Heeft u psychische klachten en zoekt u hulp? Dan is de huisarts de eerst aangewezen persoon om met u te kijken wat er aan de hand is en welke hulp het beste bij u past. Woont u op de Veluwe? Dan is de kans groot dat uw huisarts u verwijst naar een van onze locaties in de regio Barneveld, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet of Wezep.

Binnen onze regio werken wij herstelgericht vanuit de visie positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes pijlers. Vanuit die brede kijk op gezondheid, ondersteunen wij u in uw herstelproces. Wilt u meer weten over positieve gezondheid? Dan kunt u het filmpje rechts bekijken.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Informatie voor cliënten

Onze werkwijze

Wij behandelen volwassenen  en ouderen met psychiatrische problemen zo dicht mogelijk bij huis. Onze ambulante teams en poliklinieken hebben goede contacten met sociale wijkteams, thuiszorgorganisaties én huisartsen.

Meestal vindt de behandeling plaats bij een van onze poliklinieken en soms thuis als uw situatie hierom vraagt. Mocht de poliklinische behandeling niet toereikend zijn, dan kunnen wij ‘opschalen’ naar specialistische teams of bijvoorbeeld onze klinieken voor volwassenen of ouderen. Dit laatste proberen wij echter zo lang mogelijk te vermijden. We weten van onze patiënten namelijk dat thuis beter worden de voorkeur heeft en beter werkt.

Welke aandoeningen?

Op de Veluwe behandelen wij onder andere aandoeningen als:

 • angststoornissen
 • autisme spectrum stoornissen
 • bipolaire stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • posttraumatische stress-stoornissen
 • psychotische stoornissen
 • stemmingsstoornissen, waaronder depressie
 • stoornissen die optreden bij het ouder worden
 • verslaving

Wij hebben een behandelafdeling voor volwassenen en voor ouderen. Hieronder vindt u meer informatie.

Onze locaties

Onze regio spreidt zich uit van Veenendaal tot Wezep. Binnen deze afstand bevinden zich meerdere locaties en/of voorzieningen.
Via deze link komt u op de locatiezoeker van onze website. Hier kunt u bijvoorbeeld op plaatsnaam zoeken.

Volwassenenpsychiatrie

Als u verwezen bent door een huisarts, krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek (de intake) met een medewerker van een behandelteam dat werkzaam is in de regio waarin u woont. Als u vervolgens bij ons in behandeling komt, krijgt u een vaste behandelaar die deskundig is op het herstel dat hoort bij het probleem. Eventueel aangevuld door andere experts. Mocht het nodig zijn? Dan regelen wij een vervanger (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte).

Ouderenpsychiatrie

Bent u ouder dan 60 jaar? Dan vindt het eerste gesprek (de intake) en eventuele behandeling plaats in een specialistisch team ouderenpsychiatrie. Ouderen zitten nl. vaak in een levensfase waarin zij meer afhankelijk worden van zorg, omdat ze minder vitaal worden. Bovendien spelen er meestal meer lichamelijke problemen. Dat vraagt speciale kennis van onze behandelaren.

Ambulante behandeling wil zeggen dat wij u vanuit de thuissituatie behandelen. U woont dus gewoon thuis, kunt naar uw werk of school gaan, maar u komt voor behandelgesprekken naar onze polikliniek. Of – als dat echt nodig is – komen wij bij u thuis. Dat laatste pakt ons FACT-team dan meestal op.

Poliklinieken
Wij hebben poliklinieken in Barneveld, in Harderwijk en in Wezep.

FACT-Teams
Heeft u ernstige psychiatrische klachten die ook moeilijkheden opleveren op andere gebieden? Dan krijgt u mogelijk te maken met een van onze FACT-teams. Bijvoorbeeld als u ook problemen ervaart op het gebied van wonen, werken, sociale contacten, financiën, enzovoort. Onze FACT-teams werken zoveel mogelijk samen met uw eigen sociale netwerk. Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in uw eigen omgeving.

We hebben in de regio Veluwe & Veluwe Vallei drie FACT-teams:

 • FACT-team Barneveld/Veenendaal/Nijkerk/Scherpenzeel
 • FACT-team Ermelo/Putten
 • FACT-team Harderwijk/Nunspeet/Elburg/Wezep

Bent u ouder dan 60 jaar? Dan hebben we een aparte polikliniek ouderenpsychiatrie. We hebben drie behandelteams in Barneveld, Ermelo en Wezep.

Wilt u meer weten over ouderenpsychiatrie in onze regio?
Lees dan hier verder >>

Heeft u intensievere behandeling nodig? Dan kan deeltijdbehandeling handig zijn.
Met deeltijdbehandeling komt u een of meer dagdelen per week naar ons voor behandeling. U slaapt verder gewoon thuis. Het is een intensievere vorm van zorg. Deeltijdbehandeling bieden wij aan vanuit Ermelo en Barneveld.

