Bij psychiatrie & verslaving bieden wij poliklinische behandeling aan cliënten met een dubbele diagnose. Onze cliënten hebben zowel verslavingsproblemen als psychiatrische problemen. Omdat een combinatie van die twee factoren ingewikkeld kan zijn, is het vaak nodig om de verslavingsproblemen en de psychiatrische problemen samen aan te pakken op een gespecialiseerde afdeling zoals de onze. Ons verzorgingsgebied is Veluwe en Veluwe Vallei, met locaties van Barneveld in het zuiden tot en met Wezep in het noorden.

Bij psychiatrie & verslaving richten wij ons op mensen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Het gaat om behandelingen van zowel middelenverslaving als gedragsverslaving. Voorbeelden zijn o.a. gokken en gamen. Indien u bij ons in behandeling komt, richten wij ons met u op het vergroten van uw veerkracht, het inzetten van mogelijkheden en kwaliteiten en het vergroten van uw kwaliteit van leven.

Onze visie

Wij zien verslaving als een chronische ziekte die vaak samengaat met andere psychische en/of lichamelijke aandoeningen en sociale problemen.

Positieve Gezondheid

Binnen psychiatrie & verslaving werken wij herstelgericht vanuit de visie ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber. Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes pijlers. Vanuit die brede kijk op gezondheid, ondersteunen wij u in uw herstelproces. Herstel zien wij altijd als een uniek en persoonlijk proces, waarbij u probeert de draad van het leven weer op te pakken en richting geeft aan uw eigen leven. Daarbij gaat het ook om het ontwikkelen van veerkracht, om bijvoorbeeld sterker te worden in het omgaan met de verslaving. Wij vinden het belangrijk om uw naasten te betrekken in de behandeling. We kijken samen met u verder dan problemen en kwetsbaarheden. We richten ons ook op persoonlijke ontwikkeling en groei, de kwaliteit van uw leven en wat voor u belangrijk en betekenisvol is in het leven.

Meer weten?

Voor meer informatie over Positieve Gezondheid, kijk hier.

Als u bij ons bent aangemeld, nodigen wij u uit voor een eerste gesprek (de intake). Als na de intake blijkt dat behandeling bij ons een goede keuze is, stellen wij samen met u een behandelplan op.

Afhankelijk van wat u nodig heeft, krijgt u bij voorkeur een groepsbehandeling. Daarnaast is er de mogelijkheid voor individuele contacten, eventueel in combinatie met een groepsbehandeling.

Wij bieden de behandelingen zowel op locatie als online aan. Wij zijn volgens de laatste therapeutische inzichten meestal gericht op het versterken van de persoonlijke mogelijkheden, inzicht en/of ondersteuning. In bepaalde gevallen komen we bij u thuis. Daarnaast krijgt u een vaste polibehandelaar die samen met u het overzicht houdt over de behandeling.

Onze zorg is intensief als dit nodig is en op afstand als het kan.

Ons groepsaanbod

Themagroepen, gericht op inzicht en herstel
In de themagroepen besteden we samen met u aandacht aan ziekte-inzicht en herstel. Dat doen we door in groepsverband stil te staan bij thema’s zoals zingeving, slaap, sociaal netwerk en ‘mindfulness’. Daarnaast geven wij u voorlichting over bijvoorbeeld de verschillende hersenfuncties, wat onbeheersbaar verlangen naar een verslavend middel (craving) inhoudt en hoe dit werkt in de hersenen.

Modules
Wij bieden ook losse behandelonderdelen zoals cognitieve gedragstherapie, beeldende therapie en sociale vaardigheidstraining aan. In deze behandelonderdelen gaan we dieper in op patronen die u in uw leven heeft ontwikkeld en kijken wij samen met u naar wat u daarin kunt veranderen.

Ons individuele aanbod

Onze behandelingen zijn gericht op het vergroten van uw weerbaarheid naar middelengebruik en/of gedragsverslavingen. U kunt bij ons ook een ambulante detox volgen en ondersteuning krijgen in het voorkomen van (volledige) terugval in de verslaving.

Wij behandelen de onderliggende problematiek o.a. door middel van (inzicht gevende) psychotherapie met ondersteuning van psychomotore therapie, beeldende therapie en dramatherapie als dat nodig is.
Daarnaast stimuleren wij uw eigen regie, het aanleren van vaardigheden en het versterken van uw steunsysteem. We hebben hiervoor diverse behandel- en begeleidingsvormen tot onze beschikking.
Als het nodig is kunnen wij uw behandeling tijdelijk intensiever maken; bijvoorbeeld bij een dreigende crisis.

Tijdens de hele behandeling krijgt u een vaste poliklinische behandelaar.

Bij psychiatrie & verslaving combineren wij de behandeling op de polikliniek met onlinegesprekken en specifieke aansluitende behandelonderdelen die u kunt volgen via ons cliëntenplatform ‘Karify’. Ook kunnen wij tijdens de behandeling gebruik maken van diverse technologische mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het herstel. Hierbij kunt u denken aan ondersteunende slaaptechnologieën en virtual reality, zoals de VR-relaxatie of VR-CGT. Deze toepassingen zijn vooral ondersteunend in de detox-fase en het kan voorkomen dat u weer in oud gedrag terugvalt.

Voor behandeling bij psychiatrie & verslaving hebben wij altijd een verwijzing nodig van een huisarts, psychiater of andere arts.

Bent u verwijzer?

Dan kunt u op twee manieren aanmelden:

Het helpt ons als u in de verwijzing:

  • een duidelijke hulpvraag van uw cliënt formuleert
  • een overzicht opneemt van eerder vastgestelde problemen, eventuele diagnose(s) en eerdere behandelingen
  • verslagen van eerder doorlopen behandelingen toevoegt

Contactgegevens aanmeldfunctionarissen

Voor overleg kunt u eventueel contact leggen met Gert Jan Japenga, teamleider. Hij is te bereiken via onderstaande telefoonnummers.

Telefoon: 06-10078576 of 0341-566700
E-mail: g.japenga@ggzcentraal.nl

Als organisatie komen we verwijzers in deze tijd zoveel mogelijk tegemoet en bieden wij patiënten de nodige ondersteuning om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Verwijzers kunnen altijd telefonisch overleggen voor snel en kundig advies en laagdrempelig verwijzen voor een intake en behandeling bij psychiatrische problematiek. Bij vragen kunt u contact opnemen met secretariaat psychiatrie & verslaving, te bereiken op psychiatrie.en.verslavingermelo@ggzcentraal.nl.

Intakes en behandelingen gaan bij ons door op manieren die voor alle partijen veilig zijn. Ook bieden wij via internet (deel-)behandeling aan door middel van online toepassingen.
Wij bieden specialistische ggz. De verwijskaart (pdf) geeft verwijzers algemene informatie over een ggz-verwijzing.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.

Ik Accepteer

Ons team

Meer op deze locatie

Johannesbos bevindt zich op landgoed Veldwijk. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit landgoed bevinden, ga naar de overzichtspagina van Veldwijk.

contactgegevens

landgoed Veldwijk
3853 LC Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

folders