Negentig deelnemers logden afgelopen week in voor het online symposium ‘borderline bij jongeren’. De organisatie lag in handen van het expertisecentrum vroege interventie HYPE van GGz Centraal.

Isa Swinkels, stagiaire ontwikkelingspsychologie en Karlijn Nijhof, onderzoeksassistent van het expertisecentrum HYPE, doen verslag van deze middag

Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter dr. Marike Deutz gaf dr. Christel Hessels een introductie over de plaats en het belang van vroege interventie van borderline kenmerken binnen de ggz. En vooral ook buiten de GGZ. Veel jongeren met een kwetsbaarheid voor borderline bereiken de ggz nl. niet. Terwijl ze juist gebaat zijn bij goede vormen van laagdrempelige hulp met korte lijnen naar de ggz.
Dr. Odilia Laceulle stond stil bij de ontwikkeling van psychopathologie en specifiek persoonlijkheidspathologie. Zij benadrukte het belang van kijken naar de interactie tussen individuele factoren en omgevingsfactoren.

Anneke Gielen illustreerde aan de hand van een casus de behandeling binnen HYPE voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Voor jongeren die minimaal drie kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis hebben. Zij illustreerde de meerwaarde van samenwerking in een team waarbij zowel het gezin als de jongere betrokken is. Ze liet ook zien hoe nodig dit is, zeker op momenten van crisis.

Onderzoek

Na een korte pauze werd het programma hervat met presentaties van verschillende onderzoekers uit de onderzoeksgroep BPD YOUNG! Deze groep doet wetenschappelijk onderzoek om de kennis over het psychosociaal functioneren van jongeren met kenmerken van borderline te vergroten.

Opvoedvertrouwen

Marije Smale presenteerde haar onderzoek over de rol van opvoedvertrouwen en ervaren steun van ouders bij jongeren met borderline kenmerken. Ouders van jongeren met borderline kenmerken kunnen een machteloos gevoel ervaren. Dat wil echter niet zeggen dat zij zich minder capabel voelen. Marije benadrukte het belang van aandacht voor het verhaal en de ervaringen van ouders in de behandeling.

In vogelvlucht

Aansluitend werden drie lopende onderzoeken in vogelvlucht besproken:

  •  Marjolein Hof over de samenhang tussen middelengebruik en borderline bij jongeren.
    Er is nog weinig onderzoek gedaan naar dit onderwerp onder jongeren. Marjolein hoopt met dit onderzoek te kunnen bijdragen aan een betere verbinding tussen onderzoek en de klinische praktijk. Ook wil ze zorgen voor meer verbinding tussen de reguliere ggz en de verslavingszorg.
  • Jacobijn Mos over het verband tussen chaos in de thuissituatie en borderline bij jongeren.
    Zij hoopt op deze manier inzicht te krijgen of er een samenhang is tussen chaos en borderline. En wat dit betekent voor behandeling van gezinnen.
  • Linda de Groot over de relatie tussen stressvolle gebeurtenissen en borderline bij jongeren en de invloed van zelfwaardering en steun van ouders.
    Zij illustreerde hoe kennis vanuit het wetenschappelijk onderzoek direct vertaald kan worden naar de klinische praktijk. Concrete aandacht voor stressvolle gebeurtenissen en zelfwaardering kan ervoor zorgen dat klachten beter begrepen worden.

Primary

Het inhoudelijk programma werd afgesloten door Anouk Aleva en Tessa van den Berg. Zij presenteerden hun promotieonderzoek de PRIMARY study. Zij benadrukten het belang binnen de ggz van aandacht voor zelfbeschadiging. Zelfbeschadiging komt relatief veel voor onder jongeren met psychische problematiek.
Ook presenteerden zij de ‘vroege interventie-app PRIMARY’. Met deze app willen zij meer inzicht krijgen in zelfbeschadiging bij jongeren. Ook kijken zij of de PRIMARY-app jongeren kan helpen om meer inzicht te krijgen in hun emoties en coping strategieën.

Dagvoorzitter Marike Deutz sloot het symposium af met bespiegelingen over de thema’s die in deze middag centraal stonden: samenwerken, verbinden en innoveren.

We kijken terug op een geslaagd eerste online symposium vanuit het Expertisecentrum Vroege Interventie HYPE en kijken uit naar een volgende keer!

Meer informatie?

> over HYPE: www.ggzcentraal.nl/hype
> over Primary: www.ggzcentraal.nl/primary