden bij HYPE.
Specifiek voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar uit de gemeenten van de regio Amersfoort (Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Leusden, Woudenberg en Amersfoort) geldt dezelfde aanmelding. Maar dan verloopt deze via aanmelding bij MetMaya. Het is daarom belangrijk om expliciet bij de aanmelding in zorgdomein op te nemen dat het gaat om een verwijzing voor HYPE.

Voor meer informatie over de wachttijden bij MetMaya kunt u contact opnemen met één van de gebiedsteams. Kijk hiervoor op de website van MetMaya.

Meer specifieke informatie

Wij bieden consultatie voor professionals om mee te denken in de behandeling van jonge mensen met kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis. We bieden de mogelijkheid voor alle zorgprofessionals (zowel interne als extern) voor consultatie op verschillende manieren:

 • Voor overleg – of met een vraag om mee te denken – kunnen zorgprofessionals contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00 – 12.00 uur via 033-4603500; of stuur een e-mail naar infohype@ggzcentraal.nl.
 • Daarnaast hebben wij een methodiek ontwikkeld waarin een behandelaar of behandelteam in het HYPE-team kan langskomen (of kan inbellen via beeldbellen). Op basis van de principes van HYPE denken wij dan mee over de patiënt, de relatie tussen patiënt en behandelaar/behandelteam en de mogelijkheden voor verdere interventie
  Kijk om een beeld te krijgen van deze vorm van consultatie deze registratie van ‘hoe werkt consultatie bij HYPE.

Voor informatie of een afspraak voor consultatie, kunnen zorgprofessionals tijdens het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur contact opnemen via 033-4603500; of stuur een e-mail naar infohype@ggzcentraal.nl.

Wij bieden diagnostiek aan voor jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar met vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek.
Na aanmelding krijgt de jongere een uitnodiging voor een oriënterend gesprek dat binnen twee weken na de aanmelding plaatsvindt. In dit gesprek krijgt de jongere een beeld van wat HYPE doet en schatten wij in of diagnostiek bij HYPE passend is. We vragen de verwijzer om het laatste deel van het gesprek online aan te sluiten, om informatie uit te wisselen en afspraken te maken.
Wanneer er een indicatie is voor diagnostiek, besluiten we in overleg met elkaar welke vorm van diagnostiek we inzetten. Dit kan ofwel een regulier diagnostiektraject zijn ofwel een diagnostiekdag.

 • Regulier diagnostiektraject
  In een periode van vier weken volgen er verschillende onderzoeken voor de jongere en diens systeem op multidisciplinaire en integratieve wijze, waarop een advies voor behandeling volgt. Behandeling binnen HYPE is daarbij één van de mogelijkheden.
 • Diagnostiekdag
  We bieden ook de mogelijkheid om al deze onderdelen van een diagnostiektraject op één dag te doen binnen de ‘Diagnostiekdagen Transitiepsychiatrie’. Hierin werken wij nauw samen met de polikliniek persoonlijkheidsstoornissen, stemmings- en angststoornissen en het DVI-team. Op deze diagnostiekdag nodigen wij een jongere en diens gezin uit. Aan het einde van de dag bespreken we de uitkomsten en het advies met de jongere en ouders/naasten.

Deze diagnostiekdagen bieden wij maandelijks aan.

Persoonlijkheidsproblematiek – en specifiek een borderlinepersoonlijkheidsstoornis – komt veelal samen voor met andere psychische of psychiatrische problematiek. Hierdoor kan het complex zijn om het één van het ander te onderscheiden en te begrijpen/vinden wat de kern is. Zeker bij jonge mensen. Dit kan een passend behandeladvies/indicatiestelling bemoeilijken.

