Opgroeien en zelfstandig worden is niet altijd gemakkelijk. Als jongere loop je daarin soms vast. Om je op een laagdrempelige manier snel te helpen, hebben we PRIMARY ontwikkeld. Speciaal bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12-25 jaar.

Soms loop je vast op school, in je werk, in vriendschappen of in zelfstandig worden. Vaak komt dat doordat je het moeilijk vindt met emoties en dagelijkse situaties om te gaan. Sommige jongeren doen dan dingen die schadelijk zijn voor zichzelf. Bijvoorbeeld onregelmatig eten, zich afsluiten voor anderen en/of zichzelf beschadigen. Als je in één van deze dingen vastloopt, is het goed om hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij GGz Centraal.

Op dit moment moet je als je aangemeld bent bij GGz Centraal vaak wachten tot je hulp krijgt.
PRIMARY is een nieuwe en laagdrempelige manier van hulp tijdens het wachten op de intake. Op deze manier kun je direct aan de slag.
PRIMARY staat voor ‘PRe-Intervention Monitoring of Affect and Relationships in Youth’.
Onderzoekers van GGz Centraal en de Universiteit Utrecht onderzoeken of PRIMARY jongeren helpt inzicht te krijgen in waar ze tegenaan lopen.

PRIMARY is een nieuwe laagdrempelige manier voor jongeren om tijdens het wachten op een intake bij GGz Centraal al aan de slag te gaan.

PRIMARY bestaat uit twee onderdelen:

  • vijf keer per dag vul je een aantal vragen in via je telefoon (een online monitor)
  • wekelijks heb je een kort contact met een onderzoeker om jouw antwoorden van die week te bekijken in grafieken (via beeldbellen)

PRIMARY is op dit moment alleen nog beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.
Je ontvangt automatisch een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek:

  • als je tussen de 12 en 25 jaar bent
  • en als je bent aangemeld bij GGz Centraal in de regio Amersfoort

Wil en kun je mee doen aan het onderzoek? Dan bepaalt een loting of je PRIMARY wel/niet gaat gebruiken.
Meer hierover lees je onder het kopje: ‘hoe ziet het onderzoek naar PRIMARY eruit?’

PRIMARY duurt vier weken. Je vult vooraf en achteraf vragenlijsten in. Daarmee geef je ons informatie over veel verschillende dingen. Bijvoorbeeld over je emoties, je stemming en sociale contacten. Zo kunnen we zien óf en wat er in de tijd verandert.

Om te onderzoeken of PRIMARY werkt, is het belangrijk dat er ook een groep is die PRIMARY juist niet gebruikt. Door deze groep te vergelijken met de groep die PRIMARY wel gebruikt, kunnen we zien of PRIMARY echt helpt. Door middel van een loting bepalen wij in welke groep een jongere komt.

Wat onderzoeken wij met PRIMARY?
Allereerst kijken we of PRIMARY jongeren kan helpen meer inzicht te krijgen in emoties en dagelijkse situaties. Daarnaast gebruiken we de informatie die we verzamelen om te kijken hoe emoties samenhangen met bepaalde situaties, sociale contacten en gedrag.

Ben jij tussen de 12 en 25 jaar en aangemeld bij GGz Centraal in de regio Amersfoort? Dan ontvang je een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek. Wanneer jij (en als je jonger bent dan 16 ook je ouder(s)/voogd) het toestemmingsformulier ondertekent, bellen wij jou. De onderzoeker legt dan alles uit. Het is ook de bedoeling dat je online een aantal vragen invult. Op basis van deze antwoorden kijken de onderzoekers of het onderzoek geschikt voor jou is.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, behandelaren van GGz Centraal en het jongerenplatform HYPE hebben samen nagedacht over PRIMARY, om zoveel mogelijk verschillende kennis mee te nemen.

PRIMARY staat vo or ‘Pre-Intervention Monitoring of Affect and Relationships in Youth’. Het gaat hierbij om een wetenschappelijk onderzoek dat is opgezet door HYPE (GGz Centraal) en Universiteit Utrecht met subsidie van ZonMw. Het is een laagdrempelig hulpaanbod voor jongeren (12-25 jaar) die zijn aangemeld bij GGz Centraal in de regio Amersfoort.

Alle in deze leeftijd aangemelde jongeren ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Als zij – en hun ouder(s)/voogd als ze jonger zijn dan 16 jaar –  toestemming geven, nodigen wij hen uit voor een online screening. Aan de hand van een vragenlijst kijken de onderzoekers of PRIMARY de jongere kan helpen.
Alle jongeren die mee willen en kunnen doen vullen vervolgens twee keer vragenlijsten in. Bij de start en bij het einde van de interventie.
Om te onderzoeken of PRIMARY effectief is, verdelen we jongeren in twee groepen door middel van een loting. De eerste groep vult de vragenlijsten in en gebruikt de online monitor. De andere groep vult de vragenlijsten in en gebruikt de online monitor niet.
Omdat we nog onderzoeken of en hoe de online monitor werkt, is deze (nog) niet beschikbaar buiten dit onderzoek.