In de regio Veluwe & Veluwe Vallei gelden  de volgende wachttijden:

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 8 januari 2024.

kortdurende zorg
volwassenen
actueel
wachtenden
intake
aanmeldings
wachttijd (laatste
2 maanden)
actueel
wachtenden
behandeling
behandelings
wachttijd (laatste
2 maanden)
Barneveld  38 ± 12 weken  16 ± 5 weken
Harderwijk  107 ± 9 weken  44 ± 4 weken
Nijkerk  28 ± 7 weken  6 ± 1 week
Wezep  25 ± 7 weken  18 ± 4 weken
FACT actueel
wachtenden
intake
aanmeldings
wachttijd (laatste
2 maanden)
actueel
wachtenden
behandeling
behandelings
wachttijd (laatste
2 maanden)
Harderwijk /
Wezep
 1 ± 5 weken  0 ± 2 weken
Ermelo / Putten /
Nijkerk
 1 ± 8 weken  0 ± 1 week
Barneveld /
Veenendaal
 3 ± 7 weken  9 ± 1 week
centrum voor
ouderenpsychiatrie
actueel
wachtenden
intake
aanmeldings
wachttijd (laatste
2 maanden)
actueel
wachtenden
behandeling
behandelings
wachttijd (laatste
2 maanden)
Harderwijk / Ermelo  10 ± 5 weken  8 ± 4 weken
Wezep  6 ± 5 weken  13 ± 6 weken
Barneveld  14 ± 6 weken  14 ± 3 weken
psychiatrie & verslaving actueel
wachtenden
intake
aanmeldings
wachttijd (laatste
2 maanden)
actueel
wachtenden
behandeling
behandelings
wachttijd (laatste
2 maanden)
 16 ± 6 weken  4 ± 2 weken
GGZ hulp
online                
actueel
wachtenden
intake
aanmeldings
wachttijd (laatste 
2 maanden)
actueel
wachtenden
behandeling
behandelings
wachttijd (laatste
2 maanden)
       5 ± 7 weken 28 ± 1 week

toelichting
De wachttijden bij GGz Centraal zijn gebaseerd op de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden. De wachttijden bij GGz Centraal zijn niet afhankelijk van verzekeraars.

aanmeldingswachttijd  
Dit is wachttijd van de aanmelding – het moment dat alle vereiste informatie bij ons binnen is – tot de intake. Voor het beoordelen en plannen van een specialistische  intake is een volledige verwijzing én informatie over eventuele eerdere behandelingen noodzakelijk.

behandelingswachttijd   
Dit is de wachttijd vanaf het eerste intakecontact tot einde wachten.

In geval van acute crisis is er geen wachttijd!  
Wie dringend hulp nodig heeft, moet eerst naar uw huisarts of de vervanger. De huisarts  kan contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als een patiënt al in behandeling is bij een ggz-instelling kan hij of zij contact opnemen met de huidige behandelaar.

zorgbemiddeling 
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij streven ernaar dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met ons een intakegesprek krijgt en dat binnen 6 weken vanaf de laatste intake de behandeling start. Dit zijn tevens de wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen en als aanvaardbaar worden gezien (de zgn. treeknormen). Als u desondanks de wachttijd te lang vindt, kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.