Vanuit HYPE bieden wij second opinions aan om hierover mee te denken. Eén van onze specialisten maakt bij een vraag voor second opinion een inschatting van welke informatie er nodig is en of de second opinion tijdens een diagnostiekdag transitiepsychiatrie (zie ‘diagnostiek’ voor toelichting) in gespreide onderzoeksafspraken zal plaatsvinden. We streven ernaar dit altijd in beperkte tijd (maximaal vier weken) af te ronden. Op die manier kunnen jongeren, hun naasten en behandelaar op relatief korte termijn een antwoord op hun vraagstukken krijgen.

Informatie
Voor informatie of een aanmelding voor second opinion kunt u tijdens het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur contact opnemen via 033-4603500; of stuur een e-mail naar infohype@ggzcentraal.nl.

Onze professionals van HYPE zijn behoorlijk actief. Wij:

 • verzorgen kennisoverdracht op symposia en congressen
 • verzorgen een jaarlijkse studieochtend voor ketenpartners
 • geven scholing aan professionals
 • zijn actief in kenniscentra en richtlijnontwikkeling

Wij bieden geaccrediteerde bij- en nascholing en supervisie voor alle professionals die werken met adolescenten en jong volwassenen met kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij kan het gaan om professionals in de basis- en specialistische-ggz, docenten, medewerkers van wijkteams en de jeugdhulpverlening, POH-ggz, en maatschappelijk werkers.

Onze ambitie is om de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek en een jarenlange ervaring in de specialistische ggz te vertalen naar een laagdrempelig scholingsaanbod dat is afgestemd op vragen van onze deelnemers. Hiermee willen we de kennis over en zorg voor jonge mensen met persoonlijkheidsstoornissen breder verspreiden, zodat in een vroeger stadium van de stoornis passende hulp geboden kan worden.

Wij kunnen de volgende cursussen en trainingen kunnen in-company verzorgen:

 • Zelfbeschadiging op school (voor docenten voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs of universiteit)
  In een bijeenkomst van (minimaal) twee uur presenteren wij kennis en achtergronden over automutilatie en andere vormen van destructief gedrag. Het doel: de cursisten herkennen individuele psychopathologie sneller. Ook oefenen we vaardigheden om hierover met jongeren in gesprek te zijn.  Ook hebben we aandacht voor het omgaan met zorgen van ouders en het maken van afwegingen over hoe, wanneer en waarom verdere hulp te zoeken.
 • Borderline bij adolescenten?!
  Lange tijd was er terughoudendheid om een diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis vast te stellen bij jonge mensen. Inmiddels weten we vanuit wetenschappelijk onderzoek dat dit op een betrouwbare manier mogelijk is en het belangrijk is om de passende behandeling te bieden.
  Wat is precies Borderline bij adolescenten? Hoe ontwikkelt deze stoornis zich? Hoe kan de diagnose gesteld worden? En wat zijn passende interventies?
  Naast een introductiecursus van drie uur is er een verdiepend gedeelte van vier bijeenkomsten (van elk drie uur).
 • Training ‘In gesprek zijn over suïcidaliteit’
  Praten met jongeren over de dood en suïcidale gedachten kan levensreddend zijn. Tegelijkertijd is het een onderwerp dat bij iedereen veel teweeg brengt. In deze training presenteren wij kennis en inzichten, oefenen we met rollenspel, is ruimte om ervaringen te bespreken en met nieuw verworven vaardigheden te oefenen. Daarnaast is ook de zorg voor de hulpverlener aandachtspunt. Deze training kunnen wij individueel of per team aanbieden. Als we een teamtraining aanbieden, zullen wij op maat een eventueel follow up moment opnemen.
 • Supervisie
  U kunt bij ons supervisie aanvragen voor alle professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg in bredere zin. Dit kan zowel individueel als in groepen van maximaal vier personen. Supervisie kan geaccrediteerd worden aangeboden.

Tarieven
Tarieven bepalen wij altijd in overleg, omdat deze afhankelijk zijn van de vraag en de daarbij passende activiteiten.
Professionals die geïnteresseerd zijn in scholing in ‘HYPE en Cognitieve Analytische Therapie’ kunnen contact opnemen met Anneke Gielen, klinisch psycholoog en trainer en supervisor: a.gielen@ggzcentraal.nl.