Als uw problematiek te ernstig is om vanuit thuis behandeling te volgen, kunnen wij klinische behandeling aanbieden (zowel voor volwassenen als ouderen).

Klinische behandeling zetten wij zo kort mogelijk in. En we doen dat meestal om een crisis te voorkomen. We hebben op de Veluwe ook klinische afdelingen waar mensen langere tijd kunnen verblijven.

De klinische afdelingen liggen op het terrein van landgoed Veldwijk in Ermelo. In de regio’s Ermelo/Harderwijk en Barneveld hebben we ook ‘beschermende woonvoorzieningen’ en sociowoningen. Meer informatie over wonen, vindt u in een apart kopje hieronder.

Bij onze polikliniek afdeling psychiatrie & verslaving bieden wij poliklinische behandeling aan cliënten met een dubbele diagnose. Dat wil zeggen aan mensen die zowel verslavingsproblemen als psychiatrische problemen hebben.

Omdat een combinatie van die twee factoren ingewikkeld kan zijn, is het vaak nodig om de verslavingsproblemen en de psychiatrische problemen samen aan te pakken binnen een gespecialiseerd team als Psychiatrie & Verslaving.

Ons verzorgingsgebied is Veluwe en Veluwe Vallei, met locaties van Barneveld in het zuiden tot en met Wezep in het noorden.

Heeft u vragen over of problemen met werk, inkomen en/of opleiding? En bent u bij ons in behandeling (geweest)? Dan kunt u meestal terecht bij ons team Arbeid & Begeleiding.

Kijk voor meer informatie op de pagina van Arbeid & Begeleiding.

Dagbesteding is van belang voor uw herstel. Het geeft afleiding en structuur aan de dag en het zorgt ervoor dat u onder de mensen komt. Daarnaast kan het u meer zelfvertrouwen geven en u stimuleren om andere dingen te gaan doen.

Bent u bij ons in behandeling of in behandeling geweest? En bent u op zoek naar een goede invulling van uw dag? Of wilt u graag weer aan het werk? Weet u niet hoe u dat het beste kunt aanpakken? Wij helpen u bij het vinden van dagbesteding of werk.

Wij hebben niet alleen op onze afdelingen een afwisselend activiteitenaanbod, maar wij bieden in verschillende plaatsen ook apart dagactiviteiten aan.

Op deze pagina van dagbesteding bij GGz Centraal vindt u de mogelijkheden per plaats.

Op de beschermende woonvormen ondersteunen wij mensen met een GGZ indicatie (WMO/ WLZ) bij het wonen, het vinden van een zinvolle dagbesteding, het opbouwen van sociale relaties en het maken van ‘gezonde keuzes’. Wij bieden herstelondersteunende zorg. Daarbij vinden wij het belangrijk dat u zelf keuzes kunt maken. Een persoonlijk begeleider helpt u bij deze ‘zoektocht’ naar maatschappelijk herstel en is een vast aanspreekpunt.

Op deze pagina ziet u een overzicht van al onze woonvormen.

In de regio Veluwe & Veluwe Vallei is ook een cliëntenraad actief. Deze raad vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten die in behandeling zijn in deze regio. Hier vindt u meer informatie over de cliëntenraad.

Familie- en naastenraad

Bent u familielid of naaste van iemand die bij ons in behandeling is? Dan willen wij u graag wijzen op het feit dat wij een familieraad hebben. De familie- en naastenraden signaleren wensen, zorgen en problemen van familie / naasten (en cliënten) en werken mee aan de oplossing daarvan. Hier vindt u meer informatie over de familieraad van Veluwe & Veluwe Vallei.

Informatie voor verwijzers

Clusters

Binnen de Veluwe hebben we de zorg ingedeeld in 7 clusters:

 1. Regio Noord, volwassenen
 2. Herstel
 3. WMO
 4. Ouderenpsychiatrie
 5. Centrum voor psychotherapie
 6. Regio Zuid, volwassenen
 7. Crisiszorg

Aanmelden en wachttijden

Huisartsen, psychiaters en (externe) regiebehandelaren kunnen mensen aanmelden voor specialistische behandeling bij GGz Centraal. Voor andere zorgprofessionals geldt dat hun aanmelding mede ondertekend dient te worden door huisarts of psychiater.

Overige behandelcentra van GGz Centraal in deze regio

 • In ons centrum voor psychotherapie (CVP) bieden wij hoogspecialistische zorg.
  Voor complexe persoonlijkheidsstoornissen, vroegkinderlijk trauma en complexe angst- en dwangstoornissen.
  Het CVP heeft een eigen website waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden over het gespecialiseerde behandelaanbod.
 • Bent u op zoek naar informatie over kinder- en jeugdpsychiatrie?
  Bezoek dan de website van Fornhese >>