Bent u professional en wilt u scholing op het gebied van zelfbeschadiging, borderline of samenwerken met jongeren met borderline en hun gezinnen? Neem dan contact met ons op tijdens het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur via
033-4603500 of stuur een e-mail naar infohype@ggzcentraal.nl.

Eerdere scholing door HYPE

Training op maat

Wij kunnen de volgende cursussen en trainingen in-company verzorgen op aanvraag:

 • Zelfbeschadiging op school (voor docenten voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs of universiteit)
 • Borderline bij adolescenten?!
 • Training ‘In gesprek zijn over suïcidaliteit’

Voor meer informatie zie kopje ‘scholing en training voor professionals’

HYPE breidt uit!

Na onze TOPGGz erkenning in 2022 groeit het Expertisecentrum Vroege Interventie Helping Young People Early (HYPE). Mede doordat jongeren uit het hele land kunnen worden aangemeld voor o.a. diagnostiek, second opinion en consultatie. Dit geeft allerlei kansen om na te denken over hoe we vroege interventie verder willen ontwikkelen. We zoeken in ieder geval BIG-geregistreerde systeemtherapeuten, een psychiater en professionals die naast behandelinhoudelijk werk als bijvoorbeeld klinisch psycholoog, GZ-psycholoog of verpleegkundig specialist ook een rol als teamleider voor het behandelteam wil vervullen. Daarnaast denken we ook na over nieuwe innovatie en uitbreiding.

Dus ben je klinisch psycholoog, vaktherapeut, verpleegkundig specialist of GZ-psycholoog met een passie voor vroege interventie voor jongeren met persoonlijkheidsproblemen? Neem dan nu contact op om eens kennis te maken.

Binnen HYPE lopen er twee onderzoeksprojecten:

Alle jongeren bij HYPE, maar ook bij een aantal andere behandelprogramma’s van GGz Centraal, vullen vragenlijsten in als ze nog maar net zijn aangemeld. Na een half jaar en na een jaar. Deze ROM-vragenlijsten gebruiken we om niet alleen de problemen beter te begrijpen, maar ook als een hulpmiddel om de voortgang van de behandeling te bespreken.
Daarnaast vragen we alle jongeren (en hun ouders als deze betrokken zijn) toestemming om de gegevens uit deze vragenlijsten anoniem te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

BPD Young
Binnen het onderzoek BPD YOUNG zijn onderzoeksvragen over het sociaal functioneren bij jonge mensen opgenomen. Denk daarbij aan:

 • hoe het zelfbeeld van jongeren samenhangt met heftige gebeurtenissen die ze mee maken
 • hoe kenmerken van borderline samenhangen met seksueel risicogedrag
 • of hoe jongeren met borderline omgaan met social media.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers van GGz Centraal die begeleid worden door dr. C. Hessels (klinisch psycholoog binnen HYPE),  dr. O.M. Laceulle (universitair docent Universiteit Utrecht) en prof. dr. M.A.G. van Aken (hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Universiteit Utrecht).

PRIMARY study
In 2019 hebben we subsidie gekregen van ZonMW voor een tweede onderzoek: de PRIMARY study. Hierbij onderzoeken wij een innovatieve pre-therapie. In deze therapie bieden wij jongeren die zichzelf beschadigen vóór de wachttijd voor intake een korte interventie aan. Deze interventie is gebaseerd op ‘safety planning’. Naast de effectiviteit van deze pretherapie-interventie, willen we hiermee ook onderzoeken of de behandeldoelen in HYPE sneller behaald worden op het moment dat zij deze (app-)interventie voorafgaand aan de behandeling hebben gehad.
> Meer informatie

promotieonderzoek naar dysregulatie bij kinderen en jongeren
Marike Deutz is orthopedagoog en senior onderzoeker bij HYPE. In 2019 promoveerde Marike op haar onderzoek naar dysregulatie bij kinderen en jongeren, waarin ze onder andere liet zien dat dysregulatie in de kindertijd een brede voorspeller is voor persoonlijkheidspathologie in de vroege volwassenheid.
> Meer informatie
 

Films ‘praat erover!’
Jongeren kunnen soms moeite hebben met het praten over wat hen bezig houdt. Daarom hebben we twee films ontwikkeld om te laten zien dat het belangrijk is om er juist wel over te praten. Hij is met name bedoeld voor jongeren zelf, docenten en iedereen die met jongeren te maken heeft.
De films zijn tot stand gekomen in samenwerking met cliënten van HYPE een jongeren van een acteursopleiding.

Interviews met Andrew Chanen
In een interview verwoorden professor Andrew Chanen en Shirley – ervaringsdeskundige – hun gedachten over de diagnose borderline bij adolescenten en wat er nodig is in de behandeling voor deze doelgroep. Hieronder vind je het interview opgedeeld in negen Engelstalige fragmenten.

Vanaf begin 2019 is het HYPE platform gestart.
Alle jongeren die hun behandeling in HYPE hebben afgerond, krijgen een uitnodiging om zitting te nemen in het HYPE platform. Concreet betekent dit dat wij de jongeren van het HYPE platform regelmatig uitnodigen om mee te denken in zaken die belangrijk zijn in de ontwikkeling van ons programma. Dit is o.a. gebeurd bij:

 • de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek
  Een aantal deelnemers van het HYPE platform is lid van de stuurgroep van de PRIMARY STUDY en denkt in alle fases van dit onderzoek mee
 • de sollicitatieprocedure van nieuwe medewerkers
  Jongeren van het HYPE platform vormen samen een adviescommissie in de sollicitatieprocedure. Dit tot grote tevredenheid bij zowel het platform, het HYPE team als de sollicitanten zelf
 • een presentatie voor de raad van toezicht van GGz Centraal
  Hierin hebben de jongeren van het HYPE platform hun ervaringen met het programma gepresenteerd
 • Het ontwikkelen van scholingsmateriaal voor onze trainingen aan professionals.

Met ingang van 2023 geven wij geen nieuwe nieuwsbrieven meer uit.
Hieronder vindt u nog de eerder uitgegeven nieuwsbrieven.

2022
> nieuwsbrief vroege interventie centraal, augustus 2022
> nieuwsbrief vroege interventie centraal, april 2022
2021
> nieuwsbrief vroege interventie centraal, mei 2021
> nieuwsbrief vroege interventie centraal, januari 2021
2020
> nieuwsbrief vroege interventie centraal, juli 2020
nieuwsbrief vroege interventie centraal, mei 2020

In dit register zijn de eisen voor scholing, registratie en herregistratie voor Cognitieve Analytische Therapie (CAT) in Nederland beschreven. Op deze website, beschrijven we: wat CAT inhoudt, hoe de opleiding in CAT eruitziet, de registratie en herregistratie in CAT-NL.
Daarnaast geeft dit register een overzicht van de door CAT-NL erkende cognitieve analytische werkers, CAT practitionors en CAT supervisoren.

CAT is sinds 2016 beschikbaar in Nederland en sinds 2022 opgenomen in de Nederlandse herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen. CAT is in de jaren ’80 ontwikkeld en wordt sindsdien geboden in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw Zeeland, en Scandinavië. Wil je in Nederland als erkend CAT-therapeut werken? Dan kun je je hier registreren in het Nederlands Register van Cognitieve Analytische Therapie.

Meer informatie >

Luister onze podcast over HYPE

Bij GGz Centraal maken wij regelmatig een podcast over de inhoud van ons werk. In deze aflevering legt Christel Hessels uit hoe met HYPE effectieve hulp wordt geboden, vroeg in het beloop van de borderline persoonlijkheidsstoornis. Met een afgebakend traject en over de transitie van jeugdzorg naar volwassenen heen.